På gång

December 2018

December Söndag 2 december kl 11.00

Första Advent Gudstjänst

”Ett nådens år”. Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson Sång av Sara och Lotta Armanios

Söndag 9 december kl 11.00

Gudstjänst

”Guds rike är nära”. Eva Danneholm, Ewa Arnaryd Sång av Fahlstedts flickor Förkunnelsen sker i en lite annorlunda form. Predikotexten får liv genom en så kallad bibliolog, som leds av pastor Eva Danneholm. Bibliolog är en form av gemensam bibelutläggning, som talar till både hjärta, hjärna och fantasi.

Söndag 16 december kl 11.00

Missionsgudtjänst

Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission, Nattvard ”LÅT OSS SPRIDA HOP” Gerard Willemsen, Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke

Söndag 16 december kl 18.00

Julkonsert

Södertörns Brass Entré

Söndag 23 december kl 11.00

Gudstjänst

Samling kring krubban. Hellen Tolf Dahl

Onsdag den 26 december kl 11.00

Annandag Jul Gudstjänst

”Martyrerna” Hellen Tolf Dahl, Marie Jonsson

Söndag den 30 december kl 11.00

Gudstjänst

”Guds barn” May Åkerström, Christina Alstig

Daglediga 28 november

Onsdag den 28 november kl 13.00 på Dagledigträff.

Julavslutning med sång och musik med Bruno Sköld.
Knep och knåp. Julgröt och skinksmörgås. Närvarobiljetten är också en lott.

Bruno Sköld, Hellen Tolf Dahl, Anders Öhlander, Ingrid Horn

Vi startar kl 13.00 med vårt program och gäst. Ca kl 14.00 serveras ”smörgåsfika” i cafeterian.

Vi tar en ”entréavgift” på 50 kr per person som betalas innan programmet börjar. I det priset ingår också ”fikat” efter programmet. Var och en avgör ju själv om man vill fika eller inte men självklart hoppas vi att alla stannar kvar till gemenskap och samtal.