Gudstjänst o program jan-mars 2024

Januari 2024

Söndag 7 kl 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST

Christer Daelander, f.d. missionsansvarig Equmeniakyrkan, Ewa Arnaryd. Insamling till; internationella missionen.

Söndag 14 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan.

Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag 16 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG.

Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 21 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.

Larsåke W Persson,Lotta Armanios

Söndag 28 11.00 ANDAKT

med Hans Christensen

FEBRUARI

Söndag 4 11.00 GUDSTJÄNST

Lotta Armanios, May Åkerström

Söndag 11 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan.

Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag 13 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG.

Gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag 18 11.00 GUDSTJÄNST

med nattvard May Åkerström, Christina Hanke.

Församlingens årsmöte efter kyrkkaffet.

Söndag 25 11.00 ANDAKT

med Ewa Arnaryd

Söndag 3 11.00 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan.

Vi hänvisar till andra kyrkor.

Söndag 10 11.00 Gudstjänst

Larsåke W Persson, Hans Christensen. Sång av Elisabeth Rahm. Insamling till pastors- o diakonutbildningarna.

Tisdag 12 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG.

Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 17 11.00 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan.

Vi hänvisar till andra kyrkor.

Söndag 24 11.00 ANDAKT

med Christina Hanke

18.00 KONSERT

med Södertörns Brass

Fredag 29 11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

May Åkerström Christina Alstig

Söndag 31 11.00 i PÅSKDAGSGUDSTJÄNST

May Åkerström