Gudstjänster och program April-Juni

APRIL 2024

Söndag 7 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan
Vi hänvisar till andra kyrkor

Söndag 14 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd

Tisdag 16 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG
Gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag 21 11.00 ANDAKT
med Hans Christensen

Söndag 28 11.00 GUDSTJÄNST
Lotta Armanios, Christer Eggefors
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete

MAJ 2024

Söndag 5 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
May Åkerström, Christina Hanke
Sång av Joy Björk.

Söndag 12 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan
Vi hänvisar till andra kyrkor

Tisdag 14 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG
Gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag 19 11.00 GUDSTJÄNST
Per-Johan och Elisabeth Rahm, Christina Alstig

Söndag 26 11.00 ANDAKT
med Hans Christensen

JUNI 2024

Söndag 2 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
May Åkerström, Lotta Armanios

Söndag 9 11.00 ANDAKT
med Christina Hanke

Söndag 16 11.00 GUDSTJÄNST
Larsåke W Persson, Hans Christensen
Musik av grupp ur Södertörns Brass

Under sommaren hänvisar vi till andra kyrkor i vår närhet. Vi startar upp i Lidakyrkan i mitten av augusti. Mer information kommer.