Gudstjänster och samlingar februari och mars 2023

Februari

Söndag 5 kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard Larsåke W Persson, Lotta Armanios

Onsdag 8 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 12 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag 14 kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 19 kl 11.00 ANDAKT May Åkerström

Söndag 26 kl 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christina Alstig.

Årsmöte efter förstärkt kyrkkaffe.

Mars

Onsdag 11 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 5 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Söndag 12 kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke. Sång av Johanna Börjeson

Onsdag 15 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 19 kl 11.00 ANDAKT Ewa Arnaryd

Tisdag 21 kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 26 kl 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson

Onsdag 29 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

KONTAKT:

Pastor Larsåke W Persson 070 761 40 90, mailadress larsake.w.persson@gmail.com.
Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74
Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 0528.
Församlingens pg 14 44 35 – 5 Swish 123 157 95 15
Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.
Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge www. lidakyrkan.se

mailadress: lidakyrkan@gmail.com