Församlingsbladet

Vi har tills vidare på grund av pandemin Corona Covid 19 stängt för gudstjänster och samlingar, men vi planerar sensommaren och höstens samlingar och följer de rekommendationer som finns.

Vi inväntar ny information och beslut.

Här kan du hitta sedan återigen hitta församlingsbladet med de kommande samlingarna i Lidakyrkan.

Varmt välkommen