Församlingsbladet

Här kan du hitta församlingsbladet med de kommande samlingarna i Lidakyrkan.

Varmt välkommen!

Församlingsbladet