Kontakt

Mulstavägen 11, 137 37 Västerhaninge

Pastor och expedition
Hellen Tolf Dahl 070-598 43 65

Kassör och uthyrningar
Anders Öhlander (anders.ohlander@outlook.com), 070-696 05 28

Ordförande
Ewa Arnaryd, 070-381 30 74

Församlingens postgiro 14 44 35-5
Församlingens Swish 123 157 9515

Postadress Box 114 137 22 Västerhaninge