Kontakt

Mulstavägen 11, 137 37 Västerhaninge

Kassör och uthyrningar

Anders Öhlander (anders.ohlander@outlook.com), 070-696 05 28
E-post: lidakyrkan@gmail.com

Ordförande Ewa Arnaryd, 070-381 30 74,

Församlingsföreståndare May Åkerström 073 640 06 27,  E-post: imakerstrom@msn.com 

Församlingens postgiro 14 44 35-5

Församlingens Swish 123 157 9515

Postadress Box 114 137 22 Västerhaninge