Ge en gåva

Vi är en församling/kyrka där pengar samlas in på olika sätt och vi är tacksamma för gåvor

Församlingens postgiro 14 44 35-5
Swish 123 157 9515