Ge en gåva

Vi är en församling/kyrka där pengar samlas in på olika sätt och vi är tacksamma för gåvor

Församlingens postgiro 14 44 35-5
Swish 123 157 9515

När vi inte möts till gudstjänst där insamling till församlingen är ett givet inslag så får vi hjälpas åt att bära församlingens ekonomi på annat sätt.

Varje gåva, liten som större, är ett viktigt bidrag till vår församlings fortsatta möjlighet att verka i vår bygd.