Gudstjänster aug – okt 2023

AUGUSTI​

Söndag ​20​ kl 16.00 ANDAKT och enkel måltid. Ewa Arnaryd, Christina Alstig

Söndag​ 27 kl ​11.00 GUDSTJÄNST med nattvard May Åkerström, Ewa Arnaryd

SEPTEMBER

Söndag​ 3 ​Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag​ 5​ kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag​ 10​ kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Lotta Armanios

Lördag ​16​ kl 10.00 – 15.00 SAMRÅD om vår kyrkas framtid.

Söndag​ 17​ kl 11.00 ANDAKT Christina Alstig och May Åkerström

Söndag​ 24 kl ​11.00 GUDSTJÄNST Lotta Armanios, May Åkerström Sång av Joy Björk.

OKTOBER

Söndag​ 1​ kl 11.00 GUDSTJÄNST Per Westblom, Equmeniakyrkan region Stockholm,​ Larsåke W Persson. Kören Audite under ledning av Sara Bjäde Jarl.

Söndag ​8​ Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag​ 10​ kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag​ 15​ kl 11.00 GUDSTJÄNST Per-Johan och Elisabeth Rahm, Christer Eggefors.

Söndag ​22​ kl 11.00 ANDAKT med Hans Christensen

Söndag​ 29​ kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard May Åkerström, Christina Hanke

Lördag 23 september kl 17.00 i Centrumkyrkan Farsta. FILM ”Frikyrkans historia” med efterföljande fördrag av Rune W Dahlén, medverkande i filmen. Servering av soppa och kaffe. Se affisch i Lidakyrkan för mer info och anmälan! Annars kontakta Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com.