Brev till Lidakyrkans församlingsmedlemmar

22 oktober 2020 

Kära vänner! 

Vi har kommit en bit in på hösten nu. Vi har levt med Corona Covid-19 och fått förändra en hel del i hur vi verkar och beter oss. Vi försöker att vara kyrka i en tid med nya utmaningar. Det glädjande är att i allt detta så har vi lyckats öppna upp kyrkan för gudstjänster och några samlingar. Många har uttryckt saknad efter att få träffas och en längtan efter att tillbe tillsammans. Vi har hittat ett sätt att fira nattvard som fungerar i dessa tider. Vi håller avstånd i vår kyrksal, men inte i våra hjärtan. Vi hjälps åt när vi träffas. Vi ber om tålamod och styrka att hålla ut tills världen har hittat någon lösning på detta. Det kommer att ta tid. 

Den tjugonde söndagen efter trefaldighet har temat ” Att leva tillsammans”. Vi får komma ihåg att fastän vi måste hålla lite avstånd just nu så lever vi med och för varandra. Tveka inte att höra av er till församlingen eller pastorn för gemenskap och en påminnelse om att ingen av oss är ensam i detta.  Det kan kännas tungt men vi har Jesus egna ord som säger ” Jag är ljuset som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” Joh 12:46. Vi får tända våra ljus för oss själva och andra, se bortom horisonten och tro på att Fridens Gud är med oss alla. 

Tack till alla er som ger ekonomiskt stöd så att vi kan fortsätta vara kyrka i en tid som detta. Vi fortsätter att hålla öppet med de resurser vi har och ber om ny glädje och hopp. Allt gott till er alla. 

Pastor Hellen 

Från styrelsen i Lidakyrkan vill vi ge en hälsning. 

Vi tackar Gud för den generositet och trohet i omtanke om vår församling som bl.a. syns i ett offrande som ligger över budget för perioden. För resten av året vill vi tro på ett fortsatt gott givande. 

Lidakyrkans församling: Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5.

Styrelsen arbetar på med frågor som bl.a. rör vår uppgift att vara församling i denna speciella tid. Cafeterian är ommöblera så att det blir lättare att hålla nödvändigt avstånd. 

FHM: s rekommendationer om avstånd, handtvätt och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom fortsätter gälla!

Vi arbetar också med mer långsiktiga frågor rörande Lidakyrkans framtid. Om ett tag börjar vi summera år 2020 och förbereda nästa verksamhetsår. Vad gör vi för att vara en levande kyrka och församling i vår bygd? 

TRÄFFPUNKT TISDAG är en mötesplats som nu prövats två gånger. Vi har inte varit så många hittills men vill tro att några fler hittar vägen till kyrkan vid samlingarna den 17/11 och den 15/12. Praktiskt arbete, t.ex. laga en trasig tröskel eller städa ett förråd, kan vara aktivitet för några. Andra kan välja ett bibelsamtal eller att sitta ner för att få en pratstund. Kanske är detta något för dig?                                                      

Se programmet för november och  december! 

Med önskan om Guds välsignelse                     styrelsen/ Ewa Arnaryd

Samlingar i September-Oktober

SEPTEMBER

Söndag 27 september

11.00 Gudstjänst 

”Döden och livet”          

Per-Johan Rahm, Ewa Arnaryd

Sång av Elisabeth Rahm

Tisdag 29 september och tisdag 20 oktober 

TRÄFFPUNKT TISDAG kl. 10.00 – 12.00 med en pratstund, 

praktiskt arbete och en enkel fika. Kyrksalen är hela tiden öppen för andakt.

OKTOBER  

Söndag 4 oktober                 

11.00 Gudstjänst

”Änglarna”                  

May Åkerström

Textruta: Lördag 10 oktober 
11 – 12.30 BRUNCH             Vi äter tillsammans                 (på coronasäkert sätt) och lyssnar till sång av Barbershopgruppen Mixed4.
Kostnad 60 kr. Anmälan till Lotta Armanios 073-938 1450 senast 7/10 (för planering av maten).

Söndag 11 oktober                           

11.00 Gudstjänst med nattvard 

och insamling till Equmenia

”Lovsång”                     

Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke 

Söndag 18 oktober                           

11.00 Gudstjänst                                

”Trons kraft”                   

Lotta Armanios, Karin Claesson

Söndag 25 oktober 

11.00 Gudstjänst

Hellen Tolf Dahl m.fl.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.  Personer över 70 år uppmanas till extra försiktighet.

Brev till Lidakyrkans medlemmar och vänner

Lidakyrkans församling och nära vänner!                Västerhaninge sept. 2020

Nu har det gått ett halvår sedan Covid19-pandemin hastigt förändrade vårt egna liv men också församlingens möjlighet att mötas och verka. Vi har fått söka nya vägar. Vi har mitt i detta fått påminna oss själva och varandra om löftet om att Gud är densamme och kommer så att vara framöver. 

Ett steg i taget vill vi i Lidakyrkan ta för att ge möjlighet till möten av olika slag. Från oktober planerar vi att inbjuda till gudstjänst varje söndag 11.00Se separat kalendarium! Gudstjänsterna kan se lite olika ut då många fortfarande har begränsningar i möjligheten att delta och medverka. Ett enkelt kyrkkaffe räknar vi med att kunna erbjuda. 

Lördag den 10 oktober ordnas Brunch i kyrkan. Se Kalendariet!

Några tisdagar i höst vill församlingen erbjuda en mötesplats på dagtid. Tisdag den 27 september och tisdagen den 20 oktober 10.00 – 12.00 möts vi för att samtala med varann och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i kyrkan att ta tag i. En kopp kaffe går alltid att få och kyrksalen finns öppen för andakt o bön.

I allt vi gör håller vi fast vid Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande avstånd, handhygien, att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och särskild försiktighet för alla över 70 år.

Daglediga, Bibelsamtal, Samtalsgrupp och Basar får vi återkomma till längre fram.

Med stor tacksamhet kan styrelsen konstatera att generositeten och troheten i offrande och gåvor just nu är högre än budget. Stort och varmt tack för det! Fasta utgifter, för främst pastorstjänst och fastighet, gör att vi alltfort är beroende av att kontinuerligt fylla på kassan. Varje gåva, liten som stor, är ett viktigt bidrag till vår församlings fortsatta möjlighet att verka i vår bygd. Precis som i våras kan den som vill ge en speciell ”basargåva” då vi inte kan ordna någon basar i oktober.                                                                                                                                       Använd dig av pg-konto 14 44 35 -5 eller SWISH 123 157 9515.

Ny medlemslista finns att få i kyrkan.

Den 18 – 27 september håller Equmeniakyrkan digital kyrkokonferens. Gudstjänster den 20 och 27 september 11.00 och en del annat kan du följa genom equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/live

Med önskan om en fin höst!

Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Midsommarhälsning från Lidakyrkan

Midsommarhälsning

Skapelsen är i fokus i bibeltexterna när vi kommer till midsommardagen. Guds skapelse som människan får uttrycka sin förundran och tacksamhet för. Vi får dela livet med varandra med omsorg och vi hittar vår plats och ansvar för att ta hand om varandra och det som finns runt omkring oss. Vi kan också läsa om regnbågen som Gud gav som ett tecken på att Gud har ett förbund med oss och att vår skapare aldrig överger oss.

Första Moseboken kapitel 9, vers 8-17

Gud sade till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.” Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.” 

Gud visar sig i var och ens liv på olika sätt. Vi kan se omsorgen när vi möter varandra och vi kan hjälpas åt på olika sätt. Den tid som vi inte har kunnat mötas i vår kyrka så har många hållit kontakt på andra sätt. Vi har var och en fått vara en utsträckt hand och en regnbåge har funnits i våra hjärtan. Vi har kunnat sända mat och annat till de som inte kunnat gå ut själva, vi har kunnat mötas över telefon eller dator. Det är inte på samma sätt och många längtar efter ett riktigt möte med sång och bön. Det kommer. Under tiden får vi hjälpas åt att hålla ut. Jesus Kristus ger oss löftet om att aldrig bli övergivna och idag får vi tillåtelse att vila och ta emot hans ord om frid, fred och kraft. Låt oss njuta av det goda i skapelsen. 

Psaltaren psalm 104, vers 1-13

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. 

Trevlig Midsommar önskar pastor Hellen i Lidakyrkan

Hellen.tolf.dahl@gmail.com

Hälsning från pastor Hellen

Hälsning från pastor Hellen 2020-06-10

Det är annorlunda att vara församling och inte ses i verkligheten med jämna mellanrum.

Vi är vana att kunna gå på gudstjänst och i dessa tider som är fortsatt osäkra på grund av en pandemi som väntar på ett vaccin eller annan lösning så får vi göra på annat sätt.

www.equmeniakyrkan.se och www.svenskakyrkan.se har båda länkar och hänvisningar till många församlingar som sänder gudstjänster på internet. Det finns flera om man gör en sökning på gudstjänster på någon sökmotor och webbsidor.

I övrigt söker församlingen ett par cyklar till våra hyresgäster. Om någon har en cykel de inte längre behöver, hör gärna av er. Vi hoppas och planerar just nu på att återuppta våra samlingar den 16 augusti.

————————————————————————————————————–

Vad är då en församling

Enligt Filipperbrevet 2:1-4 finns några väsentliga tankar om just detta.

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.”

(Brevet anses skrivet av Paulus under fångenskap ca 50-60-talet e Kr.)

Församling är den gemenskap som vår Herre Jesus Kristus kallar till.  

1.Det uppmuntrande Ordet.

2. Det tröstande tilltalet.

3. Gemenskap genom den Helige Ande.

4. Enhet, enhetligt jubel och tillbedjan.

5. Hjärtligt medlidande. 

När vi kan leva i detta och sätta Kristus i vår gemenskap och i mitten av våra hjärtan, då kan vi vittna om Guds rike. 

En församling är levande och ger möjlighet till evangelisation, bön, ger näring till att växa i tro, gemenskap. Tjäna, ta del av och lära känna. Vi ser varandra. Gud ser oss. Vi ser Gud i varandra. 

Låt oss vila i att Gud själv bär oss till Honom och till varandra. 

Be att ni ska få ledning för just ert uppdrag. Tillsammans har vi varsitt för att just tillsammans kunna tjäna varandra och vara just församling.

Gud välsigne er alla!

hellen.tolf.dahl@gmail.com

Sommarbrev från församlingens ordför. och styrelse

Lidakyrkans medlemmar och nära vänner!

Våren övergår i sommar och det med besked. Det grönskar och blommorna kantar stigen där jag går. Detta fyller mig med så´n glädje. Men inte kunde jag tro att glädjen skulle grumlas av att Coronaviruset fortfarande sätter begränsningar för vårt sätt att mötas och röra oss i samhället. Nu prövas vår uthållighet och nu behöver vi stötta varandra för att kunna fatta kloka beslut. Det gäller både i våra privata liv och i vår församling.

Styrelsen i Lidakyrkan vill här informera om några beslut om kommande månader i församlingen. 

 • JUNI MÅNAD 

Inget har förändrats avseende rekommendationer sedan vi senast skrev till er.  Därför har vi beslutat att inga gudstjänster hålls i kyrkan i juni.  Liksom tidigare så finns Hellen Tolf Dahl i tjänst. Du kan kontakta henne eller någon i styrelsen för enskilt samtal, bön eller bara för att vara i stillhet i vår kyrka. 

 • JULI och AUGUSTI

Vår pastor har semester 29 juni – 9 augusti. Under denna tid hålls inga gudstjänster i Lidakyrkan. Så har vi haft det i många år. 

Hela sommaren kan du komma i kontakt med pastor May Åkerström, tel 073 640 0627 och församlingens ordförande Ewa Arnaryd, tel. 070 381 3074. Du är alltid välkommen med ett samtal!

Enligt tidigare planering ska samlingar/gudstjänster starta upp igen söndag den 16 augusti. Just nu kan vi inte ge klara besked om hur det kommer att se ut då. Vi återkommer alldeles i början av augusti. 

 • PASTORSTJÄNSTEN 50 % från den 1 juli.

Enligt församlingsmötesbeslut, grundat på församlingens ekonomi, kommer Hellen Tolf Dahl att arbeta 50 % av heltid från den 1 juli 2020. Alltså en minskning från 75 %. Detta kommer att innebära att pastorns arbetsuppgifter anpassas till denna minskning av tjänsten. Det gäller gudstjänster, övriga samlingar, kontakter o enskilda samtal mm. Vi hjälps åt för att få denna nya situation att fungera.

 • FÖRSAMLINGENS EKONOMI

Med stor tacksamhet kan vi se att troget offrande, även i Coronatid, gör att vi klarat våra kostnader hittills. Fasta kostnader, främst för pastorstjänsten, men också för våra lokaler fortsätter även under sommaren. Vi ber om att både små och större gåvor ska få församlingen att klara sommaren. Tack för att du gör vad som är möjligt!

Lidakyrkans församling är vår tillsammans.  Så är det även nu i en märklig tid med begränsningar i vårt sätt att mötas. I förbön, tankar och gärna ett telefonsamtal behöver vi få ge varandra omsorg.                  

I det får vi alla vara med. Också när vi åter kan mötas i kyrkan igen. Den dagen kommer!

På sid 2 i detta brev får du ta del av en betraktelse från May Åkerström, som skulle ha predikat i vår kyrka kommande söndag den 7 juni. 

Med önskan om en fin sommar och framför allt en önskan om Guds rika välsignelse! 

Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Joh 11:18-27 Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg,och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma.Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.«  Jesus sade: »Din bror kommer att uppstå.« 

Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« 

Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«

När jag läser om Marta och Maria kan jag känna igen mig i känslan och troligen du också. De allra flesta har varit med om att en älskad vän, en make eller ett syskon, kanske en förälder har dött. Vi försöker att se det som att vännen gått hem till Gud och det är sant och visst men för den som är kvar är det sorg. 

Känslan av att Gud är långt borta, han kom inte, svarade inte på min bön. Om Gud hade varit här brytt sig så hade inte min älskade dött.

Marta går ut för att möta Jesus hon har ingen ro måste göra något och när hon möter honom så förebrår hon honom ”om du varit här…. ” Om du varit här…. Marta är sorgsen och förtvivlad, hennes vän och Mästare kom inte i tid. Om han hade varit där så hade inget ont kunnat hända.

Nu vädjar hon till honom: jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« 

Hon tror att Jesus kan göra under, men kanske inte att uppväcka hennes bror från döden. Istället uttrycker hon tro på uppståndelsen vid den sista dagen. Sen kommer den underbara versen från Jesu mun

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,Och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Vår död är inte slutet utan en övergång till det eviga livet hos Gud. Kan du och jag instämma i Martas trosbekännelse?

”Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen”

Vågar vi tro att Gud kan bevara oss i en levande tro och att församlingen kan överleva i en tid som den vi lever i nu, när vi lever ett liv i avskildhet?  När vi inte kan samlas till gudstjänst i kyrkan? 

Jag tänker på de första kristna som fick samlas i hemlighet. Lärjungarna stängde in sig och bad och Jesus kom. Plötsligt stod han där mitt ibland dem och välsignade dem.

Tappa inte modet, Gud som ser i det fördolda är nära oss var och en med tröst och välsignelse. Tag emot välsignelsen han ger dej varje dag 

BÖN: Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens tillgivenhet Omsluter er under dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Amen

Vänliga sommar hälsningar May Åkerström

Hälsning i Pingst

En hälsning i pingsttiden.    2020-06-31  Den heliga Anden 

Pingsten är den heliga Andens högtid. Det är kyrkans tredje stora helg efter jul och påsk. Anden är Guds osynliga närvaro bland människor. Jesus talade om att lärjungarna inte skulle överges. Efter att Jesus lämnade jorden så lät Gud sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det är det som vi firar vid pingsten – att Guds närvaro finns hos människan och i skapelsen. Det är den Hjälpare som vägleder oss. Guds närvaro hos oss. 

Episteltexten denna söndag är Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Pingst. Då påskens tid fullbordas och lärjungarna förstår och upplever Guds närvaro på djupet. Judarna firade den tiden shavout

Shavuot betyder veckor. Veckofesten firades sju veckor efter påsk/pesach. Ursprungligen var det en skördefest men har fått en djupare mening då den också firas till minnet av att Israels folk fick Lagen av Gud , Torah. Shavout är grunden till kristendomens pingst. Här firar judarna att de har fått lagen, ett språk för hur de ska leva. Här får vi den heliga anden och vägledning hur vi ska leva och då har vi ett språk från Gud som vi förstår. Vi får en Hjälpare som kan leda oss och även då vi inte har samma jordiska språk, är kärlekens språk störst.

Vad är det som händer den här pingstdagen? Jo många är samlade och plötsligt hörs ett dån av en kraft som är så mycket större, men som ändå inte blåser bort dem. En kraft som bara Gud kan skicka och som vi kan stå kvar i. Skulle Gud komma i full kraft så skulle ingen av oss kunna stå kvar. Vi skulle svepas iväg och förintas. Men när vi får en del av Gud får vi precis så mycket som vi klarar av. Vi får ta del av krafter som är bortom allt förstånd men genom anden så får vi ett nytt språk för det. Vi hör våra egna språk och det visar att Gud vill kommunicera med var och en av oss. Kristus får vara vår tolk. Vi får kommunicera direkt med Gud.

Jesus förklarar för sina lärjungar medan han är kvar att han kommer att finnas där och vi ska inte vara rädda. Dessa ord gäller för oss också. 

Gud ger oss vägledning som inte är av världen. Jesus säger Jag ger er inte det som världen ger. Hjälparen gör att vi kan få uppfattning om det vi inte ser och hör. Tro är just en förvissning om det vi inte kan se och höra men som vi ändå får uppenbarat för oss. Gud uppenbarar liver för oss. Den helige ande leder oss fram till Gud. Kristus går med på vägen. Han är här nu. Låt oss tacka för detta. 

Herre tack för din ledning och dina under, din kärlek och vilja till oss. Bevara oss från det onda och tag vår rädsla. Vi är dina och du har gett oss en hjälpare som är nära oss. Vi förs till dig och vi får evigt liv. Tack för pingsten en glädjens tid. Amen.

Hälsar pastor Hellen Tolf Dahl

Ansvarig för texten och kontaktperson: Hellen Tolf Dahl hellen.tolf.dahl@gmail.com

Ansvarig för distributionen; Anders Öhlander

Till Lidakyrkans församling och vänner.
Hälsning från pastor 21 maj

Lidakyrkan vecka 21 maj 2020

Kära församling och alla våra vänner!

Vi har passerat ännu en vecka i dessa tider då vi fortfarande lever i rekommendationer att inte umgås som vi är vana vid. Tiden går. Vi får komma ihåg att Jesus Kristus vill umgås med oss oavbrutet och som Gud alltid har kunnat göra. Han ser och hör oss och vill genom vår bön tala med oss. Vi har passerat bönsöndagen och ni kan läsa texterna från den söndagen här.

Gammaltestamentlig läsning Första Kungaboken kapitel 3, vers 5-14

I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Salomo svarade: ”Du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?” Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: ”Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge dig ett långt liv.” 

Epistel Romarbrevet kapitel 8, vers 24-27

I hoppet är vi räddade — ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. 

Evangelium Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-8

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. 

Bönen är ett språk som uttrycker tro, ett samtal med Gud från var och ens hjärta. Bönen kan ske i stillhet, en lättnad av att kunna ge sina tankar till Gud av tacksamhet och glädje, men också i en suck av trötthet och sorg. Den kan vara en tanke för omsorg, kärlek eller oro för en annan individ. Samtal med Gud kan ske mitt i vår vardag och på helgen, på dagen eller mitt i natten. Gud tar emot alla våra tankar.

Gud finns där i den lugna lovsången och i ropet efter hjälp. Gud besvarar våra böner.

Ett problem för oss kan vara att vi försöker få mänskliga svar på böner som ska besvaras gudomligt. Då begränsar vi våra liv och Guds verk i oss. 

Gud vet innan vi har bett vad vi vill ha, behöver och har nytta av. Han vill oss väl. Vi måste se hur våra hjärtan blir om vi får allt det där vi ber om. Förlorar vi oss själva? Använder vi vår vishet att dela gåvor och möjligheter?

Gud är klok och urskiljer vad som är bra för oss. Han gör oss inte blinda bara för att vi har bett att vi inte vill se vår granne mera. Men vi kanske ska be om försoning. Då slipper vi se det som irriterar oss för stunden kanske. Eller så minskar betydelsen av det som var irriterande. Kärlek är en ingrediens i bön som måste få påkallas och finnas med även om vi inte märker den påtagligt. Kärlek till vår nästa när vi är oense kan förvandlas till en långvarig relation om Gud får komma in i våra liv. 

Jag är tacksam för att jag inte har fått allt exakt när jag ville ha det. Sammanhangen förändras och i längden vet vi inte alltid vad som är bäst. Vi får förhålla oss till det som är, men Salomos vishet att be om gåvan att kunna skilja på gott och ont och att visa tacksamhet och en villighet att tjäna Gud kom från hjärtat. Bön är hjärtats samtal med Gud. Vi ska tro även om vi inte får de bönesvar vi vill ha direkt.

Gudomliga svar tål att väntas på. Vi får komma till Gud utan ord, då uttrycker vårt hjärta kanske mera den längtan vi bär på. 

Bön är närvaro. Det är gemenskap och närhet till Gud.  

Förvänta er ett mirakel. Våga tro på bön och Gud. 

Paulus säger att i hoppet är vi räddade. Så länge vi har hopp har vi liv. Anden stödjer oss i svaghet. Vi har en kraft på vår sida som finns utan ord. En gudomlig hjälp. Den kan också be för oss. Bön en verklig kraft som förändrar världen. Därför ska vi vara i ständig bön. Det behövs inte många ord. ”Gud hjälp!” Räcker långt. Vi har fått en bön av Jesus – VÅR FADER. Den täcker det vi behöver.  Jesus bad i tacksamhet, förtvivlan, om mirakel, om helande. Han bad och så skedde något. Han har en auktoritet och tro. Han visade vägen. Vi ska inte visa oss fina och skryta inför varandra utan gå in i det fördolda och ha en relation med Gud. Han hör i det fördolda. Vi behöver inte bevisa något för någon. Vi ska söka Gud först. Ingen behöver känna att någon ber bättre än den andre. För Gud förstår vårt inre även utan ord. Han vet om vi är ärliga och i vilken sinnesstämning vi kommer till Honom. Han känner vår bakgrund och vår framtid.

Om vi har fått ett sådant verktyg i våra händer så bör vi använda det väl. Det är på riktigt, det är en kraft större än allt annat. Den är tyst, kan riktas på vad som helst, osynlig och knivskarp. Därför behöver den formas med väl valda ord eller ordlös tillit. Guds kraft är vad vi har i händerna när vi ber.

Gud vet redan innan vi ber vad vi behöver, Han skapade oss. Detta är en välsignelse för vi kan inte alltid beskriva med ord vad vi behöver. Då har vi våra tysta hjärtan som kan tala genom Anden. Bön är en gåva, att be är en förmån. Som väl är så tar Gud hand om felriktade böner och när de blir besvärjelser för det är något helt annat. Gud är alltid i kontroll. Gud är Gud och steget före. Vi tackar för detta. Bön är tack, bön är vädjan, bön är kärlek, bön är bävan, bön är Gud, vi är bön.

Tillsammans får vi be, ge och ta. Bön är en gåva, ett språk som aldrig tar slut. Den är ny varje morgon, ta emot den och ge den vidare.

Allt gott för denna vecka hälsar pastor Hellen Tolf Dahl

OBS ! Det går inte att svara på detta mail. Grupputskick. Använd mailadressen till Hellen om du vill säga något.

Ansvarig för texten : Pastor Hellen Tolf Dahl

Ansvarig för distributionen: Anders Öhlander

Hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanios

Lidakyrkan vecka 20 maj 2020

Det är tomt i kyrkan när vi inte firar gudstjänst som vi är vana vid här i kyrkan. Vi ska dock komma ihåg att Guds rike och vår församling sträcker sig långt borta och utöver våra fysiska avstånd.

Jesus Kristus når oss var och en just där vi befinner oss. Under veckan finns det alltid möjlighet att kontakta församlingens styrelse, pastorn, be om förbön och samtala. Vi ber ständigt och vi är många som både ber och lovsjunger, läser bibeln och delar tankar över telefonen och i brevform.

Hör gärna av dig om du vill ha förbön. 

Allt gott till alla i vår krets här på jorden. Vi ska vara tålmodiga säger Herren. Därför ska vi fortsätta att offra till vår församling, det vår ekonomi klarar, be för varandra och göra allt för att vår församling skall vara kvar. Det kommer en tid efter denna isolering, det kommer en tid efter denna Coronapandemi och Gud är med oss i detta. Vi skall inte tappa modet. Vi har en glädje i Herren. Vi har ett uppdrag att stötta varandra och tro på det Gud själv har givit oss.

Jag har glädjen att här dela Lotta Armanios tankar och text från söndagen som var.

Allt gott för denna vecka hälsar pastor Hellen.

———————————————————–

Dagens bön hämtad ifrån psalmboken

Kärlekens Gud,

Du som sände din Son till världen,

bevara oss i din kärlek,

så att vår glädje blir fullkomlig,

genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Temat för förra söndagens bibeltexter var att växa i tro. 

Evangelitexten var hämtad ifrån den bön som Jesus bad för sina lärjungar innan han lämnade dem. Joh 17:9-17 Jesus bad för de som följde honom, för de som trodde. Han bad därför att han visste att när han inte längre skulle gå synligt på jorden, skulle hans efterföljare behöva tron på allvar.

Ordet tro i Bibeln har en djupare betydelse än när vi på svenska säger: ”Jag tror det” När vi säger så uttrycker vi ett mått av osäkerhet. Ordet tro i Bibeln betyder handlar om en fullständig tillit till Gud, en övertygelse om att han finns, att man kan lita på Guds omsorg och frälsning. 

Jesus visste att svårigheter skulle drabba hans efterföljare, därför bad han för dem. Han bad om att de skulle bli bevarade i tron. Att bli bevarad i tron på Jesus, att växa i tron på honom handlar om att våga lita på att Jesus är den han har lovat, oavsett hur omständigheterna ser ut och trots att tvivel av olika slag ibland dyker upp.

I gemenskapen med Jesus Kristus och i församlingens gemenskap får vi växa i tron. Vi behöver varandra för att tillsammans kunna finnas för varandra, precis som Kristus hela tiden finns för oss.

Tillsammans får vi läsa Guds Ord, reflektera över det och stötta varandra på vår livsvandring. Vi får dela glädje och sorg, fest och vardag. Mitt i allt som finns runt omkring oss vill Gud visa sin kraft och omsorg. Han vill vara närvarande i våra liv. Då växer vår tro, vår tillit till honom. När vi närmar oss Gud, kommer han också att närma sig oss. Jak 4:8//Lotta Armanios

Ansvarig för texter: Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanius

Ansvarig för distributionen: Anders Öhlander