Midsommarhälsning från Lidakyrkan

Midsommarhälsning

Skapelsen är i fokus i bibeltexterna när vi kommer till midsommardagen. Guds skapelse som människan får uttrycka sin förundran och tacksamhet för. Vi får dela livet med varandra med omsorg och vi hittar vår plats och ansvar för att ta hand om varandra och det som finns runt omkring oss. Vi kan också läsa om regnbågen som Gud gav som ett tecken på att Gud har ett förbund med oss och att vår skapare aldrig överger oss.

Första Moseboken kapitel 9, vers 8-17

Gud sade till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.” Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.” 

Gud visar sig i var och ens liv på olika sätt. Vi kan se omsorgen när vi möter varandra och vi kan hjälpas åt på olika sätt. Den tid som vi inte har kunnat mötas i vår kyrka så har många hållit kontakt på andra sätt. Vi har var och en fått vara en utsträckt hand och en regnbåge har funnits i våra hjärtan. Vi har kunnat sända mat och annat till de som inte kunnat gå ut själva, vi har kunnat mötas över telefon eller dator. Det är inte på samma sätt och många längtar efter ett riktigt möte med sång och bön. Det kommer. Under tiden får vi hjälpas åt att hålla ut. Jesus Kristus ger oss löftet om att aldrig bli övergivna och idag får vi tillåtelse att vila och ta emot hans ord om frid, fred och kraft. Låt oss njuta av det goda i skapelsen. 

Psaltaren psalm 104, vers 1-13

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. 

Trevlig Midsommar önskar pastor Hellen i Lidakyrkan

Hellen.tolf.dahl@gmail.com

Hälsning från pastor Hellen

Hälsning från pastor Hellen 2020-06-10

Det är annorlunda att vara församling och inte ses i verkligheten med jämna mellanrum.

Vi är vana att kunna gå på gudstjänst och i dessa tider som är fortsatt osäkra på grund av en pandemi som väntar på ett vaccin eller annan lösning så får vi göra på annat sätt.

www.equmeniakyrkan.se och www.svenskakyrkan.se har båda länkar och hänvisningar till många församlingar som sänder gudstjänster på internet. Det finns flera om man gör en sökning på gudstjänster på någon sökmotor och webbsidor.

I övrigt söker församlingen ett par cyklar till våra hyresgäster. Om någon har en cykel de inte längre behöver, hör gärna av er. Vi hoppas och planerar just nu på att återuppta våra samlingar den 16 augusti.

————————————————————————————————————–

Vad är då en församling

Enligt Filipperbrevet 2:1-4 finns några väsentliga tankar om just detta.

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.”

(Brevet anses skrivet av Paulus under fångenskap ca 50-60-talet e Kr.)

Församling är den gemenskap som vår Herre Jesus Kristus kallar till.  

1.Det uppmuntrande Ordet.

2. Det tröstande tilltalet.

3. Gemenskap genom den Helige Ande.

4. Enhet, enhetligt jubel och tillbedjan.

5. Hjärtligt medlidande. 

När vi kan leva i detta och sätta Kristus i vår gemenskap och i mitten av våra hjärtan, då kan vi vittna om Guds rike. 

En församling är levande och ger möjlighet till evangelisation, bön, ger näring till att växa i tro, gemenskap. Tjäna, ta del av och lära känna. Vi ser varandra. Gud ser oss. Vi ser Gud i varandra. 

Låt oss vila i att Gud själv bär oss till Honom och till varandra. 

Be att ni ska få ledning för just ert uppdrag. Tillsammans har vi varsitt för att just tillsammans kunna tjäna varandra och vara just församling.

Gud välsigne er alla!

hellen.tolf.dahl@gmail.com

Sommarbrev från församlingens ordför. och styrelse

Lidakyrkans medlemmar och nära vänner!

Våren övergår i sommar och det med besked. Det grönskar och blommorna kantar stigen där jag går. Detta fyller mig med så´n glädje. Men inte kunde jag tro att glädjen skulle grumlas av att Coronaviruset fortfarande sätter begränsningar för vårt sätt att mötas och röra oss i samhället. Nu prövas vår uthållighet och nu behöver vi stötta varandra för att kunna fatta kloka beslut. Det gäller både i våra privata liv och i vår församling.

Styrelsen i Lidakyrkan vill här informera om några beslut om kommande månader i församlingen. 

  • JUNI MÅNAD 

Inget har förändrats avseende rekommendationer sedan vi senast skrev till er.  Därför har vi beslutat att inga gudstjänster hålls i kyrkan i juni.  Liksom tidigare så finns Hellen Tolf Dahl i tjänst. Du kan kontakta henne eller någon i styrelsen för enskilt samtal, bön eller bara för att vara i stillhet i vår kyrka. 

  • JULI och AUGUSTI

Vår pastor har semester 29 juni – 9 augusti. Under denna tid hålls inga gudstjänster i Lidakyrkan. Så har vi haft det i många år. 

Hela sommaren kan du komma i kontakt med pastor May Åkerström, tel 073 640 0627 och församlingens ordförande Ewa Arnaryd, tel. 070 381 3074. Du är alltid välkommen med ett samtal!

Enligt tidigare planering ska samlingar/gudstjänster starta upp igen söndag den 16 augusti. Just nu kan vi inte ge klara besked om hur det kommer att se ut då. Vi återkommer alldeles i början av augusti. 

  • PASTORSTJÄNSTEN 50 % från den 1 juli.

Enligt församlingsmötesbeslut, grundat på församlingens ekonomi, kommer Hellen Tolf Dahl att arbeta 50 % av heltid från den 1 juli 2020. Alltså en minskning från 75 %. Detta kommer att innebära att pastorns arbetsuppgifter anpassas till denna minskning av tjänsten. Det gäller gudstjänster, övriga samlingar, kontakter o enskilda samtal mm. Vi hjälps åt för att få denna nya situation att fungera.

  • FÖRSAMLINGENS EKONOMI

Med stor tacksamhet kan vi se att troget offrande, även i Coronatid, gör att vi klarat våra kostnader hittills. Fasta kostnader, främst för pastorstjänsten, men också för våra lokaler fortsätter även under sommaren. Vi ber om att både små och större gåvor ska få församlingen att klara sommaren. Tack för att du gör vad som är möjligt!

Lidakyrkans församling är vår tillsammans.  Så är det även nu i en märklig tid med begränsningar i vårt sätt att mötas. I förbön, tankar och gärna ett telefonsamtal behöver vi få ge varandra omsorg.                  

I det får vi alla vara med. Också när vi åter kan mötas i kyrkan igen. Den dagen kommer!

På sid 2 i detta brev får du ta del av en betraktelse från May Åkerström, som skulle ha predikat i vår kyrka kommande söndag den 7 juni. 

Med önskan om en fin sommar och framför allt en önskan om Guds rika välsignelse! 

Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Joh 11:18-27 Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg,och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma.Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.«  Jesus sade: »Din bror kommer att uppstå.« 

Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« 

Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«

När jag läser om Marta och Maria kan jag känna igen mig i känslan och troligen du också. De allra flesta har varit med om att en älskad vän, en make eller ett syskon, kanske en förälder har dött. Vi försöker att se det som att vännen gått hem till Gud och det är sant och visst men för den som är kvar är det sorg. 

Känslan av att Gud är långt borta, han kom inte, svarade inte på min bön. Om Gud hade varit här brytt sig så hade inte min älskade dött.

Marta går ut för att möta Jesus hon har ingen ro måste göra något och när hon möter honom så förebrår hon honom ”om du varit här…. ” Om du varit här…. Marta är sorgsen och förtvivlad, hennes vän och Mästare kom inte i tid. Om han hade varit där så hade inget ont kunnat hända.

Nu vädjar hon till honom: jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« 

Hon tror att Jesus kan göra under, men kanske inte att uppväcka hennes bror från döden. Istället uttrycker hon tro på uppståndelsen vid den sista dagen. Sen kommer den underbara versen från Jesu mun

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,Och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Vår död är inte slutet utan en övergång till det eviga livet hos Gud. Kan du och jag instämma i Martas trosbekännelse?

”Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen”

Vågar vi tro att Gud kan bevara oss i en levande tro och att församlingen kan överleva i en tid som den vi lever i nu, när vi lever ett liv i avskildhet?  När vi inte kan samlas till gudstjänst i kyrkan? 

Jag tänker på de första kristna som fick samlas i hemlighet. Lärjungarna stängde in sig och bad och Jesus kom. Plötsligt stod han där mitt ibland dem och välsignade dem.

Tappa inte modet, Gud som ser i det fördolda är nära oss var och en med tröst och välsignelse. Tag emot välsignelsen han ger dej varje dag 

BÖN: Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens tillgivenhet Omsluter er under dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Amen

Vänliga sommar hälsningar May Åkerström

Hälsning i Pingst

En hälsning i pingsttiden.    2020-06-31  Den heliga Anden 

Pingsten är den heliga Andens högtid. Det är kyrkans tredje stora helg efter jul och påsk. Anden är Guds osynliga närvaro bland människor. Jesus talade om att lärjungarna inte skulle överges. Efter att Jesus lämnade jorden så lät Gud sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det är det som vi firar vid pingsten – att Guds närvaro finns hos människan och i skapelsen. Det är den Hjälpare som vägleder oss. Guds närvaro hos oss. 

Episteltexten denna söndag är Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Pingst. Då påskens tid fullbordas och lärjungarna förstår och upplever Guds närvaro på djupet. Judarna firade den tiden shavout

Shavuot betyder veckor. Veckofesten firades sju veckor efter påsk/pesach. Ursprungligen var det en skördefest men har fått en djupare mening då den också firas till minnet av att Israels folk fick Lagen av Gud , Torah. Shavout är grunden till kristendomens pingst. Här firar judarna att de har fått lagen, ett språk för hur de ska leva. Här får vi den heliga anden och vägledning hur vi ska leva och då har vi ett språk från Gud som vi förstår. Vi får en Hjälpare som kan leda oss och även då vi inte har samma jordiska språk, är kärlekens språk störst.

Vad är det som händer den här pingstdagen? Jo många är samlade och plötsligt hörs ett dån av en kraft som är så mycket större, men som ändå inte blåser bort dem. En kraft som bara Gud kan skicka och som vi kan stå kvar i. Skulle Gud komma i full kraft så skulle ingen av oss kunna stå kvar. Vi skulle svepas iväg och förintas. Men när vi får en del av Gud får vi precis så mycket som vi klarar av. Vi får ta del av krafter som är bortom allt förstånd men genom anden så får vi ett nytt språk för det. Vi hör våra egna språk och det visar att Gud vill kommunicera med var och en av oss. Kristus får vara vår tolk. Vi får kommunicera direkt med Gud.

Jesus förklarar för sina lärjungar medan han är kvar att han kommer att finnas där och vi ska inte vara rädda. Dessa ord gäller för oss också. 

Gud ger oss vägledning som inte är av världen. Jesus säger Jag ger er inte det som världen ger. Hjälparen gör att vi kan få uppfattning om det vi inte ser och hör. Tro är just en förvissning om det vi inte kan se och höra men som vi ändå får uppenbarat för oss. Gud uppenbarar liver för oss. Den helige ande leder oss fram till Gud. Kristus går med på vägen. Han är här nu. Låt oss tacka för detta. 

Herre tack för din ledning och dina under, din kärlek och vilja till oss. Bevara oss från det onda och tag vår rädsla. Vi är dina och du har gett oss en hjälpare som är nära oss. Vi förs till dig och vi får evigt liv. Tack för pingsten en glädjens tid. Amen.

Hälsar pastor Hellen Tolf Dahl

Ansvarig för texten och kontaktperson: Hellen Tolf Dahl hellen.tolf.dahl@gmail.com

Ansvarig för distributionen; Anders Öhlander

Till Lidakyrkans församling och vänner.
Hälsning från pastor 21 maj

Lidakyrkan vecka 21 maj 2020

Kära församling och alla våra vänner!

Vi har passerat ännu en vecka i dessa tider då vi fortfarande lever i rekommendationer att inte umgås som vi är vana vid. Tiden går. Vi får komma ihåg att Jesus Kristus vill umgås med oss oavbrutet och som Gud alltid har kunnat göra. Han ser och hör oss och vill genom vår bön tala med oss. Vi har passerat bönsöndagen och ni kan läsa texterna från den söndagen här.

Gammaltestamentlig läsning Första Kungaboken kapitel 3, vers 5-14

I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Salomo svarade: ”Du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?” Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: ”Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge dig ett långt liv.” 

Epistel Romarbrevet kapitel 8, vers 24-27

I hoppet är vi räddade — ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. 

Evangelium Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-8

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. 

Bönen är ett språk som uttrycker tro, ett samtal med Gud från var och ens hjärta. Bönen kan ske i stillhet, en lättnad av att kunna ge sina tankar till Gud av tacksamhet och glädje, men också i en suck av trötthet och sorg. Den kan vara en tanke för omsorg, kärlek eller oro för en annan individ. Samtal med Gud kan ske mitt i vår vardag och på helgen, på dagen eller mitt i natten. Gud tar emot alla våra tankar.

Gud finns där i den lugna lovsången och i ropet efter hjälp. Gud besvarar våra böner.

Ett problem för oss kan vara att vi försöker få mänskliga svar på böner som ska besvaras gudomligt. Då begränsar vi våra liv och Guds verk i oss. 

Gud vet innan vi har bett vad vi vill ha, behöver och har nytta av. Han vill oss väl. Vi måste se hur våra hjärtan blir om vi får allt det där vi ber om. Förlorar vi oss själva? Använder vi vår vishet att dela gåvor och möjligheter?

Gud är klok och urskiljer vad som är bra för oss. Han gör oss inte blinda bara för att vi har bett att vi inte vill se vår granne mera. Men vi kanske ska be om försoning. Då slipper vi se det som irriterar oss för stunden kanske. Eller så minskar betydelsen av det som var irriterande. Kärlek är en ingrediens i bön som måste få påkallas och finnas med även om vi inte märker den påtagligt. Kärlek till vår nästa när vi är oense kan förvandlas till en långvarig relation om Gud får komma in i våra liv. 

Jag är tacksam för att jag inte har fått allt exakt när jag ville ha det. Sammanhangen förändras och i längden vet vi inte alltid vad som är bäst. Vi får förhålla oss till det som är, men Salomos vishet att be om gåvan att kunna skilja på gott och ont och att visa tacksamhet och en villighet att tjäna Gud kom från hjärtat. Bön är hjärtats samtal med Gud. Vi ska tro även om vi inte får de bönesvar vi vill ha direkt.

Gudomliga svar tål att väntas på. Vi får komma till Gud utan ord, då uttrycker vårt hjärta kanske mera den längtan vi bär på. 

Bön är närvaro. Det är gemenskap och närhet till Gud.  

Förvänta er ett mirakel. Våga tro på bön och Gud. 

Paulus säger att i hoppet är vi räddade. Så länge vi har hopp har vi liv. Anden stödjer oss i svaghet. Vi har en kraft på vår sida som finns utan ord. En gudomlig hjälp. Den kan också be för oss. Bön en verklig kraft som förändrar världen. Därför ska vi vara i ständig bön. Det behövs inte många ord. ”Gud hjälp!” Räcker långt. Vi har fått en bön av Jesus – VÅR FADER. Den täcker det vi behöver.  Jesus bad i tacksamhet, förtvivlan, om mirakel, om helande. Han bad och så skedde något. Han har en auktoritet och tro. Han visade vägen. Vi ska inte visa oss fina och skryta inför varandra utan gå in i det fördolda och ha en relation med Gud. Han hör i det fördolda. Vi behöver inte bevisa något för någon. Vi ska söka Gud först. Ingen behöver känna att någon ber bättre än den andre. För Gud förstår vårt inre även utan ord. Han vet om vi är ärliga och i vilken sinnesstämning vi kommer till Honom. Han känner vår bakgrund och vår framtid.

Om vi har fått ett sådant verktyg i våra händer så bör vi använda det väl. Det är på riktigt, det är en kraft större än allt annat. Den är tyst, kan riktas på vad som helst, osynlig och knivskarp. Därför behöver den formas med väl valda ord eller ordlös tillit. Guds kraft är vad vi har i händerna när vi ber.

Gud vet redan innan vi ber vad vi behöver, Han skapade oss. Detta är en välsignelse för vi kan inte alltid beskriva med ord vad vi behöver. Då har vi våra tysta hjärtan som kan tala genom Anden. Bön är en gåva, att be är en förmån. Som väl är så tar Gud hand om felriktade böner och när de blir besvärjelser för det är något helt annat. Gud är alltid i kontroll. Gud är Gud och steget före. Vi tackar för detta. Bön är tack, bön är vädjan, bön är kärlek, bön är bävan, bön är Gud, vi är bön.

Tillsammans får vi be, ge och ta. Bön är en gåva, ett språk som aldrig tar slut. Den är ny varje morgon, ta emot den och ge den vidare.

Allt gott för denna vecka hälsar pastor Hellen Tolf Dahl

OBS ! Det går inte att svara på detta mail. Grupputskick. Använd mailadressen till Hellen om du vill säga något.

Ansvarig för texten : Pastor Hellen Tolf Dahl

Ansvarig för distributionen: Anders Öhlander

Hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanios

Lidakyrkan vecka 20 maj 2020

Det är tomt i kyrkan när vi inte firar gudstjänst som vi är vana vid här i kyrkan. Vi ska dock komma ihåg att Guds rike och vår församling sträcker sig långt borta och utöver våra fysiska avstånd.

Jesus Kristus når oss var och en just där vi befinner oss. Under veckan finns det alltid möjlighet att kontakta församlingens styrelse, pastorn, be om förbön och samtala. Vi ber ständigt och vi är många som både ber och lovsjunger, läser bibeln och delar tankar över telefonen och i brevform.

Hör gärna av dig om du vill ha förbön. 

Allt gott till alla i vår krets här på jorden. Vi ska vara tålmodiga säger Herren. Därför ska vi fortsätta att offra till vår församling, det vår ekonomi klarar, be för varandra och göra allt för att vår församling skall vara kvar. Det kommer en tid efter denna isolering, det kommer en tid efter denna Coronapandemi och Gud är med oss i detta. Vi skall inte tappa modet. Vi har en glädje i Herren. Vi har ett uppdrag att stötta varandra och tro på det Gud själv har givit oss.

Jag har glädjen att här dela Lotta Armanios tankar och text från söndagen som var.

Allt gott för denna vecka hälsar pastor Hellen.

———————————————————–

Dagens bön hämtad ifrån psalmboken

Kärlekens Gud,

Du som sände din Son till världen,

bevara oss i din kärlek,

så att vår glädje blir fullkomlig,

genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Temat för förra söndagens bibeltexter var att växa i tro. 

Evangelitexten var hämtad ifrån den bön som Jesus bad för sina lärjungar innan han lämnade dem. Joh 17:9-17 Jesus bad för de som följde honom, för de som trodde. Han bad därför att han visste att när han inte längre skulle gå synligt på jorden, skulle hans efterföljare behöva tron på allvar.

Ordet tro i Bibeln har en djupare betydelse än när vi på svenska säger: ”Jag tror det” När vi säger så uttrycker vi ett mått av osäkerhet. Ordet tro i Bibeln betyder handlar om en fullständig tillit till Gud, en övertygelse om att han finns, att man kan lita på Guds omsorg och frälsning. 

Jesus visste att svårigheter skulle drabba hans efterföljare, därför bad han för dem. Han bad om att de skulle bli bevarade i tron. Att bli bevarad i tron på Jesus, att växa i tron på honom handlar om att våga lita på att Jesus är den han har lovat, oavsett hur omständigheterna ser ut och trots att tvivel av olika slag ibland dyker upp.

I gemenskapen med Jesus Kristus och i församlingens gemenskap får vi växa i tron. Vi behöver varandra för att tillsammans kunna finnas för varandra, precis som Kristus hela tiden finns för oss.

Tillsammans får vi läsa Guds Ord, reflektera över det och stötta varandra på vår livsvandring. Vi får dela glädje och sorg, fest och vardag. Mitt i allt som finns runt omkring oss vill Gud visa sin kraft och omsorg. Han vill vara närvarande i våra liv. Då växer vår tro, vår tillit till honom. När vi närmar oss Gud, kommer han också att närma sig oss. Jak 4:8//Lotta Armanios

Ansvarig för texter: Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanius

Ansvarig för distributionen: Anders Öhlander

Hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl

En hälsning från pastorn i Lidakyrkan v 19 2020

I söndags var det fjärde söndagen i påsktiden.

Här är texterna som söndagens tema utgick ifrån.

Temat Vägen till livet

Psaltaren psalm 147, vers 1-7

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 13, vers 20-22

De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.

Epistel

Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 9-11

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Evangelium Johannesevangeliet kapitel 13, vers 31-35

När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” ___________________________________________________________________________

”Vägen till livet” är en identitet. Det handlar om vem Jesus Kristus verkligen är. Johannesevangeliet beskriver Kristus som Ordet som blev liv. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Det är samma kraft som vägleder folket i Gamla Testamentet och som leder oss idag. Guds identitet sitter i Hans namn ” JAG ÄR”.

Ingen annan talar så i Bibelns berättelser. Det finns en särskild auktoritet från Jesus.

Vägen till livet är en riktning till det enda sanna livet som finns. Kristus är den som för oss dit och samtidigt går med oss på vägen. Livet fungerar som bäst när kärleken får råda. Kärleken ger oss perspektiv, tålamod och omsorg. I dessa tider ser vi fruktan och rädsla, men vi ska vara kloka, tålmodiga och inte rädda. Vi går inte ensamma. Det handlar om vem Jesus Kristus verkligen är. Vägvisaren.

Vilka är vi i den kärlek som Gud ger oss? Vad förvandlas vi till när vi är villkorslöst älskade? Vi får vägledas av ljuset. Allt tal om kärlek kanske har urvattnat själva kärnan. Låt oss ta tillbaka den.

Att älska har med identitet att göra. Det har att göra med vilka vi är. Om vi uttalar det högt för oss själva ” jag är kärlek” så kan det känna märkligt i kroppen och sinnet bara för att vi kanske inte i vanliga fall presenterar oss på det sättet. Men orden vi uttalar får oss som varelser att reagera. Om vi säger ” jag är arg” så kan vi snabbt känna en ilska som börjar ta form efter några gångers upprepning. Vad vi säger hör samman med vår identitet. Vad vi uttrycker sätter sig i kroppen. Kristus är kärleken förkroppsligad. Han kom till oss för att vi skulle kunna förstå att vi är älskade och att Gud själv vill ha en personlig relation med oss. Uppståndelsen visar att livet segrar över döden.

Jesus lämnade lärjungarna med ett ganska öppet val om hur de skulle fortsätta utan Honom. De fick inte en tydlig instruktion om vad och hur de skulle göra i allt, men de fick ett nytt bud, att de skulle älska varandra. De vet vi att det är en utmaning. Kärlek är ett val vi gör varje dag.

När Judas har gått säger Jesus att Människosonen har förhärligats. Det är redan skett, det som ska ske. Något är fullbordat. Det grekiska ordet för ”härlighet”, att bli ärad, hyllad, upphöjd och komplett ger en bild av vem Jesus verkligen är. Någon som blir förhärligad och som Gud blir förhärligad genom är inte vem som helst.  Törs vi se på varandra och tänka att Gud älskar mig och de andra. Vad gör detta med mig? Först kan det vara jobbigt, sedan en befrielse.

Det kallas nåd. Vi ska inte vara rädda utan här visar Jesus att genom honom får vi del av den slutliga härligheten.

Guds kärlek är svår att begripa, men när vi förnimmer den så kan vi inte vara helt ogiltiga. Alla som har mist en anhörig vet att så mycket stannar kvar. Inte kroppen, vi ser inte personen mera, men allt som var personen finns på något sätt kvar. Ord, handlingar, saker vi gjort tillsammans, minnen. Vissa saker bleknar men vi kan aldrig gå tillbaka och vara den person vi var innan vi levde med den som nu inte finns, men har funnits hos och med oss. Så är det efter mötet med Jesus. Lärjungarna kunde inte gå tillbaka och vara de, de var innan de hade levt med Jesus. Det kan inte vi heller. För det påverkar våra liv.

Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till livet. Redan nu här idag har vi livet och kärleken. För om vi är livet i honom och han är i oss så är hans kärlek i oss och vi kan faktiskt säga ” jag är kärlek” för jag tillhör Kristus Jesus. Jag är, för han har varit först. Gud säger ”JAG ÄR”. Det är en identitet. Vi kan och vi ska vara vittnen om denna kärlek. Ett levande vittne för Kristus. Tillsammans är vi kärlek och vi ska visa världen den vägen som Kristus efterföljare.

Ta emot ljuset i livet och tacka för kärleken. Allt är en gåva från Gud själv.

Pastor Hellen Tolf Dahl

För texten svarar pastor Hellen Tolf Dahl

För distributionen svarar Anders Öhlander

April och maj i Lidakyrkan

Medlemmar och vänner i Lidakyrkans församling!

Restriktioner utifrån situationen med smittrisk i samhället fortsätter. I Lidakyrkan följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Styrelsen har nu fattat beslut att alla planerade samlingar och gudstjänster i vår kyrka ställs in även under hela maj månad. Tidigare har vi meddelat att gudstjänsterna söndag den 19 och den 26 april är inställda.

Församlingen, det är vi alla! Just nu fungerar församlingen på ett annat sätt än vanligt. Där omsorgen om varandra i bön och handling finns där finns församlingen. Låt oss alltid, och särskilt just nu, bära varandra i förbön. Låt oss alltid, men särskilt just nu, ge varandra omsorg genom ett telefonsamtal, ett erbjudande om en tjänst eller på annat lämpligt sätt.

Låt oss alltid, men särskilt just nu, genom troget offrande och med gåvor, visa att vi behöver Lidakyrkans församling. Även en mindre gåva är betydelsefull. Genom detta får vi visa vår tro på att vi om ett tag åter kan mötas till gudstjänst och gemenskap! Tack för att du gör det du kan!

Lidakyrkans församling: Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5 

Vår pastor Hellen Tolf Dahl finns i tjänst. Tag gärna kontakt för stöd, samtal eller frågor. Telefon 070 598 4365.

Hälsningar och önskan om Guds rika välsignelse

Lidakyrkans styrelse genom Ewa Arnaryd

April brev till församlingen och församlingens vänner

Brev till församlingen april 2020 Lidakyrkan     2020-04-20

Lidakyrkans församling håller ut. Vi har för tillfället, i denna tid på grund av den pandemi med ett Coronavirus som sprider sig runt vår jord, inga gudstjänster i kyrkan och andra samlingar. Vi är dock församlingen och kyrkan där vi befinner oss. Vi får nu hjälpas åt att tillsammans kontakta varandra och om någon har ett särskilt behov och behöver extra stöd, hör av er till pastor eller någon i kyrkan som kan vidarebefordra detta till församlingen. Vi kommer att skicka ut brev till våra medlemmar och vänner under den tid som detta pågår. Vi hänvisar till uppdateringar från Folkhälsmyndigheten fortlöpande om ur vi ska agera utifrån detta.

Equmeniakyrkans ledning skriver i ett utskick att vi är i denna tid en kyrka i gemenskap, där vi får vara varandras vittnen, ha kontakt och gemenskap med våra samarbetskyrkor i världen och här i Sverige. Equmeniakyrkans insamling till det nationella arbetet drar igång –se gärna- https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/tvaellertre/ . Den 26e april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet. Tyvärr har vi inte möjlighet att ha ett möte i kyrkan denna gång. Alla som vill bidra till insamlingen hänvisar vi till information hos Equmeniakyrkan eller ber er kontakta vår församling.

Vår egen församling har stora utmaningar att klara ekonomin med alla våra fasta utgifter under denna tid.  Varje gåva och bidrag hjälper församlingen att fortsätta sitt arbete.

Vi behöver varandra i bön, gemenskap och vi får hålla fast vid Guds löften om att vi aldrig någonsin överges utan Herren själv går vid vår sida. ” Kom ihåg att ni nu får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet.” 1 Petrusbrevet 4:9-11.

Tankar efter Påskdagens gudstjänst

Påskdagen Tema Kristus är uppstånden

Psaltaren Psaltaren psalm 118, vers 15-24

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger: Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft. Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Gammaltestamentlig läsning Jesaja kapitel 25, vers 6-9

Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. På detta berg skall han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen skall man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning.

Epistel Första korinthierbrevet kapitel 15, vers 53-57

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: ‘Döden är uppslukad och segern är vunnen.’ ‘Död, var är din seger? Död, var är din udd?’ Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

———————————————————————————————-

Evangelium Matteusevangeliet kapitel 28, vers 1-20

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.” Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Tankar efter påskdagen april 2020

Jesus Kristus har efter sin död uppstått på den tredje dagen. Han visar sig på ett märkligt sätt, men tillräckligt tydligt för att människor ska uppfatta honom. Han vet exakt hur han ska möta en människa för att någon skall få en tro. Han visar sig genom Bibelns berättelser i vår tid och Guds Ande möter oss genom orden. Även i vår tid brottas vi med tvivel som de på Jesu tid. Kristus möter oss där vi befinner oss.

Idag får vi glädjas och fira Jesu Kristi uppståndelse. Jesus Kristus är inte död Han lever! När vi förstår detta går vi ut och letar tills vi hittar honom. Kvinnorna gick ut och letade. Plötsligt stod han där så nära att de inte ens märkte att det var Han. Kan det vara så i våra liv att ibland är Jesus så nära, när vi behöver Honom allra mest men att vi inte märker det?

Är det så att vi tidvis begraver vår Herre och går vilse en stund. Kvinnorna vid graven befann sig i en unik situation. Detta hade aldrig hänt tidigare. Det är möjligt att de hade erfarenhet av att ta hand om döda i släkten tidigare. De visste hur man skulle ta hand om en död kropp och vad som skulle göras. De hade med sig kryddor och oljor.

De visste att en död person inte står upp och går. Det kunde inte heller Jesus göra. Jesus som död kunde inte stå upp och gå ut. För att kunna göra detta måste Han ha fått livet åter.

Något händer i mötet med Jesus. För det är just i mötet med Jesus som vi blir varse om livet utanför oss och det förändrar vårt inre. Idag får vi tänka på vad som behövdes för att vi skulle få liv. En riktig död och en riktig uppståndelse. Detta är människans hopp.

När Jesus gav upp andan hände något unikt. Världen reagerade. Förhänget brast i templet och vädret förändrades. Allt berördes och människor reagerade för kraften i Kristus kärlek är inte av denna jord, men den var tvungen att sändas och komma till jorden för att vi skulle förstå den.

Jesus Kristus offrades för oss men uppstod och ger oss liv. När vi ropar i förtvivlan, när döden besöker oss, när lögnen förstör våra liv, när sjukdom och svek krossar våra hjärtan, då får vår själ ropa efter Gud. Då kan Gud gripa in. Han sänder sin Heliga Ande, en vägledare men vi bestämmer om vi ska släppa in honom. Vi har fått en fri vilja och ett fantastiskt erbjudande av Gud. Liv i överflöd.

Han som blev genomborrad för vår skull, genomborrar oss med längtan om att få gensvar. Kristus behöver ingen bekräftelse från oss, men vi behöver bekräfta Honom för vår egen skull.  En bekräftelse om att han gjorde rätt. Han kommer ihåg sina löften till oss. Kommer vi ihåg våra löften till honom?

”Vad var det du såg Herre när du tittade ut från korset och såg ut över människorna? Vad var det du såg som gjorde att du stod ut? Kärleken till oss fanns inom dig. Nej du stod inte ut, du bara stod för något som var så mycket större än vi förstår. En dårskap för världen men sanningen för Gud. Kärleken och riktningen mot det heliga.”

Han orkade och visar oss nu livet på riktigt.

Kristus visade vägen. Vi får gå förbi korset. Vi får vara i dess skugga.

Kvinnorna vid graven och lärjungarna fick nya erfarenheter. Tänk att vistas mellan hopp och tro, tvivel och rädsla att de skulle bli tillfångatagna och gå samman öde till mötes som Jesus.

Folk över hela världen hör denna historia berättas och vi tar emot berättelsen om Kristus med vår förmåga att tro. Vi får be för andra när vi går efter den korsfäste i efterföljelse.

Bön är inte magi utan ett formulerande av det vi behöver och tackar för. Gud vet redan innan vad vi ska be om. Vi går till graven när vi ber och kommer ut på andra sidan för vi möter en levande Gud. Vi har en uppgift att be för andra så att var och en hittar Jesus i ett personligt möte.

Det står att ännu hade de inte förstått skriften ord. Vi förstår den inte alltid heller. Vi behöver läsa och gå tillbaka till texterna och fylla på med Guds ord.

Han litar på oss. Vi är nu hans vittnen.

Idag får vi åter tänka på och glädjas över detta som är ett märkligt steg för en människa men fullt logiskt för Gud.

Korset har blivit en symbol för världens hopp och är det centrala i kristen tro. Vi kan inte förklara bort korset. Vi kan heller inte förklara korset annat än att berätta om det som står i Johannes  3:16. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”.

Vi får ta emot denna gåva och le mot livet. Gud själv ler mot oss.

Pastor Hellen Tolf Dahl