Brev från Lidakyrkan o HellenTolf Dahl

Ett brev från Lidakyrkan och Hellen Tolf Dahl

Andra söndagen efter trettondedagen

Den 17 januari  2021  Livets källa

Psaltaren 19:2-7

Himlen förkunnar Guds härlighet,himlavalvet vittnar om hans verk…

Dagens texter – läs gärna 2 Mos 33:18–23, Ef 1:7–14, Joh 2:1–11

Hur kan en liten blomma spränga asfalt och ta sig upp mot solen? 

Hur kan vi känna vinden, se dess kraft att sprida frön så att naturen växer? Vad för segelbåtar över havet fastän vågorna också har sin egen kraft? Vad gör att vi klarar av våra liv med allt där rymmer?

Livets källa är dagens tema i vårt kyrkoår. Livets källa utgår från Kristus själv. I Moseboken läser vi om när Mose ville se Gud. Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet! ”Herren förklarar att hans kraft går förbi oss och vi får känna den men Herren sade också ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Mose fick förnimma del av Guds kraft och den kraften är så stor så att om vår Gud skulle uppenbara sig i full kraft så klarar vi inte av det. Vi får känna den i de behov vi har och i den gemenskap med Herren som alltid finns. Gud själv bär oss i den kraften när vi behöver den på olika sätt. Det är tillsammans i bön som vi möter Gud. Vi bär varandra i den kraft Han själv har gett oss. 

I Efesierbrevet står …så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden

När vi läser endast en del av en text finns det anledning att ta del av sammanhanget. Vissa ord är dock så starka att ibland räcker det för att vi ska få kraft och liv. Ordet som ger liv kommer direkt från Gud. Han skapade genom ord. Det är i alla fall vårt sätt att försöka beskriva denna kraftfulla gärning som jag själv har svårt att hitta ord för. Hur beskriver man LIVET med ord? Vi skulle kunna berätta under lång tid hur våra liv ser ut och vad som är viktigt. Detta gör vi också i församling. Genom våra möten, samtal och mod att dela med någon annan när vi behöver mera kraft, så fortsätter vi det uppdrag vi har fått att ge människor liv att fortsätta, liv att hitta frid, liv att våga möta det som är. 

Jag hjälper barn i en grupp där familjesituationen är mycket svår. Det tar kraft att fungera som vanligt när föräldraskapet inte fungerar. Många är ensamma. Ett av våra teman är just ” kraftkällan” och då visas en bild på en gammeldags vattenbrunn. Några brukar veta vad det är. Samtalet fortsätter och efter en stund har varje barn hittat något som ger dem kraft ur denna källa. Vi hittar livet med små ord, musik och något som ger mening att fortsätta. Vi ledare hjälper barnen att hitta just deras styrka och visar att de har rätt till källan till liv. Om de inte kan hitta den hemma just nu så får vi gå ut och leta. Vi letar rätt på livets källa för varje barn i gruppen och i sammanhanget jag beskriver brukar det till slut bli en annan person som lyssnar, bryr sig och ser till att bekräfta barnet. Vi har alla här ett gemensamt ansvar för varandra. 

Såsom Gud är livets källa för oss så kan vi vara livets källa för andra genom den kraften.

Jesus började sitt synliga uppdrag i Galileen. Berättelsen vi läser idag handlar om när Jesus förvandlar vatten till vin på ett bröllop. Jesus har en kraft som förvandlar med ett syfte. Om ni läser berättelsen ser ni också att han på ett ställe säger vid en uppmaning ”Låt mig vara… Min stund har inte kommit än.” Det finns en tid för allt när vi vandrar med Jesus Kristus. Han känner oss och Han vill oss väl. Han gav inte sällskapet vin för att det bara var gott, utan han visste vilka som hade hällt vatten i krukorna och som sedan såg Hans kraft och förmåga. De kom till tro. 

Livet källa kommer från Gud själv. Detta ger oss tro. Tro på Kristus, livet själv, som har skapat oss och som ger oss kraft till allt vi tar oss till. Vi tackar för livets källa som gör att vi tar oss igenom denna tid utan att vi ses så ofta. Genom bön i gemenskapen. Till alla er som finns på olika håll önskar jag allt gott denna söndag. Vi ses så småningom i Lidakyrkan.  

Hälsningar Hellen Tolf Dahl  hellen.tolf.dahl@gmail.com

Nyårshälsning och pålysning

Nyårshälsning inför år 2021

Kära Vänner 

Snart har ännu ett år gått. Ett år som vi minns som ett märkligt
och mycket annorlunda år. Ett svårt år för många med social distansering och för vissa svåra lidanden, samt tyvärr också för många död.
Nu får vi tro och be att 2021 blir ett bättre år för alla och att vi kan återgå till det liv vi är vana vid. När vi kan samlas i kyrkan, sjunga och be tillsammans

En dikt av Nils Bolander är förknippad med nyårsfirande för mig 

”Sylvestertankar”

Jag såg ett pappersark fullskrivet
Med bokstäver och ord
Grova stavfel och språkfel
Osköna överstrykningar 
Fula plumpar, klumpiga staplar, slarviga öglor
Jag läste och upprördes i mitt innersta 
Vilken klåpare hade komponerat detta nonsens
Vilken inbilsk narr hade skapat detta fuskverk?
Då såg jag med ens vad det var, det var mitt gångna år.
Ingenting att skryta med !

Dikten fortsätter med att berätta om skam och blygsel men också om en ny chans tillsammans med Mästaren.
Gud räcker fram ett nytt vitt ark och inte nog med det hjälp erbjuds.
Pennan kan styras av en starkare hand.
Jag känner en stor trygghet. Jag är inte ensam och du är inte ensam. Gud vill vara med i mitt liv och hjälpa mig att prioritera och välja så att livet kan bli till välsignelse för mig själv och andra människor som jag möter.
Detsamma gäller dig. I goda tider och i svåra tider vill Gud vara med oss.
Vi behöver inte ge nyårslöften till Gud det är Gud som ger oss löften 

Psaltaren 121:1-3,8

Jag ser upp emot bergen 
Varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, 
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta, 
han vakar ständigt över dina steg.
Herren skall bevara dig 
i livets alla skiften, nu och för evigt.

Gud som vill vara med oss välsignar oss på vår väg framåt och uppåt!
Jag ber om Gud välsignelse 

Herren välsignar Dej och bevarar Dej. Herren låter sitt ansikte lysa över Dej och är Dej nådig
Herren vänder sitt ansikte till Dej och ger Dej sin frid och välsignelse nu och alltid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen

Gott Nytt År önskar May Åkerström

Pålysningar:

Trettondedag Jul 6 januari är kyrkan öppen för ljuständning och bön 
kl 1500-1700 FIKA.
Hellen Tolf Dahl och Christina Hanke 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Hälsning från pastor Hellen

En hälsning från pastorn inför Annandagen 26 december 2020

Vi har precis firat Guds Son Jesus Kristus som har kommit till jorden.  Gud sänder sin Son Jesus Kristus. Emanuel – Gud med oss. Fridsfurste – en identitet och ett namn. Orden är rikt formulerade och det berättar om vem han är, som sänts till oss för att visa vad livet handlar om. Gud visar härmed själv att han vill vara delaktiga i våra liv. Utan Gud i våra liv så uppstår en tomhet. Det har att göra med hur vi är skapade och varför. Vi fanns med i Guds plan ändå från början och vi är med till slutet. Vi har våra namn skrivna i livets bok och vi har en särskild plats i himlen. 

Dagens psaltartext ger oss förvissning om styrkan i Gud. Psaltaren 46:1–8

Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

Här är en flod vars strömmar

ger glädje åt Guds stad,

som den Högste har helgat till sin boning.

Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

Slå gärna upp och läs dagens texter. Jag har valt att skriva ut den sista meningen i varje text. Detta visar vem Gud är. Han ger sig tillkänna i sin styrka. Han kom som ett barn. Han blev en martyr, men segrade över döden. Vi får dricka från livets källa. Nära döden finner vi livet. 

Jeremia 1: 17-19 …jag är med dig, säger Herren och jag skall rädda dig.

Apg 6:8–15… rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.

Matteusevangeliet 10:16-22…den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Det här med Martyrerna är svåra texter. Jesus förtydligar vad följderna blir mellan oss när vi inte tillsammans tar emot Guds budskap om frälsning och om kärlek till varandra. Stefanos, som stod fast vid Guds budskap ger oss den starka repliken när han stenas och ropar ” Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Han hade sett Guds sanna Ande och han hade förstått innebörden. Endast en sådan kunskap kan uttrycka den kärleken han visade för sina medmänniskor, liksom Jesus Kristus i sitt martyrskap hade förstått att genom den uppoffringen kunna besegra döden. Vi kanske inte orkar ända fram men när vi håller fast vid vår Herre Jesus Kristus så får vi den nåden. Jesus ropade på korset i Luk 23:34 ” Fader förlåt dem, för de förstår inte vad de gör.” Det var den kärleken som Stefanos tog på allvar. Guds rike är verkligt. Kristus själv är här. Om Jesus hade kommit i full kraft tror jag inte att vi hade klarat av att ta emot honom. För när han väl döps med vatten och Herrens eld kommer över honom, frigörs den kraft som bara Guds verklige Son kan ha. Kraften som segrar över döden. 

Nåden är inte förhandlingsbar. Han är sanningen som består när allt annat faller. Vi drabbas av den drabbade själv. Jesus Kristus vill visa oss meningen med våra liv. Guds Ande bor i Honom och han ger den till oss.

Bibeln visar oss livets berättelse och vi får vara där mitt i den stora nyheten om att nu har räddningen kommit. Låt oss ta emot den tillsammans.  Den är en dyrbar gåva. Just för dig och mig. Gud är en personlig Gud som har letat upp oss där vi befinner oss. Låt oss fortsätta ta emot allt Gud ger oss. Nåd och sanning är fina julklappar. Kan någon hitta en tillräckligt stor förpackning att slå in den med? Om inte så har ni uppfattat värdet på gåvan rätt. Allt gott till er alla denna julhelg och ett gott nytt år. 

Pastor Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan 

Julandakt juldagen 2020

Kära vänner

Dan före dan hoppas jag att Du är vid gott mod!  Trots det märkliga och alldeles speciella år vi har upplevt!

Jag lånar några rader från vår kyrkoledare Lasses julbrev:

”Men även under ett år präglat av en pandemi har det funnits stunder av glädje och ögonblick av lycka, även om mycket har präglats av covid-19 och oron, smärtan och sorgen som följt i dess spår”.

Vi får hoppas och bedja om att det vaccin som nu snart kan börja användas ska ha god effekt så att vi kan återgå till litet mer vanliga umgängesvanor och kanske få ge varandra en kram ibland. 

Profeten Jesaja skriver i kap 9 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram

På Juldagens morgon kommer en länk att kunna öppnas upp. Du får den här:

(OBS går inte att öppna förrän på juldagens morgon)

Det är Larsåke W Persson som spelat in en andakt med hjälp av Charlotte Persson

Inför Nyårsdagen kommer jag att sända ett brev med några tankar inför det nya året!

Jag önskar Er alla en FRIDFULL JULHELG

May Åkerström

Julhälsning från styrelsen

Medlemmar i Lidakyrkans församling!   

                                                                                                                                                                                      Inför kommande helger vill Lidakyrkan ge dig hälsningar och utskick på olika sätt       

            ·       Den 20/12 hör vi Lotta Armanios. Klicka på länken  https://www.youtube.com/watch?v=sDNIEddRNb0

·       På Juldagen får vi en betraktelse av Larsåke W Persson över länk. Den skickas nästa vecka.

·       Vår pastor Hellen Tolf Dahl ger oss en skriftlig betraktelse inför Annandagen.

·       Till nyår kommer May Åkerström att ge oss en skriftlig hälsning.

·       Trettondagen, den 6 januari, blir det ”Öppen kyrka” utomhus. Mer info kommer!

Detta tillsammans med personliga kontakter, bl.a. per telefon, får vara församlingens sätt att förmedla julens budskap till medlemmar och vänner.

”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna pris och ära! Vår konung är nu nära.”                              Psalm 104:4

En följd av pandemin har, förutom inställda gudstjänster och andra mötesplatser, också varit att vi under 2020 inte haft något församlingsmöte efter årsmötet i februari. Information har vi nått ut med men samtalet och gemensamma beslut har saknats. Detta behövs för att demokrati och delat ansvar ska fungera. Då restriktionerna verkar hålla i sig ett bra tag framöver så har styrelsen beslutat:

·       ÅRSMÖTET 2021 kommer att hållas lördag den 27 mars 16.00.

·       Form för årsmötet meddelas senare. Det kan bli ett digitalt möte med möjlighet till ”närvaro” i beslut genom brev/telefon. 

·       Valberedningen påminner om att eventuella avsägelser från uppdrag ska meddelas till dem, Lisbeth Eggefors 070 8631528 och Bo Alstig 070 7293443. Annars utgår vi från att du fortsätter med din uppgift även under 2021. 

Ytterligare en följd av pandemin är oro över församlingens ekonomi. Tacksamheten är stor över trogna generösa givare. Men nu när situationen pågått så länge har kassan gröpts ur. Vi har uteblivna intäkter p.g.a. inställda gudstjänster (kollekt och kyrkkaffe), Dagledigträffar och två basarer. Vi har avbokade uthyrningar och Iglesia Betania har sagt upp sitt hyreskontrakt.                                                                                                                                                                      Vi har ansökt om bidrag men först i februari/mars får vi besked om vi får ta del av det statliga Coronastöd som kyrkorna fått att fördela. Läget i vår kassa är nu på en kritisk nivå! Vi behöver vara fler som delar också på det ekonomiska ansvaret. Har du möjlighet att ge? Alla gåvor, liten som stor, har betydelse för församlingens möjlighet att verka i vår bygd framöver. 

Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5.                       

                                                                                                                                                                                      Kom också ihåg Equmeniakyrkans Internationella insamling!                                                             

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i handling och i ord.

Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

GÅVA: Swish 900 32 86; Bankgiro 900-3286. Märk med ”Internationellt”

Mer info på equmeniakyrkan.se/Internationella insamlingen

Med en önskan om en god och innehållsrik jul!                                                                    

Styrelsen, Lidakyrkans församling

Hälsning inför 2:a Advent o gudstjänst

Kära vänner

Jag hoppas att ni alla har det någorlunda bra, att ni står ut och håller ut, i vår mycket speciella tid. En tid som inte liknar någon som vi tidigare varit med om.

Kommande söndags tema är ”Guds rike är nära” och texten handlar om den sista tiden

Larsåke W Persson har spelat in en predikan inför Andra advent där han delar texten och sina tankar omkring den. 

Du och jag kan ta del av den genom att öppna en länk 

https://youtu.be/mJyS6YjQVRc

Den fungerar inte förrän på söndag kl 10 00

Larsåke är pastor i Equmeniakyrkan, S:t Lukas terapeut och själavårdare, han har också skrivit ett antal böcker. Den senaste heter ”Mina steg” Den här söndagen skulle Larsåke ha predikat i Lidakyrkan och jag skulle ha lett gudstjänsten Vi hoppas att Ni ska kunna ta del av predikan och Gudsordet, bli berörda och välsignade.

Herren välsigne Dej och bevare Dej 

Herren låte sitt ansikte lysa över Dej och vare Dej nådig 

Herren vände sitt ansikte till Dej och give Dej frid 

I Faderns, Sonens Och den heliga Andens namn 

AMEN

På församlingens uppdrag May Åkerström

Evangeli texten är hämtad ur Luk 21:25-36

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. 

Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. 

Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.«

Liknelsen om träden som knoppas

Han gav dem en liknelse: »Se på fikonträdet och alla andra träd

När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. 

På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. 

Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Var på er vakt

Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen 

som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. 

Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«

Tips på länkar till gudstjänst o program

Equmeniakyrkan har många församlingar som sänder gudstjänster över internet.

Om ni går in på Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet så får ni upp många fina förslag på olika församlingars gudstjänster som ni kan följa. Ni kan också höra någon av våra kyrkoledare eller evangelister som delar erfarenheter och uppmuntran. Hemsidan visar också innehåll från olika teman, mission och projekt som är på gång.
Vi tipsar om några här nedan.

Livesändning

Många av oss kan inte träffas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön, undervisning och information. Då finns våra livesändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån.

Kyrkkaffe med Lasse Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

Här är en länk till Kyrkkaffe med Lasse Svensson

Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster. Många av samtalen handlar just nu om hur våra församlingar påverkas av Covid-19.

https://www.facebook.com/watch/Equmeniakyrkan/235578790912005/

Här är en länk till Vårt dagliga bröd – andakt varje eftermiddag

Andakter och samtal varje eftermiddag från våra regioner och nationellt anställda.

https://www.facebook.com/watch/Equmeniakyrkan/588390131886128/

Här är en länk till församlingar med livesändningar och podcasts

Flera sänder live och publicerar inspelat material.

1:a Adventsandakt Per Johan Rahm

Kära vänner

Jag hade sett fram emot att få komma till er den första advent och dela några tankar kring advent med er. Nu går ju inte det tyvärr, men Hellen bad mig skriva ner några tankar utifrån texten för första advent. Den kommer här och jag hoppas att den ska betyda något för dig.

Elisabeth och jag önskar er alla en välsignad advent och jul!

Fridshälsningar Per-Johan och Elisabeth Rahm

Temat för första advent är ett nådens år. Evangelietexten är från Matteus kapitel 21 och verserna 1-9.

Ett märkligt år ligger bakom oss. Nu träder vi in i ett nytt kyrkoår, ett nådens år.

 I dessa tider som på många sätt känns bekymmersamma, ja för en del riktigt mörkt, kan vid en första reflektion uttrycket ett nådens år kännas konstigt, kanske till och med fel. Men nåd är och förblir Guds gränslösa kärlek till oss. En gåva för den som vill ha en gemenskap med Gud. Detta gäller i alla tider och situationer. Därför sände Gud sin son Jesus till oss. Det nya kyrkoåret inleds med en text där Jesus rider in i Jerusalem på en åsninnas föl. Precis som profeten Sakarja hade profeterat om, (Sakarja 9). En påsktext startar vandringen genom adventstid mot julen.

I denna korta text vill jag bara göra dig uppmärksam på ett uttryck i bibeltexten. Citatet från Sakarja profetia, där han uppmanar dig att ”Se din Konung kommer till dig”. Hela den här profetian som Matteus citerar handlar om Messias ankomst. Jesus gör detta för att den ska gå i uppfyllelse och för att förkunna att han är Messias, även om de flesta inte kommer att förstå det förrän senare när man ser sammanhanget. Men det jag vill att du ska se och ta till dig är:

Det är din Konung/ Messias ankomst som advent handlar om.

Det är din räddare, som kommer till dig!

Det här är personligt. Det är Jesus och du! Låt advent bli din personliga väntan på att få fira hans födelse. Din förväntan och längtan till hans återkomst. Det är din Konung som älskar dig och kommer att hjälpa dig i livets olika situationer under kommande nådens år. Det är Jesus och din relation det handlar om!

När jag fått förtroendet och förmånen att ställa mig i Lidakyrkans predikstol och dela ordet brukar jag också få förtroendet att avsluta med att ge välsignelsen. Därför avlutar jag denna korta text med just den, då den tydligt talar om Herren och dig när man läser den i 4 mos 6:24 -26. (Svenska Folkbibeln)

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid

I Fadern Sonens och den helige Andes namn.

Amen

Brev från pastor Hellen Tolf Dahl

Ett brev från  Lidakyrkan inför 1 advent söndagen den 29 november 2020.

Vi hade hoppats på att kunna ses och fira gudstjänst den 1 advent med ljus, sång, musik, bön och predikan. Tyvärr har världen en stor utmaning fortfarande med pandemin Corona Covid 19.

Vi är församling och kyrka ändå och vi håller kontakten på andra sätt just nu. Vi hör av varandra per telefon, brev, med långa avstånd utomhus och med våra närmaste. Ni  som behöver någon att tala med kan höra av sig till oss.

Vi kommer att sätta ljus i våra kyrkfönster och vår krubba kommer också att synas som en påminnelse på vad världen väntar på i mörkret.

,

Vi vill tacka alla som bidrar med gåvor på olika sätt. Detta gör att människor kan få stöd och hjälp liksom vi har möjlighet att tillsammans klara av att hålla kyrkan i gång i hoppet om att så småningom åter fira livets gåva Jesus Kristus på plats tillsammans.

Vi har glädjen att sända er ett brev från Per- Johan och Elisabeth Rahm som skulle hålla i vår gudstjänst nu på söndag. Vi tackar dem för detta. Läs gärna bibeltexterna hemma och begrunda de fina tankarna vi får med.

Vi kommer att kontinuerligt sända ut information och brev. Allt gott till er alla.

Pastor Hellen Tolf Dahl

  • Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge
  • Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge
  • www.lidakyrkan.se   telnr: församling och  pastor 070-598 43 65
  • För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515