Gudstjänster och andra samlingar december 2022 och januari 2023.

                  

DECEMBER 2022

Söndag          4                    Ingen gudstjänst denna söndag.

Tisdag           6                    10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          11                  11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke w Persson, May Åkerström,  Sång av Anna Lundell

                                          

Onsdag         14                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          18                  11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Söndag          25                  11.00 GUDSTJÄNST PÅ JULDAGEN. Larsåke W Persson, Christina Alstig

JANUARI 2023

Söndag           1                   11.00 GUDSTJÄNST PÅ NYÅRSDAGEN med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke

                                          

Tisdag            4                    13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          8                    11.00 GUDSTJÄNST med insamling till Equmeniakyrkans Internationella arbete. May Åkerström, Ewa Arnaryd. Sång av Joy Theda Björk

Tisdag           10                  10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          15                  11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Tisdag           18                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          22                  Ingen gudstjänst denna söndag

Söndag          29                  11.00 ANDAKT med Christina Alstig       

KONTAKT: Pastor Larsåke W Persson 070 761 40 90, mailadress larsake.w.persson@gmail.com.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 3813074                                                                                                                                          Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 6960528.                                                                   

Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15.                                          

Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge                                                                                        

www. lidakyrkan.se                         

Gudstjänster

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

Vi närmar oss oktober månad och då är det dags för ett nytt programutskick från Lidakyrkan. Det omfattar oktober och november månad. Du får det i bilaga till detta brev. Vid besök i kyrkan kan du hämta ett program i pappersform.

Vi välkomnar dig till:

·       Söndagarnas gudstjänster och andakter (obs! ingen gudstjänst den 30 oktober)

·       Några onsdagar med samtal utifrån söndagens texter.

·       Daglediga, en onsdag/månad.

·       Träffpunkt tisdag vid två tillfällen

·       HÖSTBASAR den 29 oktober

Vi möts i kyrkan för att dela tro och liv med varandra. I höst gläds vi åt att ha en pastor, Larsåke W Persson, i tjänst på deltid. 

Vi är tacksamma över gåvor som på olika vägar ges till församlingen. Liksom vi alla, får även församlingen ökande kostnader, när priser stiger. Detta märks särskilt på utgifter för energi där vi inte vet hur vet hur hösten och vintern blir.  Kom ihåg vår församling genom pg 14 44 35 – 5, Lidakyrkan eller Swish 123 157 95 15! 

Varmt välkommen till Lidakyrkan!

Med en önskan om Guds välsignelse

/Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Brev från nya pastorn i Lidakyrkan

LARSÅKE

Jag heter Larsåke W Persson och är redan bekant för en del av er genom tidigare besök i Lidakyrkan under de två senaste åren när jag bott i Österhaninge. Idag har en ny epok börjat i mitt liv när jag gått in i en projekttjänst som pastor i Lidakyrkans församling.

Kära medlemmar i Lidakyrkans församlingoch alla ni andra som är intresserade av vad som händer där.

I dagens gudstjänst välkomnades jag både som medlem och pastor i församlingen. Tack för förböner, förtroende och välgångsönskningar.

Det är med en positiv förväntan jag ser fram emot de kommande sex månaderna. Den tjänst som styrelsen och jag har kommit överens om uppgår till 25%. Under denna period kommer jag att ansvara för två gudstjänster varje månad. Därutöver räknar jag med att vara i kyrkan på onsdagarna. Ungefär varannan onsdag vill jag inbjuda dem som vill och kan till gruppsamtal omkring min senaste predikan – och om annat som kan vara aktuellt i församlingen. Jag hoppas att det då ska vara möjligt för några av er att samlas för att dela varandras tankar och reflektioner vid en kopp kaffe/té och en skorpa. Man är välkommen någon enstaka gång eller varje gång. De onsdagar när det är dagledigträff ansluter vi till de samlingarna. Se mitt schema sist i detta brev.

Övriga onsdagar finns jag till förfogande för enskilda samtal enligt överenskommelse. Hör av dig om du önskar detta i samband med någon samling när vi möts, per telefon eller mail. Jag kommer också gärna på hembesök om någon så önskar. För mig är ju sådana besök ett sätt att lära känna församlingen och dess medlemmar.

Här är schemat för min närmaste tid i församlingen:
Onsd 31 aug kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 7 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Sönd 11 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 14 sept kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 21 sept – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 25 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 28 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 5 okt kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 12 okt kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 19 okt – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 23 okt kl 11.00 Gudstjänst
Sönd 26 okt kl 13.00 Samtalsgrupp

Med tillönskan om Guds välsignelse över oss alla när hösten närmar sig
Larsåke W Persson

Jag kommer inte att ha någon regelbunden expeditions- eller telefontid, men är som regel nåbar på
Tel: 070 -761 4090
eller Mail: larsake.w.persson@gmail.com

Gudstjänster i augusti och september

AUGUSTI

Söndag 21 Kl. 16.00

Sommarandakt och enkel måltid. May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 28 kl. 11.00

GUDSTJÄNST med välkomnande av pastor. Larsåke W Persson, May Åkerström

SEPTEMBER

Söndag 4

Ingen gudstjänst

Onsdag 7 kl. 13.00

DAGLEDIGA ”Min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela” Pia Blad

Söndag 11 kl. 11.00

GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Söndag 18 kl. 11.00

ANDAKT med Christina Alstig

Söndag 25 kl. 11.00

GUDSTJÄNST med nattvard Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 28 kl. 13.00

DAGLEDIGA

KONTAKT:

Lidakyrkan tel. 070 598 43 65. Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74 Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 05 28. Församlingens pg 14 44 35 – 5 Swish 123 157 95 15. Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge. Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge www. lidakyrkan.se

Sommaren i Lidakyrkan

LIDAKYRKAN                                               

Från 19 juni t.o.m. 14 augusti hänvisar vi till gudstjänst i andra kyrkor.

AUGUSTI

Söndag 21 aug. 16.00              Sommarandakt och enkel måltid.                                                                                May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 28 aug. 11.00              GUDSTJÄNST med välkomnande av                                          Larsåke W Persson, May Åkerström

SEPTEMBER

Söndag 4 sept.                          Ingen gudstjänst

Onsdag 7 sept. 13.00               DAGLEDIGA

 ”Min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela”   Pia Blad

Söndag 11 sept. 11.00             GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Söndag 18 sept. 11.00             ANDAKT med Christina Alstig

Söndag 25 sept. 11.00             GUDSTJÄNST med nattvard                   Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 28 sept. 13.00             DAGLEDIGA

KONTAKT: Lidakyrkan tel. 070 598 43 65.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74                                                                                                                                                                                        Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 6960528.                                                                   Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15                                                             Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge                                                                                         www. lidakyrkan.se                          

Gudstjänster och samlingar i maj

MAJ 2022

Söndag 1 maj

OBS! Ingen gudstjänst/samling i Lidakyrkan

Söndag 8 maj kl 11.00

Gudstjänst med nattvard May Åkerström, Ewa Arnaryd Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Söndag 15 maj kl 11.00

ANDAKT med Ewa Arnaryd

Tisdag 17 maj kl 10 – 13

TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Söndag 22 maj kl 11.00

GUDSTJÄNST Hans Eriksson, stud. pastorsutbildning Bromma, Christina Alstig.
Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning.

Söndag 22 maj kl 18.00

KONSERT i Lidakyrkan: Stockholm Singers

Onsdag 25 maj kl 13.00

DAGLEDIGA ”En musikalisk resa i tid och rum
Gäst: Gunilla Sundh, sångsolist, pedagog, rektor

Söndag 29 maj kl 11.00

ANDAKT med Hans Christensen

Varmt välkomna

Gudstjänster o samlingar mars och april

LIDAKYRKAN                                               

MARS 2022

Söndag  6 mars 11.00          GUDSTJÄNST med nattvard Lotta Armanios, May Åkerström.  Sång av Martin Claesson

Söndag 13 mars 11.00        ANDAKT

Tisdag 15 mars 10 – 13        TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Onsdag 16 mars 13.00        DAGLEDIGA ”Världens väder i förändring” Madeleine Westin,  chef för Vädret på TV 4, meteorolog, föreläsare, författare och journalist.

Söndag 20 mars 11.00        GUDSTJÄNST May Åkerström,

Ewa Arnaryd.                                                 

Musik av Jan Heimdahl och Jan Nordin

Söndag 27 mars 11.00        ANDAKT med Christina Hanke.                                                                                                                                                                                                                               

APRIL 2022

Söndag  3 april   11.00         GUDSTJÄNST med Birgitta Andersson, Christer Eggefors.              

Dans av Marie Jonsson

Söndag 10 april 11.00         ANDAKT med Ewa Arnaryd

Fredag  15 april 11.00         LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST May Åkerström, Christina Alstig

Söndag 17 april 11.00         PÅSKDAGSGUDSTJÄNST med nattvard May Åkerström, Christina Hanke. Sång av Joy Björk

Tisdag 19 april 10 – 13        TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Söndag 24 april 11.00        ANDAKT med Christina Alstig

Onsdag 27 april 13.00        DAGLEDIGA ”En okänd svensk hjälte i det kalla krigets Berlin” Ingrid Thörnqvist, tidigare utrikeskorrespondent för SVT Nyheter

VARMT VÄLKOMMEN!

KONTAKT: Lidakyrkan tel. 070 598 43 65.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74                                                                                                                                                                Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 05 28.                                                                   

Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15.                                                 

Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge                                                      

 www. lidakyrkan.se                          

Samlingar februari 2022

Söndag 6 febr. 11.00.

GUDSTJÄNST med nattvard May Åkerström

Söndag 13 febr. 11.00

ANDAKT med Christina Alstig

Tisdag 15 febr. 10 – 13

TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Onsdag 16 febr. 11.00

DAGLEDIGA (Återkommer om program)

Lördag 19 febr. 16.00

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Söndag 20 febr. 11.00

GUDSTJÄNST Per-Johan och Elisabeth Rahm, Ewa Arnaryd

Söndag 27 febr. 11.00

ANDAKT med May Åkerström