Gåva jubileumsinsamlingen

Kan du ge genom att:
– Köpa ett värdebevis mellan 50 och 1 000 kronor.
– Swisha ett bidrag på nr 123 157 9515 och ange Jubileum
– Att bidra på plusgiro 14 44 35 – 5 och ange Jubileum

Ljusbäraren tänds ofta

Söndagen den 3 september 1979 invigdes Lidakyrkan efter ett års byggtid och en rivning av det gamla missionshuset Elimsborg som stått på samma plats sedan 1897. Lidakyrkan tillhör Equmeniakyrkan i Sverige.

Församlingen är helt beroende av frivilliga insatser och gåvor. Den har inget offentligt stöd. För att vi skall kunna fortsätta verksamheten och utvecklas som mötesplats behöver vi ha en fortsatt god ekonomi genom att minska vår låneskuld för installerad bergvärme.

Vill du hjälpa till med ett bidrag till vår insamling för bergvärme?

Vi vill fira att Lidakyrkan funnits i 40 år genom att minska skulden för installerad bergvärme. Målet är att samla in 100 000 kronor. Vi välkomnar dig som vill stödja Lidakyrkan på olika sätt.

Lidakyrkan vill vara en plats för gudstjänst, samtal, gemenskap kring tro, liv och dess villkor. Församlingen vill fortsätta att vara en positiv mötesplats i vår kommun. Vi vill fortsätta att vara en öppen mötesplats i kommunen för intressanta föreläsningar, konserter, kulturevenemang och basarer.

Tack för ditt bidrag!

  • Köpa ett värdebevis mellan 50 och 1 000 kronor.
  • Swisha ett bidrag på nr 123 157 9515 och ange Jubileum
  • Bidra på plusgiro 14 44 35 – 5 och ange Jubileum

Gudstjänster i maj

Söndag 5 maj

11.00 Gudstjänst med söndagsskolans terminsavslutning.”Den gode herden” Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios Södertörns Brass

Onsdag 8 maj 13.00 Dagledigträff

Lördag 11 maj 11.00 Brunch (se sid 2)

Söndag 12 maj

11.00 Gudstjänst”Vägen till livet”

Per-Johan Rahm, Christer Eggefors. Sång av Catharina Ekeberg Ferm

18.00 Sång- och musikgudstjänst Lotta Armanios, May Åkerström,

Anders och Joy Björk

Söndag 19 maj

11.00 Gudstjänst med Nattvard”Att växa i tro”

Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke. Sång av Gunilla Sundh Församlingsmöte

Onsdag 22 maj 13.00 Dagledigträff

Söndag 26 maj 11.00 Gudstjänst ”Bönen”

Hellen Tolf Dahl, Cecilia Brorsdotter. Sång av Lotta Armanios