Gudstjänster november-december

NOVEMBER

Söndag 5          11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, May Åkerström

Tisdag  7          10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 12        Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Söndag 19        11.00 GUDSTJÄNST 11.00 med nattvard. Hans Eriksson,                  Ewa Arnaryd. Musik av kvartett ut Södertörns Brass.

Söndag 26        11.00 ANDAKT med Ewa Arnaryd

DECEMBER

Söndag          3 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST med nattvard.  May Åkerström,         Lotta Armanios. Ca 12.45 Församlingsmöte

Söndag            10        11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Söndag            10        18.00 JULKONSERT med Södertörns Brass

Tisdag  12        10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 17        Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Måndag           25        11.00 JULDAGSGUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Hans Christensen

JANUARI 2024

Söndag 7          11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST med insamling till Equmeniakyrkan               internationella arbete. Christer Daelander m.fl.                                Tema för årets insamling är ”Ett värdigt liv för alla”.

—————————————————————————————————————————

KONTAKT: Församlingsföreståndare May Åkerström 073 640 0627, imakerstrom@msn.com.

Ordf. Ewa Arnaryd 070 3813074, arnarydewa@gmail.com.                                              
Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 0528, andersohlander@outlook.com.                                                 

Församlingens pg 14 44 35 – 5, Swish 123 15 795. www.lidakyrkan@gmail.com Lidakyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge. Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge.