Gudstjänster

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

Vi närmar oss oktober månad och då är det dags för ett nytt programutskick från Lidakyrkan. Det omfattar oktober och november månad. Du får det i bilaga till detta brev. Vid besök i kyrkan kan du hämta ett program i pappersform.

Vi välkomnar dig till:

·       Söndagarnas gudstjänster och andakter (obs! ingen gudstjänst den 30 oktober)

·       Några onsdagar med samtal utifrån söndagens texter.

·       Daglediga, en onsdag/månad.

·       Träffpunkt tisdag vid två tillfällen

·       HÖSTBASAR den 29 oktober

Vi möts i kyrkan för att dela tro och liv med varandra. I höst gläds vi åt att ha en pastor, Larsåke W Persson, i tjänst på deltid. 

Vi är tacksamma över gåvor som på olika vägar ges till församlingen. Liksom vi alla, får även församlingen ökande kostnader, när priser stiger. Detta märks särskilt på utgifter för energi där vi inte vet hur vet hur hösten och vintern blir.  Kom ihåg vår församling genom pg 14 44 35 – 5, Lidakyrkan eller Swish 123 157 95 15! 

Varmt välkommen till Lidakyrkan!

Med en önskan om Guds välsignelse

/Styrelsen gm Ewa Arnaryd