Brev från nya pastorn i Lidakyrkan

LARSÅKE

Jag heter Larsåke W Persson och är redan bekant för en del av er genom tidigare besök i Lidakyrkan under de två senaste åren när jag bott i Österhaninge. Idag har en ny epok börjat i mitt liv när jag gått in i en projekttjänst som pastor i Lidakyrkans församling.

Kära medlemmar i Lidakyrkans församlingoch alla ni andra som är intresserade av vad som händer där.

I dagens gudstjänst välkomnades jag både som medlem och pastor i församlingen. Tack för förböner, förtroende och välgångsönskningar.

Det är med en positiv förväntan jag ser fram emot de kommande sex månaderna. Den tjänst som styrelsen och jag har kommit överens om uppgår till 25%. Under denna period kommer jag att ansvara för två gudstjänster varje månad. Därutöver räknar jag med att vara i kyrkan på onsdagarna. Ungefär varannan onsdag vill jag inbjuda dem som vill och kan till gruppsamtal omkring min senaste predikan – och om annat som kan vara aktuellt i församlingen. Jag hoppas att det då ska vara möjligt för några av er att samlas för att dela varandras tankar och reflektioner vid en kopp kaffe/té och en skorpa. Man är välkommen någon enstaka gång eller varje gång. De onsdagar när det är dagledigträff ansluter vi till de samlingarna. Se mitt schema sist i detta brev.

Övriga onsdagar finns jag till förfogande för enskilda samtal enligt överenskommelse. Hör av dig om du önskar detta i samband med någon samling när vi möts, per telefon eller mail. Jag kommer också gärna på hembesök om någon så önskar. För mig är ju sådana besök ett sätt att lära känna församlingen och dess medlemmar.

Här är schemat för min närmaste tid i församlingen:
Onsd 31 aug kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 7 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Sönd 11 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 14 sept kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 21 sept – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 25 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 28 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 5 okt kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 12 okt kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 19 okt – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 23 okt kl 11.00 Gudstjänst
Sönd 26 okt kl 13.00 Samtalsgrupp

Med tillönskan om Guds välsignelse över oss alla när hösten närmar sig
Larsåke W Persson

Jag kommer inte att ha någon regelbunden expeditions- eller telefontid, men är som regel nåbar på
Tel: 070 -761 4090
eller Mail: larsake.w.persson@gmail.com