Gudstjänster april-juni

APRIL 2023

Söndag 2, kl 11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Fredag 7, kl 11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST May Åkerström, Christina Alstig

Söndag 9, 11.00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, May Åkerström. Sång av kören Audite under ledning av Sara Bjäde Jarl

Onsdag 12, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag 16, 11.00 GUDSTJÄNST Lotta Armanios, Larsåke W Persson. Sång Johanna Börjeson

Tisdag 18, 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 23, 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke Persson, Ewa Arnaryd. Sång Elisabeth Rahm

Onsdag 26, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag 30 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor

MAJ

Söndag 7 ANDAKT med Marie Jonsson och Joy Theda Björk

Söndag 14, 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd

Onsdag 17, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 21 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor

Tisdag 23, 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 28, 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, May Åkerström. Sång Joy Björk.

Onsdag 31, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

JUNI

Söndag 4, 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 7, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 11, 11.00 ANDAKT med Hans Christensen

Söndag 18, 11.00 GUDSTJÄNST May Åkerström, Christina Alstig