Gudstjänster och andra samlingar december 2022 och januari 2023.

                  

DECEMBER 2022

Söndag          4                    Ingen gudstjänst denna söndag.

Tisdag           6                    10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          11                  11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke w Persson, May Åkerström,  Sång av Anna Lundell

                                          

Onsdag         14                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          18                  11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Söndag          25                  11.00 GUDSTJÄNST PÅ JULDAGEN. Larsåke W Persson, Christina Alstig

JANUARI 2023

Söndag           1                   11.00 GUDSTJÄNST PÅ NYÅRSDAGEN med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke

                                          

Tisdag            4                    13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          8                    11.00 GUDSTJÄNST med insamling till Equmeniakyrkans Internationella arbete. May Åkerström, Ewa Arnaryd. Sång av Joy Theda Björk

Tisdag           10                  10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          15                  11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Tisdag           18                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          22                  Ingen gudstjänst denna söndag

Söndag          29                  11.00 ANDAKT med Christina Alstig       

KONTAKT: Pastor Larsåke W Persson 070 761 40 90, mailadress larsake.w.persson@gmail.com.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 3813074                                                                                                                                          Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 6960528.                                                                   

Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15.                                          

Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge                                                                                        

www. lidakyrkan.se