På gång

Gåva jubileumsinsamlingen

Kan du ge genom att:
– Köpa ett värdebevis mellan 50 och 1 000 kronor.
– Swisha ett bidrag på nr 123 157 9515 och ange Jubileum
– Att bidra på plusgiro 14 44 35 – 5 och ange Jubileum

Ljusbäraren tänds ofta

Söndagen den 3 september 1979 invigdes Lidakyrkan efter ett års byggtid och en rivning av det gamla missionshuset Elimsborg som stått på samma plats sedan 1897. Lidakyrkan tillhör Equmeniakyrkan i Sverige.

Församlingen är helt beroende av frivilliga insatser och gåvor. Den har inget offentligt stöd. För att vi skall kunna fortsätta verksamheten och utvecklas som mötesplats behöver vi ha en fortsatt god ekonomi genom att minska vår låneskuld för installerad bergvärme.

Vill du hjälpa till med ett bidrag till vår insamling för bergvärme?

Vi vill fira att Lidakyrkan funnits i 40 år genom att minska skulden för installerad bergvärme. Målet är att samla in 100 000 kronor. Vi välkomnar dig som vill stödja Lidakyrkan på olika sätt.

Lidakyrkan vill vara en plats för gudstjänst, samtal, gemenskap kring tro, liv och dess villkor. Församlingen vill fortsätta att vara en positiv mötesplats i vår kommun. Vi vill fortsätta att vara en öppen mötesplats i kommunen för intressanta föreläsningar, konserter, kulturevenemang och basarer.

Tack för ditt bidrag!

  • Köpa ett värdebevis mellan 50 och 1 000 kronor.
  • Swisha ett bidrag på nr 123 157 9515 och ange Jubileum
  • Bidra på plusgiro 14 44 35 – 5 och ange Jubileum

Lidakyrkan 40 år!

LIDAKYRKAN 40 år Söndag 8 september 11.00 Högtidsgudstjänst
Lennart Molin, Hellen Tolf Dahl m.fl Musik, grupp ur Södertörns Brass

Efter gudstjänsten möts vi till fest och gemenskap kring kaffebordet.

VÄLKOMMEN – du som någon gång haft, – du som idag har, – du som är intresserad av att ha Lidakyrkan som din kyrka.

För att kunna beräkna förtäringen så vill vi gärna vi få din anmälan till arnarydewa@gmail.com eller på tel 070 381 3074.

Vill du hjälpa till med ett bidrag till vår insamling för bergvärme?
Vi vill fira att Lidakyrkan funnits i 40 år genom att minska skulden för installerad bergvärme. Målet är att samla in 100 000 kronor. Vi välkomnar dig som vill stödja Lidakyrkan på olika sätt.

En gåva till bergvärmen Kan du ge genom:

  • Köpa ett värdebevis mellan 50 och 1 000 kronor.
  • Swisha ett bidrag på nr 123 157 9515 och ange Jubileum
  • Bidra på plusgiro 14 44 35 – 5 och ange Jubileum

Tack för ditt bidrag!


Gudstjänster i maj, juni och juli

Söndag 5 maj kl 11.00 Gudstjänst med söndagsskolans terminsavslutning. ”Den gode herden” Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios och Södertörns Brass

Onsdag 8 maj kl 13.00 Dagledigträff

Lördag 11 maj kl 11.00 Brunch , kostnad 60 kr, Alla välkomna! ”Tag gärna med en vän till kyrkan till ett välfyllt bord, det goda samtalet och lyssna till en talare.

Söndag 12 maj kl 11.00 Gudstjänst”Vägen till livet” Per-Johan Rahm, Christer Eggefors. Sång av Catharina Ekeberg Ferm

Söndag 12 maj kl 18.00 Sång- och musikgudstjänst Lotta Armanios, May Åkerström, Anders och Joy Björk

Söndag 19 maj kl 11.00 Gudstjänst med Nattvard”Att växa i tro” Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke. Sång av Gunilla Sundh
Församlingsmöte

Onsdag 22 maj kl 13.00 Dagledigträff

Söndag 26 maj kl 11.00 Gudstjänst ”Bönen” Hellen Tolf Dahl, Cecilia Brorsdotter Sång av Lotta Armanios

Söndag 2 juni kl 11.00 Gudstjänst ”Hjälparen kommer” May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Söndag 9 juni Pingstdagen kl 11.00 Gudstjänst med Nattvard ”Den Heliga Anden” Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson

Söndag 16 juni kl 11.00 Gudstjänst”Gud – Fader, Son och Ande” Margareta Hagelberg, Ewa Arnaryd

Söndag 23 juni kl 11.00 Gudstjänst ”Den högstes profet” Hellen Tolf Dahl, Marie Jonsson

Söndag 30 juni t.o.m. söndag 4 augusti hänvisar vi till gudstjänst i andra kyrkor.

Söndagsskola

Söndagsskola med sång, bibelberättelser, bön och skapande aktiviteter för barn ca 3 – 10 år. Yngre barn får gärna delta men då tillsammans med en förälder. Vi börjar alltid i gudstjänsten med Barnens ljuständning.

Söndagsskolan kl. 11.00 • 7 april • 5 maj

Övriga söndagar är verksta´n öppen för barnen.

Fira påsk med oss

Påskveckan 2019

Tisdag 16 april kl 11.00

Läsning ur Jesu Kristi lidandes historia

Skärtorsdagen 18 april kl 18.00

Getsemanestund med Nattvard ”Det nya förbundet”
Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios

Långfredagen 19 april kl 11.00

Gudstjänst ”Korset” (OBS! Inget kyrkkaffe) May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Påskdagen 21 april kl 11.00

Gudstjänst ”Kristus är uppstånden”
Hellen Tolf Dahl, Christina Alstig. Sång av Martin Claesson

April 2019

Onsdag 3 april kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 7 april kl 11.00

Gudstjänst ”Försonaren”
Hellen Tolf Dahl, Karin Claesson. Sång av Martin Claesson

Söndag 14 april kl 11.00

Gudstjänst ”Vägen till korset”
Lotta Armanios, May Åkerström. Sång av Joy Björk

Påskveckan 2019

Tisdag 16 april kl 11.00

Läsning ur Jesu Kristi lidandes historia

Skärtorsdagen 18 april kl 18.00

Getsemanestund med Nattvard ”Det nya förbundet”
Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios

Långfredagen 19 april kl 11.00

Gudstjänst ”Korset” (OBS! Inget kyrkkaffe) May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Påskdagen 21 april kl 11.00

Gudstjänst ”Kristus är uppstånden”
Hellen Tolf Dahl, Christina Alstig. Sång av Martin Claesson