På gång

Välkommen till Gudstjänst 5 sept kl 1100

INBJUDAN                                        Västerhaninge 18/8 2021

Kära medlemmar och vänner, Lidakyrkans församling!

Vår församling befinner sig vid en viktig brytpunkt i sin utveckling.

Sedan våren 2020 har vår verksamhet påverkats av corona-pandemins restriktioner. Pastor Hellen Tolf Dahl har avslutat sin anställning i vår församling.

Utgångspunkt för Lidakyrkans arbete är det goda samtalet. Styrelsen inbjuder därför till 

SÖNDAG DEN 5 SEPTEMBER 11.00

GUDSTJÄNST OCH SAMLING, efter kaffet, med temat

ENHET ELLER ENIGHET I GUDS FÖRSAMLING.

Under gudstjänsten denna söndag kommer Larsåke W Persson att predika. Söndagens bibeltexter har rubriken Enheten i Kristus. Efter gudstjänsten kommer Larsåke att dela tankar på temat Enhet eller Enighet Guds församling. I anslutning till presentationen ges vi tillfälle till samtal, reflektioner och synpunkter runt detta tema inför vår församlings framtid.

Vi bygger vår församling tillsammans. Dina tankar, påverkan och synpunkter är viktiga. Vi ser fram emot att mötas i denna samling den 5 september. Samtalet ska sedan fortsätta på olika sätt i höst. 

Fortfarande följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra samlingar! 

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Lidakyrkans församling

Gudstjänst, andakt o Daglediga juli-september

JULI

Söndag   4 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 25 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

AUGUSTI

Söndag 15 augusti 16.00    ANDAKT och grillning Ewa Arnaryd

Söndag 22 augusti 11.00    GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Söndag 29 augusti 11.00    GUDSTJÄNST Per-Johan Rahm, Christina Alstig

SEPTEMBER

Söndag 5 sept. 11.00  GUDSTJÄNST med samling inför hösten                

Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd                                                                        

Efter kyrkkaffet så fortsätter vi med en samling tillsammans med Larsåke W Persson ”Enhet eller enighet i Guds församling”.

Onsdag 8 sept. 13.00         DAGLEDIGA ”Vad har världens konflikter med oss att göra?” Joakim Wohlfeil, policyrådgivare på Diakonia.

Söndag 12 sept. 11.00        GUDSTJÄNST Lotta Armanios m.fl.

Söndag 19 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Christina Hanke

Tisdag 21 sept. 10.00 – 13.00 TRÄFFPUNKT TISDAG Gemenskap, andakt, arbete och fika.

Onsdag 22 sept. 13.00       DAGLEDIGA ”Den avsmalnande demokratin” Erik Amnå, professor i statskunskap

Söndag 26 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med delvis digital medverkan från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Predikan av bitr. kyrkoledare Joakim Hagerius, avskiljning av pastorer och diakoner.                                              Gudstjänstledare i Lidakyrkan är Ewa Arnaryd        

Lidakyrkan kontakt:                               

Vakans på pastorstjänsten från 1 juli 2021.                                                          

May Åkerström och Cecilia Brorsdotter ansvarar för församlingsvård och diakonal omsorg. Hör gärna av dig med det du funderar över eller behöver hjälp med.             

May Åkerström tel.  073 640 0627, Cecilia Brorsdotter tel. 070 715 4673.

Församlingens mailadress och telefon är fortsatta aktuella och bevakas av någon i styrelsen. Tel till Ewa Arnaryd, ordförande 070 381 3074                                

Kom också ihåg församlingen i ditt givande genom

Swish 123 157 9515 eller                          Plusgiro 14 44 35-5.

Gudstjänst på söndag 6 juni!

Medlemmar och vänner!

Varmt välkomna till

GUDSTJÄNST I LIDAKYRKAN SÖNDAG 11.OO. 

Ca 12.30 Församlingsmöte

Ny tolkning av gällande restriktioner pga. Covid-19 ger oss möjlighet att ta emot fler besökare i kyrkan än vad vi skrev i förra utskicket. 35 personer fungerar bra i vår lokal. Detta gläds vi åt! 

Så tveka inte att komma till Lidakyrkan på gudstjänst. Välkommen!

Lidakyrkan/Ewa Arnaryd

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan söndagen 30 maj

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan!

Här får du ta del av May Åkerströms tankar inför denna söndag. Först några ”pålysningar”:

·       Träffpunkt tisdag TISDAG 1 JUNI 10.00 – 13.00.                                      

Välkommen att mötas för samtal, fika, praktiskt arbete eller för att ”bara vara”. Andakt med Hellen Tolf Dahl. Ta med egen smörgås/annat ätbart. Kaffe och kaka bjuds du på. 

·       Gudstjänst i kyrkan söndag 6 juni 11.00. Christina Alstig m.fl. Deltagarantalet är begränsat till 18 personer + medverkande. Blir vi fler så kan man delta från cafeterian.  Enkelt kyrkkaffe.

Ca 12.30 Församlingsmöte                         

Lidakyrkans styrelse/Ewa Arnaryd

Jag vill hälsa till alla som läser det här brevet med Guds frid!

Nu äntligen verkar det ljusna lite när det gäller att få träffas fysiskt eller ska vi säja ”in real life ”som ungdomarna säjer, fritt översatt ”på riktigt”!

Det börjar kännas hoppfullt.

Temat den här söndagen är HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Jag vill att Du som läser ska sätta Dej ner gärna bekvämt och läsa bibelberättelsen långsamt och fundera över vad den här texten säger till Dig. Vad betyder den för Dig? Sen kan du om du vill läsa vad jag upplevt när jag läst texten.

Jag har valt en text som talar särskilt till mig och det är inte den föreslagna texten för den här söndagen utan 2: a årgångens gammaltestamentliga läsning.

Andra Mosebok 3:1–15

En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. 

Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.« 

Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade: »Ja, här är jag.« Herren sade: »Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« Och han fortsatte: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.« 

Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.

Herren sade: »Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare – ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung, det land där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer och jevuseer. 

Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem.

Så gå nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.« Mose invände: »Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten?« Gud svarade: »Jag skall vara med dig, och detta är tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta berg.« 

Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?« Gud sade: »Jag är den jag är. 

Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.« Och Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

En stilla stund! Vad säger texten till Dig?

Mina tankar:

Jag tänker på Mose som befann sig i Midjans land som flykting. Han hade flytt undan Farao pga. att han dödat en slavdrivare i Egypten.

En av hans egna landsmän hade sagt att de visste vad han gjort. Mose trodde att ingen sett att han dödat och begravt mannen i sanden. Mose flydde för sitt liv.

Nu hade han vaktat sin svärfar Jetros får i många år. Ett ensamt liv ute i markerna.

Men Gud talar till Mose och på ett uppseende väckande sätt. I en brinnande buske, som inte förtärs av elden.

Tänk att Gud vänder sig till honom? Skulle jag ha gjort det?

Trots Moses tidigare liv så talar Gud till honom och ger honom uppdrag.

Uppdraget är stort och Mose har så många invändningar men Gud fortsätter att tala och utrustar honom också.

Gud hade omsorg om Mose, och Gud hade omsorg om sitt folk, deras lidande är svårt och Gud vill befria dem och föra dem till ett land som flyter av mjölk och honung.

Gud har omsorg om Dig och Mig och om sin församling (vår församling).

Vem är Gud?

’Jag är’ 

Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

GUD ÄR ALLT!

Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Rom 11:36

Du och Jag är trygga i hans omsorg. Gud vill tala till oss och leda oss, både som individer och som församling.

Herren välsignar dig och bevarar dig 

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig.

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. 

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen

May Åkerström

Pingstgudstjänst 23 maj


” Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss når en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud”.

( vers 4 psalm 356, Psalmer och Sånger)

Inför söndagen den 23 maj 2021

Ett brev och några ord från pastor 

Kära församling och vänner!

Jag vill tacka er alla för den gemenskap vi har haft i gudstjänst och verksamheter av olika slag.

Jag har fått dela liv med er, både i glädje och sorg. 

Tack för de förtroende ni har gett mig i allt ni har berättat, visat och kommit med. 

Tack för möjligheten att tjäna er. 

Till alla er som har varit delaktiga i att Lidakyrkan har kunnat vara en plats för tillbedjan och samling för så många, vill jag tacka och önska er alla Guds rika välsignelse.

Hellen Tolf Dahl

LIDAKYRKAN

Söndagen den 23 maj 2021

Pingstdagen Den Heliga Anden

Inledningsord

Psalm 396 Grip du mig, helige Ande

Välkommen

Sång 

Barnens ljuständning

Psalm  350 O Gud som skapat vind och havkollekt

  /bön för kollekten

Förbön 

Sång 

Textläsning GT 1 Mos 11:1-9Epistel Apg 2:1-11

Psalm20 Helige Fader, kom och var oss nära

Evangelietext Johannes 14:25-29

Predikan 

Välsignelsen

Psalm  827 Se hur gudsvinden bär

__________________________________________

Dagens texter s. 1586-1587

Medverkande: Ledning Christina Hanke

Musik Anders Björk,Sång Joy Björk,

Text Marianne Hammarroth

Predikan Hellen Tolf Dahl         

Barnens ljuständning:

Mina händer bygger ett litetlitet hus.

I det lilla huset bor ett litet ljus. 

Runt omkring det ljuset står tiden nästan still

Där finns tid att tänka på allting som man vill.

Vi ställer oss kring ljuset och hör hur tyst det är.

Vi knäpper våra händer och vet att Gud finns här. 

Bön 938. Käre Far i himlen,

Tack att jag finns till.

Hjälp mig leva riktigt, 

göra det du vill.

Lär oss här på jorden

Tycka om varann.

Låt oss få en framtid

Skyddad av din hand.

Amen.

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: 08- 500 296 30, pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

Pingstdagen Tema  Den heliga Anden 1 årg​ 

Texterna för dagen:

Psaltaren Psaltaren kapitel 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk. 

Gammaltestamentlig läsning Första Moseboken kapitel 11, vers 1 – 9

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinardär de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. 

Epistel Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Nya testamentet Evangeliet enligt Johannes kapitel 14, vers 25 – 29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. 

Betraktelse:               Den här helgen firar vi pingst. Det är kyrkans tredje största helg, vid sidan av jul och påsk. Det är den Heliga Andens högtid. Ordet pingst kommer från det grekiska ordet Πεντηκοστή, vilket betyder den femtionde. Den ”femtionde” syftar på att det har gått femtio dagar sedan påsk. Pingsten betecknas ofta som “kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera. Pingstundret inträffade i samband med att lärjungarna firade shavuot, den judiska högtiden som firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg och det har tidigare också varit en skördefest.

Psalmtexten berättar om att Gud sänder sin Ande, sin hjälpande hand. Gud ger liv, med för det också tillbaka och allt kan börja om i årstider, skörd och nytt liv.

Gamla testamentet visar oss en märklig berättelse, om människor som visar på en oerhörd förmåga att skapa stora ting, när de kan kommunicera bra med varandra. Berättelsen visar dock på hur de kan ta en riktning som inte stämmer med den plats de har i skapelsen, när de försöker att bli lika stora som Gud. Det uppstår språkförbistring när Gud ser detta, men detta återställs på pingsten. Då kommer Anden och alla människor kan höra det fantastiska budskapet om Jesus Kristus oavsett dialekt, språk och härkomst. 

Episteltexten från Apostlagärningarna återberättar att den judiska pingsten har samlat judar och även andra folk från hela den dåtida kända världen. Gud sänder Anden som då kommer från himlen. Ljudet av en stormvind överraskar dem. På både hebreiska och grekiska är det samma ord för ande och vind. Den färgstarka berättelsen talar om tungor såsom eld som sätter sig på apostlarna. Plötsligt kan alla som är närvarande höra sina egna språk och förstå det som sägs. Budskapet om Kristus skall nu förkunnas för alla och på alla språk och för alla folk. Apostlagärningarna fortsätter att berätta om kyrkans framväxt och de utmaningar de mötte på många olika sätt. 

Johannesevangeliets text är hämtat från Jesus avskedstal. Han försöker att vägleda lärjungarna och undervisa dem. Jesus vill förbereda dem för livet när Han inte kommer att finnas ibland dem på jorden. Han återvänder till Fadern. Han sänder sin Ande, en Hjälpare som skall vägleda dem på jorden och fortsätta Kristi verk. Anden skall hjälpa, trösta, stärka och försvara dem. Anden skall ge tro och ge kunskap om att föra ut evangeliet för andra. 

Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem och är nu hos oss. 

Vi har fått Guds Ande och ett uppdrag. Anden nämns både i skapelseskildringen från början av Bibelns berättelse ända till slutet i avslutningsorden i Uppenbarelseboken 22:17. Gamla testamentet beskriver hur vissa personer med särskilda uppdrag får anden till exempel domare och kungar, men särskilt Messiaskonungen, Guds utvalde ledare beskrivs med andens verksamhet i den lidande tjänaren som ett särskilt kännetecken. Anden förbereder frälsningen för oss. Anden är länken mellan oss och Gud.

Gud vill gemenskap med människorna, sina lärjungar men han kan inte stanna i sin mänskliga kropp hur länge som helst. Detta gjorde Honom begränsad. Människor fick gå och hämta Honom när de behövde hjälp. Nu får alla tillgång till Honom i bön, närvaro och samtidigt över hela jorden. Det behövs en kärlekens länk som för oss samman på ett gudomligt sätt. Den som är villig att ta emot Anden möter Gud. Vi får samma position i Guds rike som kungar och domare har haft. Folket var förundrat över det som skedde. De var tvungna att stanna till och lyssna. Detta var något utöver det vanliga. Varje dag med Gud kan vara så i det lilla. Om vi tar en stund för bön, stillhet, tittar på träden och grönskan, på människorna som passerar, då ser vi Guds rike. . Vi får ta emot efter vår förmåga, utvecklas och frid får bo hos oss. Vi behöver inte förstå allt men vi ser i verkningarna och kraften att Anden verkar. Vi är inte ensamma. Gud går bredvid. Amen.

Betraktelse sönd 16 maj av Per Johan Rahm

Guds frid vänner!

Jag vill inför den kommande söndagen dela några tankar utifrån söndagens psaltartext från psalm 33 v18 – 22.

I denna psalm hittar jag några nyckelord att ta med sig in i vår fortfarande annorlunda vardag. Många med mig gläds åt vaccin som ger hopp om att åter kunna mötas till fysiska gudstjänster.

Det första ordet jag vill lyfta är respekt. Ja, du hittar inte just det ordet i texten men däremot står det ”frukta honom”. När det står frukta Gud så innebär det inte att vi ska vara rädda för Gud utan att vi ska respektera och visa vördnad för honom. Gud tar hand om dem som ger honom respekt och vill följa honom.

Nästa ord jag stannade inför var hoppas. Hoppas på Gud är att visa tillit till honom, att han ska på något sätt ska möta det vi hoppas på. Jag tror att vi hoppas på Gud varje dag i stort som smått. Vi reflekterar inte ens över att vi hoppas på Gud. Inte heller att han svarat på vår bön, för det är en del av vårt vardagsliv med Gud, med Anden, hjälparen, som vi kommer att lyfta under nästa helg Pingsten. Att ha Gud och den heliga anden med oss i vardagen blir det vanliga för oss. Något vi vänjer oss vid, så att det inte känns annorlunda.

Min Pappa predikade en gång i ett litet kapell en liten bit utanför Örnsköldsvik. Efter Gudstjänsten fick han berättat för sig att ett par personer i samlingen hade sett två änglar som stod bredvid honom när han predikade. De var alldeles till sig och undrade om det inte känts alldeles speciellt denna kväll. Men pappa hade inte känt något särskilt, så han konstaterade att det speciella var inte att de var där, det var de nog alltid, men det speciella var att de som sett dem hade fått göra det.

 Längre ner i texten står att vi ställer vårt hopp till honom för att han är vår hjälp och sköld. Han är vårt beskydd.

Nästa ord jag tänker på är nåd. Ett centralt och viktigt ord i hela vår bibel. Gud beskrivs som nådig och barmhärtig. Nåd kan man aldrig förtjäna. När israeliska barn går och köper sitt lördagsgodis idag använder de det hebreiska ordet för nåd. De vill ha lite extra på toppen när man väger in godiset för pengen de har. Det extra som försäljaren inte behöver ge är nåd. Gud ger inte nåd på grund av vad vi gör utan för att han älskar oss!

”Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid” även i pandemitider behöver vi i vår del av värden inte svälta. Däremot har bristen på sociala kontakter för många varit en sorts svält som tärt på många. Men Gud håller oss vid liv. Vi får sätta vårt hopp till nådens Gud.

Till sist vill jag lyfta orden förtröstan och glädje. Känna förtröstan gör man när man har tillit. Visst känns det tryggt med en Gud vars signum är nåd och barmhärtighet. Att ha sin förtröstan till honom ger en glädje som bär även i sorgens och bekymrens tid.

Jag slutar med den sista versen i psalm 33 och önskar er alla en välsignad helg. Herre låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.”                                                

Per-Johan Rahm

Brev från styrelsen genom Ewa Arnaryd


Medlemmar i Lidakyrkans församling!                                                                                
14 maj 2021

Inför söndag den 16 maj får du här i bilaga ta del av en betraktelse av Per-Johan Rahm, som är en välkänd och uppskattad gästpredikant i Lidakyrkan. Se bilaga! Några veckor till får vi mötas till gudstjänst på detta sätt, i tacksamhet och förbön för varandra och vår församling. 

Styrelsen vill här informera om vad som händer i Lidakyrkan utifrån nya regeringsbeslut den 12 maj. Nuvarande restriktioner fortsätter framöver. Vissa lättnader kommer den 1 juni. Då får vi möjlighet att mötas 50 personer inomhus. Fortfarande gäller då anvisade sittplatser och vikten att hålla avstånd.

1.      SÖNDAG DEN 23 maj är sista söndagen i tjänst för vår pastor Hellen Tolf Dahl. Vi hade förstås hoppats på möjlighet att då mötas till en fin avslutningsgudstjänst och festligt kyrkkaffe. Då detta nu inte går så vill vi ändå göra det bästa av situationen och nu gäller följande:

·       Genom mail och brev får vi alla ta del av Hellens betraktelse.

·       Hellen firar gudstjänst i Lidakyrkan tillsammans med några få från församlingen. Då delas förbön för Hellen och för församlingens väg framåt. Vi som inte är fysiskt med i kyrkan får hemifrån stilla oss i bön.

·       Församling och församlingens vänner inbjuds till att i små grupper om 8 personer komma till kyrkan för kyrkkaffe och ett möte med Hellen. Då får vi säga vårt tack och ”hej-då”. Detta sker på eftermiddagen samma dag, kl 13.00, 14.00 eller 15.00. Behövs fler tider så försöker vi ordna det. För att detta ska fungera så måste anmälan göras senast torsdag den 19 maj. Du gör det genom mail till Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com eller tel. 070 3813 074. Skriv ev. önskemål om tid även om vi inte kan utlova att du/ni får den tid ni helst önskar. 

2.      Församlingsmöte som vi kallat till den 25 maj flyttas till SÖNDAG DEN 6 JUNI efter kyrkkaffet. Ändring görs då vi i juni får mötas i kyrkan. På dagordningen står information om och samtal omkring pastorsfrågan och Lidakyrkan hösten 2021.

3.      Fr.o.m. söndag den 6 juni 11.00 får vi möjlighet att fira gudstjänst tillsammans i Lidakyrkan. I juni är följande planerat:

·       6 juni            GUDSTJÄNST 11.00               Lovisa Skoglund och Christina Alstig. Församlingsmöte efter kaffet.

·       13 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Cecilia Brorsdotter m.fl.

·       20 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Nattvard; May Åkerström m.fl.

4.      Från midsommar och fram till 15 augusti har vi inga gudstjänster söndagar 11.00. Däremot kommer vi att inbjuda till några sommarandakter i Lidakyrkan. Mer info kommer!

 Hälsningar från styrelsen/Ewa Arnaryd

Bönsöndagen 9 maj

Betraktelse av Lotta Armanios

för Lidakyrkans församling, Västerhaninge.

Du kan också lyssna till betraktelsen genom att klicka på denna länk: 

Dagens bibeltexter:       1 Mos 18:26-32

                                            Ef 3:14-21

                                            Luk 18:1-8

                                            Ps 13

I Psaltaren kapitel 13 uttrycker kung David sin ångest. Inför Gud beskriver han sina känslor.

 ”Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han har besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.”

Ofta är det i ögonblicket när vi når slutet av vår egen kraft, förmåga och möjlighet som det gudomliga griper in.

Vi kan göra oerhört mycket med enbart tankens kraft. Fantasi och inspiration finns invävda i våra liv redan från början. Vi är skapade till Guds avbild, övermåttan underbart som det står på ett ställe i Psaltaren.

Flygplan byggdes för att drömmen om att kunna flyga fanns.

Slaveriet bekämpades p g a drömmen om en värld som är mer jämlik.

Dessa två exempel hade en startpunkt. Det började med en tanke. Genom tankens kraft och fantasi sprängdes invanda mönster och det gick det att genomföra.

Ibland, räcker dock tankens kraft inte till och man hamnar i en återvändsgränd. Då går man tillbaka, stannar upp och hittar en annan väg.

När barn möter något som är jobbigt och ohanterbart, vill de tillbaka till tryggheten hos föräldrarna eller vårdnadshavarna. Samma mönster har vi vuxna också många gånger när livet blir ohanterbart. Då vänder vi oss mot något som är större, mot det gudomliga, mot trygghet. Vi ber.

I Luk 18:1-8 finns en liknelse om en änka som drabbats av orätt. Hon hade ingen formell makt och ingen som förde hennes talan. Hon var målsägare i beroendeställning, men hon ägde sitt ärende. Hon var envis och uthållig. Hon hade hopp. Gång på gång går hon tillbaka till en domare som inte brydde sig om hennes fall, tills han tröttnar och ger henne den upprättelse som hon är förtjänt av.

Gud är inte som den orättfärdige domaren. Tvärtom. Han lyssnar till den som söker honom. Jesus ger den här liknelsen för att lära oss att trots att saker kan kännas omöjligt svåra, ska vi inte ge upp. Gud har lovat bönhöra sina barn i den bästa tiden. Han har överblick. Bön är att umgås med Gud, samtala med honom och lyssna på de olika sätt som han talar till en. Ju mer vi är i Guds närhet, ju mer lär vi känna honom och förstå vem han är.

Luk 11:9-10 säger ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får och den som söker, han finner och för den som bultar ska dörren öppnas.”

I en tid när omständigheter känns omöjliga, när livet haltar under missöden eller när synd ruinerat och förstört livet, då får vi göra precis som det lilla barnet gör. Barnet går tillbaka till föräldern när det blir svårt. Du och jag, vi får gå tillbaka till Skaparen. Vi får uttrycka exakt vad vi känner. Han lyssnar. Han förlåter. Han kan förvandla situationer på ett sätt som vår egen förmåga inte klarar av.

I gudsnärvaron förvandlas mörker till ljus, det omöjliga till en möjlighet. Han ger oss livet åter. Han kan klara det ingen människa förmår. Så sluta inte be. Ge inte upp, ifall du inte fått bönesvar. Låt den envisa änkan få bli förebild för uthållighet, även när du ber. 

BÖN

”Tack Jesus för att du finns hos mig, här och nu. Tack för det du visar i bibeltexterna. Hjälp mig att i min vardag, minnas den du är, att du aldrig sviker utan alltid finns nära oavsett vad mina känslor säger. Tack att du tar hand om mig. Amen.”