På gång

Gudstjänst på söndag 6 juni!

Medlemmar och vänner!

Varmt välkomna till

GUDSTJÄNST I LIDAKYRKAN SÖNDAG 11.OO. 

Ca 12.30 Församlingsmöte

Ny tolkning av gällande restriktioner pga. Covid-19 ger oss möjlighet att ta emot fler besökare i kyrkan än vad vi skrev i förra utskicket. 35 personer fungerar bra i vår lokal. Detta gläds vi åt! 

Så tveka inte att komma till Lidakyrkan på gudstjänst. Välkommen!

Lidakyrkan/Ewa Arnaryd

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan söndagen 30 maj

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan!

Här får du ta del av May Åkerströms tankar inför denna söndag. Först några ”pålysningar”:

·       Träffpunkt tisdag TISDAG 1 JUNI 10.00 – 13.00.                                      

Välkommen att mötas för samtal, fika, praktiskt arbete eller för att ”bara vara”. Andakt med Hellen Tolf Dahl. Ta med egen smörgås/annat ätbart. Kaffe och kaka bjuds du på. 

·       Gudstjänst i kyrkan söndag 6 juni 11.00. Christina Alstig m.fl. Deltagarantalet är begränsat till 18 personer + medverkande. Blir vi fler så kan man delta från cafeterian.  Enkelt kyrkkaffe.

Ca 12.30 Församlingsmöte                         

Lidakyrkans styrelse/Ewa Arnaryd

Jag vill hälsa till alla som läser det här brevet med Guds frid!

Nu äntligen verkar det ljusna lite när det gäller att få träffas fysiskt eller ska vi säja ”in real life ”som ungdomarna säjer, fritt översatt ”på riktigt”!

Det börjar kännas hoppfullt.

Temat den här söndagen är HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Jag vill att Du som läser ska sätta Dej ner gärna bekvämt och läsa bibelberättelsen långsamt och fundera över vad den här texten säger till Dig. Vad betyder den för Dig? Sen kan du om du vill läsa vad jag upplevt när jag läst texten.

Jag har valt en text som talar särskilt till mig och det är inte den föreslagna texten för den här söndagen utan 2: a årgångens gammaltestamentliga läsning.

Andra Mosebok 3:1–15

En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. 

Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.« 

Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade: »Ja, här är jag.« Herren sade: »Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« Och han fortsatte: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.« 

Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.

Herren sade: »Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare – ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung, det land där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer och jevuseer. 

Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem.

Så gå nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.« Mose invände: »Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten?« Gud svarade: »Jag skall vara med dig, och detta är tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta berg.« 

Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?« Gud sade: »Jag är den jag är. 

Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.« Och Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

En stilla stund! Vad säger texten till Dig?

Mina tankar:

Jag tänker på Mose som befann sig i Midjans land som flykting. Han hade flytt undan Farao pga. att han dödat en slavdrivare i Egypten.

En av hans egna landsmän hade sagt att de visste vad han gjort. Mose trodde att ingen sett att han dödat och begravt mannen i sanden. Mose flydde för sitt liv.

Nu hade han vaktat sin svärfar Jetros får i många år. Ett ensamt liv ute i markerna.

Men Gud talar till Mose och på ett uppseende väckande sätt. I en brinnande buske, som inte förtärs av elden.

Tänk att Gud vänder sig till honom? Skulle jag ha gjort det?

Trots Moses tidigare liv så talar Gud till honom och ger honom uppdrag.

Uppdraget är stort och Mose har så många invändningar men Gud fortsätter att tala och utrustar honom också.

Gud hade omsorg om Mose, och Gud hade omsorg om sitt folk, deras lidande är svårt och Gud vill befria dem och föra dem till ett land som flyter av mjölk och honung.

Gud har omsorg om Dig och Mig och om sin församling (vår församling).

Vem är Gud?

’Jag är’ 

Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

GUD ÄR ALLT!

Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Rom 11:36

Du och Jag är trygga i hans omsorg. Gud vill tala till oss och leda oss, både som individer och som församling.

Herren välsignar dig och bevarar dig 

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig.

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. 

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen

May Åkerström

Pingstgudstjänst 23 maj


” Oändligt liten är vår jord i denna rymd, men till oss når en kärlek utan gräns och slut från kosmos skapare, vår Gud”.

( vers 4 psalm 356, Psalmer och Sånger)

Inför söndagen den 23 maj 2021

Ett brev och några ord från pastor 

Kära församling och vänner!

Jag vill tacka er alla för den gemenskap vi har haft i gudstjänst och verksamheter av olika slag.

Jag har fått dela liv med er, både i glädje och sorg. 

Tack för de förtroende ni har gett mig i allt ni har berättat, visat och kommit med. 

Tack för möjligheten att tjäna er. 

Till alla er som har varit delaktiga i att Lidakyrkan har kunnat vara en plats för tillbedjan och samling för så många, vill jag tacka och önska er alla Guds rika välsignelse.

Hellen Tolf Dahl

LIDAKYRKAN

Söndagen den 23 maj 2021

Pingstdagen Den Heliga Anden

Inledningsord

Psalm 396 Grip du mig, helige Ande

Välkommen

Sång 

Barnens ljuständning

Psalm  350 O Gud som skapat vind och havkollekt

  /bön för kollekten

Förbön 

Sång 

Textläsning GT 1 Mos 11:1-9Epistel Apg 2:1-11

Psalm20 Helige Fader, kom och var oss nära

Evangelietext Johannes 14:25-29

Predikan 

Välsignelsen

Psalm  827 Se hur gudsvinden bär

__________________________________________

Dagens texter s. 1586-1587

Medverkande: Ledning Christina Hanke

Musik Anders Björk,Sång Joy Björk,

Text Marianne Hammarroth

Predikan Hellen Tolf Dahl         

Barnens ljuständning:

Mina händer bygger ett litetlitet hus.

I det lilla huset bor ett litet ljus. 

Runt omkring det ljuset står tiden nästan still

Där finns tid att tänka på allting som man vill.

Vi ställer oss kring ljuset och hör hur tyst det är.

Vi knäpper våra händer och vet att Gud finns här. 

Bön 938. Käre Far i himlen,

Tack att jag finns till.

Hjälp mig leva riktigt, 

göra det du vill.

Lär oss här på jorden

Tycka om varann.

Låt oss få en framtid

Skyddad av din hand.

Amen.

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: 08- 500 296 30, pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

Pingstdagen Tema  Den heliga Anden 1 årg​ 

Texterna för dagen:

Psaltaren Psaltaren kapitel 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk. 

Gammaltestamentlig läsning Första Moseboken kapitel 11, vers 1 – 9

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinardär de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. 

Epistel Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Nya testamentet Evangeliet enligt Johannes kapitel 14, vers 25 – 29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. 

Betraktelse:               Den här helgen firar vi pingst. Det är kyrkans tredje största helg, vid sidan av jul och påsk. Det är den Heliga Andens högtid. Ordet pingst kommer från det grekiska ordet Πεντηκοστή, vilket betyder den femtionde. Den ”femtionde” syftar på att det har gått femtio dagar sedan påsk. Pingsten betecknas ofta som “kyrkans födelsedag”, eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera. Pingstundret inträffade i samband med att lärjungarna firade shavuot, den judiska högtiden som firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg och det har tidigare också varit en skördefest.

Psalmtexten berättar om att Gud sänder sin Ande, sin hjälpande hand. Gud ger liv, med för det också tillbaka och allt kan börja om i årstider, skörd och nytt liv.

Gamla testamentet visar oss en märklig berättelse, om människor som visar på en oerhörd förmåga att skapa stora ting, när de kan kommunicera bra med varandra. Berättelsen visar dock på hur de kan ta en riktning som inte stämmer med den plats de har i skapelsen, när de försöker att bli lika stora som Gud. Det uppstår språkförbistring när Gud ser detta, men detta återställs på pingsten. Då kommer Anden och alla människor kan höra det fantastiska budskapet om Jesus Kristus oavsett dialekt, språk och härkomst. 

Episteltexten från Apostlagärningarna återberättar att den judiska pingsten har samlat judar och även andra folk från hela den dåtida kända världen. Gud sänder Anden som då kommer från himlen. Ljudet av en stormvind överraskar dem. På både hebreiska och grekiska är det samma ord för ande och vind. Den färgstarka berättelsen talar om tungor såsom eld som sätter sig på apostlarna. Plötsligt kan alla som är närvarande höra sina egna språk och förstå det som sägs. Budskapet om Kristus skall nu förkunnas för alla och på alla språk och för alla folk. Apostlagärningarna fortsätter att berätta om kyrkans framväxt och de utmaningar de mötte på många olika sätt. 

Johannesevangeliets text är hämtat från Jesus avskedstal. Han försöker att vägleda lärjungarna och undervisa dem. Jesus vill förbereda dem för livet när Han inte kommer att finnas ibland dem på jorden. Han återvänder till Fadern. Han sänder sin Ande, en Hjälpare som skall vägleda dem på jorden och fortsätta Kristi verk. Anden skall hjälpa, trösta, stärka och försvara dem. Anden skall ge tro och ge kunskap om att föra ut evangeliet för andra. 

Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem och är nu hos oss. 

Vi har fått Guds Ande och ett uppdrag. Anden nämns både i skapelseskildringen från början av Bibelns berättelse ända till slutet i avslutningsorden i Uppenbarelseboken 22:17. Gamla testamentet beskriver hur vissa personer med särskilda uppdrag får anden till exempel domare och kungar, men särskilt Messiaskonungen, Guds utvalde ledare beskrivs med andens verksamhet i den lidande tjänaren som ett särskilt kännetecken. Anden förbereder frälsningen för oss. Anden är länken mellan oss och Gud.

Gud vill gemenskap med människorna, sina lärjungar men han kan inte stanna i sin mänskliga kropp hur länge som helst. Detta gjorde Honom begränsad. Människor fick gå och hämta Honom när de behövde hjälp. Nu får alla tillgång till Honom i bön, närvaro och samtidigt över hela jorden. Det behövs en kärlekens länk som för oss samman på ett gudomligt sätt. Den som är villig att ta emot Anden möter Gud. Vi får samma position i Guds rike som kungar och domare har haft. Folket var förundrat över det som skedde. De var tvungna att stanna till och lyssna. Detta var något utöver det vanliga. Varje dag med Gud kan vara så i det lilla. Om vi tar en stund för bön, stillhet, tittar på träden och grönskan, på människorna som passerar, då ser vi Guds rike. . Vi får ta emot efter vår förmåga, utvecklas och frid får bo hos oss. Vi behöver inte förstå allt men vi ser i verkningarna och kraften att Anden verkar. Vi är inte ensamma. Gud går bredvid. Amen.

Betraktelse sönd 16 maj av Per Johan Rahm

Guds frid vänner!

Jag vill inför den kommande söndagen dela några tankar utifrån söndagens psaltartext från psalm 33 v18 – 22.

I denna psalm hittar jag några nyckelord att ta med sig in i vår fortfarande annorlunda vardag. Många med mig gläds åt vaccin som ger hopp om att åter kunna mötas till fysiska gudstjänster.

Det första ordet jag vill lyfta är respekt. Ja, du hittar inte just det ordet i texten men däremot står det ”frukta honom”. När det står frukta Gud så innebär det inte att vi ska vara rädda för Gud utan att vi ska respektera och visa vördnad för honom. Gud tar hand om dem som ger honom respekt och vill följa honom.

Nästa ord jag stannade inför var hoppas. Hoppas på Gud är att visa tillit till honom, att han ska på något sätt ska möta det vi hoppas på. Jag tror att vi hoppas på Gud varje dag i stort som smått. Vi reflekterar inte ens över att vi hoppas på Gud. Inte heller att han svarat på vår bön, för det är en del av vårt vardagsliv med Gud, med Anden, hjälparen, som vi kommer att lyfta under nästa helg Pingsten. Att ha Gud och den heliga anden med oss i vardagen blir det vanliga för oss. Något vi vänjer oss vid, så att det inte känns annorlunda.

Min Pappa predikade en gång i ett litet kapell en liten bit utanför Örnsköldsvik. Efter Gudstjänsten fick han berättat för sig att ett par personer i samlingen hade sett två änglar som stod bredvid honom när han predikade. De var alldeles till sig och undrade om det inte känts alldeles speciellt denna kväll. Men pappa hade inte känt något särskilt, så han konstaterade att det speciella var inte att de var där, det var de nog alltid, men det speciella var att de som sett dem hade fått göra det.

 Längre ner i texten står att vi ställer vårt hopp till honom för att han är vår hjälp och sköld. Han är vårt beskydd.

Nästa ord jag tänker på är nåd. Ett centralt och viktigt ord i hela vår bibel. Gud beskrivs som nådig och barmhärtig. Nåd kan man aldrig förtjäna. När israeliska barn går och köper sitt lördagsgodis idag använder de det hebreiska ordet för nåd. De vill ha lite extra på toppen när man väger in godiset för pengen de har. Det extra som försäljaren inte behöver ge är nåd. Gud ger inte nåd på grund av vad vi gör utan för att han älskar oss!

”Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid” även i pandemitider behöver vi i vår del av värden inte svälta. Däremot har bristen på sociala kontakter för många varit en sorts svält som tärt på många. Men Gud håller oss vid liv. Vi får sätta vårt hopp till nådens Gud.

Till sist vill jag lyfta orden förtröstan och glädje. Känna förtröstan gör man när man har tillit. Visst känns det tryggt med en Gud vars signum är nåd och barmhärtighet. Att ha sin förtröstan till honom ger en glädje som bär även i sorgens och bekymrens tid.

Jag slutar med den sista versen i psalm 33 och önskar er alla en välsignad helg. Herre låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.”                                                

Per-Johan Rahm

Brev från styrelsen genom Ewa Arnaryd


Medlemmar i Lidakyrkans församling!                                                                                
14 maj 2021

Inför söndag den 16 maj får du här i bilaga ta del av en betraktelse av Per-Johan Rahm, som är en välkänd och uppskattad gästpredikant i Lidakyrkan. Se bilaga! Några veckor till får vi mötas till gudstjänst på detta sätt, i tacksamhet och förbön för varandra och vår församling. 

Styrelsen vill här informera om vad som händer i Lidakyrkan utifrån nya regeringsbeslut den 12 maj. Nuvarande restriktioner fortsätter framöver. Vissa lättnader kommer den 1 juni. Då får vi möjlighet att mötas 50 personer inomhus. Fortfarande gäller då anvisade sittplatser och vikten att hålla avstånd.

1.      SÖNDAG DEN 23 maj är sista söndagen i tjänst för vår pastor Hellen Tolf Dahl. Vi hade förstås hoppats på möjlighet att då mötas till en fin avslutningsgudstjänst och festligt kyrkkaffe. Då detta nu inte går så vill vi ändå göra det bästa av situationen och nu gäller följande:

·       Genom mail och brev får vi alla ta del av Hellens betraktelse.

·       Hellen firar gudstjänst i Lidakyrkan tillsammans med några få från församlingen. Då delas förbön för Hellen och för församlingens väg framåt. Vi som inte är fysiskt med i kyrkan får hemifrån stilla oss i bön.

·       Församling och församlingens vänner inbjuds till att i små grupper om 8 personer komma till kyrkan för kyrkkaffe och ett möte med Hellen. Då får vi säga vårt tack och ”hej-då”. Detta sker på eftermiddagen samma dag, kl 13.00, 14.00 eller 15.00. Behövs fler tider så försöker vi ordna det. För att detta ska fungera så måste anmälan göras senast torsdag den 19 maj. Du gör det genom mail till Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com eller tel. 070 3813 074. Skriv ev. önskemål om tid även om vi inte kan utlova att du/ni får den tid ni helst önskar. 

2.      Församlingsmöte som vi kallat till den 25 maj flyttas till SÖNDAG DEN 6 JUNI efter kyrkkaffet. Ändring görs då vi i juni får mötas i kyrkan. På dagordningen står information om och samtal omkring pastorsfrågan och Lidakyrkan hösten 2021.

3.      Fr.o.m. söndag den 6 juni 11.00 får vi möjlighet att fira gudstjänst tillsammans i Lidakyrkan. I juni är följande planerat:

·       6 juni            GUDSTJÄNST 11.00               Lovisa Skoglund och Christina Alstig. Församlingsmöte efter kaffet.

·       13 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Cecilia Brorsdotter m.fl.

·       20 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Nattvard; May Åkerström m.fl.

4.      Från midsommar och fram till 15 augusti har vi inga gudstjänster söndagar 11.00. Däremot kommer vi att inbjuda till några sommarandakter i Lidakyrkan. Mer info kommer!

 Hälsningar från styrelsen/Ewa Arnaryd

Bönsöndagen 9 maj

Betraktelse av Lotta Armanios

för Lidakyrkans församling, Västerhaninge.

Du kan också lyssna till betraktelsen genom att klicka på denna länk: 

Dagens bibeltexter:       1 Mos 18:26-32

                                            Ef 3:14-21

                                            Luk 18:1-8

                                            Ps 13

I Psaltaren kapitel 13 uttrycker kung David sin ångest. Inför Gud beskriver han sina känslor.

 ”Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud!

Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, låt inte min fiende säga att han har besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

Jag litar på din godhet, mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.”

Ofta är det i ögonblicket när vi når slutet av vår egen kraft, förmåga och möjlighet som det gudomliga griper in.

Vi kan göra oerhört mycket med enbart tankens kraft. Fantasi och inspiration finns invävda i våra liv redan från början. Vi är skapade till Guds avbild, övermåttan underbart som det står på ett ställe i Psaltaren.

Flygplan byggdes för att drömmen om att kunna flyga fanns.

Slaveriet bekämpades p g a drömmen om en värld som är mer jämlik.

Dessa två exempel hade en startpunkt. Det började med en tanke. Genom tankens kraft och fantasi sprängdes invanda mönster och det gick det att genomföra.

Ibland, räcker dock tankens kraft inte till och man hamnar i en återvändsgränd. Då går man tillbaka, stannar upp och hittar en annan väg.

När barn möter något som är jobbigt och ohanterbart, vill de tillbaka till tryggheten hos föräldrarna eller vårdnadshavarna. Samma mönster har vi vuxna också många gånger när livet blir ohanterbart. Då vänder vi oss mot något som är större, mot det gudomliga, mot trygghet. Vi ber.

I Luk 18:1-8 finns en liknelse om en änka som drabbats av orätt. Hon hade ingen formell makt och ingen som förde hennes talan. Hon var målsägare i beroendeställning, men hon ägde sitt ärende. Hon var envis och uthållig. Hon hade hopp. Gång på gång går hon tillbaka till en domare som inte brydde sig om hennes fall, tills han tröttnar och ger henne den upprättelse som hon är förtjänt av.

Gud är inte som den orättfärdige domaren. Tvärtom. Han lyssnar till den som söker honom. Jesus ger den här liknelsen för att lära oss att trots att saker kan kännas omöjligt svåra, ska vi inte ge upp. Gud har lovat bönhöra sina barn i den bästa tiden. Han har överblick. Bön är att umgås med Gud, samtala med honom och lyssna på de olika sätt som han talar till en. Ju mer vi är i Guds närhet, ju mer lär vi känna honom och förstå vem han är.

Luk 11:9-10 säger ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får och den som söker, han finner och för den som bultar ska dörren öppnas.”

I en tid när omständigheter känns omöjliga, när livet haltar under missöden eller när synd ruinerat och förstört livet, då får vi göra precis som det lilla barnet gör. Barnet går tillbaka till föräldern när det blir svårt. Du och jag, vi får gå tillbaka till Skaparen. Vi får uttrycka exakt vad vi känner. Han lyssnar. Han förlåter. Han kan förvandla situationer på ett sätt som vår egen förmåga inte klarar av.

I gudsnärvaron förvandlas mörker till ljus, det omöjliga till en möjlighet. Han ger oss livet åter. Han kan klara det ingen människa förmår. Så sluta inte be. Ge inte upp, ifall du inte fått bönesvar. Låt den envisa änkan få bli förebild för uthållighet, även när du ber. 

BÖN

”Tack Jesus för att du finns hos mig, här och nu. Tack för det du visar i bibeltexterna. Hjälp mig att i min vardag, minnas den du är, att du aldrig sviker utan alltid finns nära oavsett vad mina känslor säger. Tack att du tar hand om mig. Amen.”

Brev från Lidakyrkan Hellen Tolf Dahl

 Femte söndagen i påsktiden 2 maj 2021

Att växa i tro

Här är en hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl, som också påminner om att vi har bibelstudier varje onsdag kl 11.00-12-00 digitalt. 

Sänd din e-postadress till hellen.tolf.dahl@gmail.com senast tisdagen innan så får du länk och texter.

Återstående datum:

Onsdagen den 5 maj, 12 maj, 19 maj samt 26 maj.

Här är en påminnelse om söndagens texter och att vi är i gudstjänst med varandra.

Lidakyrkan hänvisar också till www.equmeniakyrkan.se där många församlingar lägger ut sina gudstjänster som sänds digitalt från hela landet.

Texter:

Hosea 11:1–4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Första Johannesbrevet 4:10–16

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannesevangeliet 16:5–11

Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren 98:1–8

En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

Betraktelse ” Att växa i  tro”

Tro är så mycket mera än en uppfattning om hur och vad något är.

Tro är en relation som alltid kan växa, utvecklas och bli djupare.

Texterna idag handlar om Guds kärlek till sitt folk och om hur vi ska växa i tro och kärlek genom den Helige Andens hjälp. Vi går mot pingsten och en Hjälpare och Vägledare för våra liv är på väg till oss. Vi behöver den hjälpen och en fördjupad relation med Gud. Den här söndagen kallas också för ” Cantate”. Det är första ordet i Psalm 98 på latin. ” Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång”. Texterna pekar mot pingst och vi får lovsjunga vår Gud som aldrig överger sitt folk trots olydnad.

Profeten Hosea levde i Nordriket från mitten av 700-talet f.Kr. Han fick symbolisera Guds kärleksfulla handlande mot de otrogna folket, genom sitt äktenskap med en otrogen kvinna. I textens sammanhang liknas Israel vid en olydig son som Gud ändå alltid visar en faderlig kärlek.

Episteltexten förtydligar att Gud är kärlek. Kärleken har sitt ursprung i Gud.

Jesus Kristus har förkroppsligat kärleken genom sitt liv, död och uppståndelse. Detta kan ses som en handling av kärlek som måste få konsekvenser för hur vi lever våra liv tillsammans med församling, den kristna kyrkan och människor i samvaro. Inget är enkelt men att växa i tro är att växa i mötet med varandra. Vi kan tillsammans fördjupa vår relation med varandra och Gud.

Evangelietexten är hämtad från Jesu avskedstal. Han talar om att Han kommer att lämna sina lärjungar. Först ska detta ske genom döden på Golgata och efter sin uppståndelse skall Han visa sig för dem, men sedan återvända till Fadern. Här tar Han upp att Hjälparen skall komma och leda dem efter att detta har skett. Hjälparen är levande och skall trösta och stärka deras tro.

Psaltartexten visar på att Herren har sitt välde och är störst. Texten beskriver symboler för styrka och det gudomliga. Till och med havet och bergen skall vara med i lovsången och ”klappa händer” till Guds ära.

Lärjungarna får ta emot mycket och ny information som ingen tidigare hade fått ta del av. Det var svårbegripligt. Jesus kommenterar att de inte frågar vart Han ska ta vägen utan de försöker att ta in vad som sägs. Det är inte lätt att känna glädje när man kommer att bli lämnad, även om det blir klart att allt kan bli bättre för både den som lämnar en och för den som blir kvar. När allt sker efter Guds vilja.

Jesus fullbordade lagen. Han visar livets rättfärdighet på ett sätt som ingen tidigare har kunnat. Detta är unikt i mänsklighetens historia. Han går till Fadern. Detta är rättfärdighet. Ordet  för rättfärdighet innefattar också betydelsen av fullbordan av Guds rike, välsignelse och plan. Den handlar om Guds kärlek. Rättfärdighet är Guds rättvisa.

 Synden skapar ett avstånd till Gud genom att vi inte tror på Honom. Världens härskare är dömd. Vi har genom Kristus sluppit domen så som vi har fått den förklarat för oss. Jesus Kristus har tagit våra synder på sig som ett försoningsoffer. Han visar oss också livet självt.

Detta är vår befrielse.

Vi får leva med Herren och vi får ledning genom den Ande som Gud själv har sänt oss. Denna Ande hjälper oss att stärka tron, Han svarar när vi söker Honom och den kärleken kommer från Gud. Den har en kraft som är starkare än allt annat.

Vi som församling får vara ett språkrör för denna Ande. Vi får möjlighet att föra detta budskap till världen. Tillsammans ger vi varandra mod, hopp och tro. Vi kan få en möjlighet att utveckla hörseln för vad den Helige Ande vill för våra liv.

Vi får först ta emot Guds kärlek och sedan kan vi älska tillbaka. När vi möter den kärleken så finns inga ord som kan beskriva detta.

Kristus och den kärleken beskrivs som Ordet som blir levande. Allt börjar med att ”Gud sade” något och så blev det till. Vi kan också skapa tro, relationer och ett gott liv för andra när vi använder ord av kärlek.

Älska varandra och säg det så ofta ni kan så skickar vi vidare direkt från Gud själv.

Träffpunkt tisdag!

TRÄFFPUNKT TISDAG

Vi har tidigare informerat om TRÄFFPUNKT TISDAG den 4 maj och 1 juni kl. 10 -13. Då möts vi för samtal, en enkel fika och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i och utanför kyrkan att ta tag i. Det finns mycket som behöver göras. Kyrksalen finns öppen för stillhet o bön. Vår pastor leder en andakt. Du tar del av just det som du vill.        

Nu den 4 maj hoppas vi på att bli 8 personer som möts! Blir det fler som önskar komma så ordnar vi också en tid på eftermiddagen.                                                                                                      Du måste höra av dig om du vara med den 4 maj! Maila arnarydewa@gmail.com eller ring Ewa Arnaryd 070 381 3074. 

Fem samtal om söndagens bibeltexter

Välkomna till fem samtal om veckans bibeltexter genom digitala möten, som leds av Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan.

Ni som önskar att delta, mejla senast tisdagen innan till hellen.tolf.dahl@gmail.com så får ni länk till mötet och bibeltexten. Ni väljer själva vilka onsdagar ni deltar i. Ni kan också meddela om ni vill ha alla texterna redan från början.

Följande tider:

Onsdagen den 28 april    kl. 11.00-12.00

Onsdagen den 5 maj        kl  11.00-12.00

Onsdagen  den 12 maj     kl  11.00-12.00

Onsdagen den 19 maj      kl  11.00-12.00

Onsdagen den 26 maj      kl  11.00-12.00

Hälsningar Hellen Tolf Dahl

Lidakyrkans medlemmar och vänner! Var med på Zoom

Inför söndagen den 25 april får du här ta del av en betraktelse av May Åkerström. Läs nedan

Söndag kl.17.00 är du varmt välkommen att ta del av ett digitalt samtal och andakt utifrån Mays betraktelse. 

Använd länken nedan. Den öppnas 16.45 så att vi får ordning på tekniken före 17.00.

Ewa Arnaryd is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ewa Arnaryd’s Zoom Meeting
Time: Apr 25, 2021 04:45 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87073633656?pwd=RnBtVUNUODZuQTRJR2JDb3Zzb094Zz09

Meeting ID: 870 7363 3656
Passcode: 504716

Hälsningar Lidakyrkan/Ewa Arnaryd
    

Betraktelse över Johannes ev 16:16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.« Då sade några av lärjungarna till varandra: »Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?« De sade: »Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.«

Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: »Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.

När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen.

Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Den här händelsen utspelar sig ungefär i mitten av det som vi kallar Jesu avskedstal han har talat om Vägen till Fadern som går genom Jesus. Han har berättat om den heliga Anden som ska komma. Han har undervisat om vinstocken, uppmanat dem att älska varandra, han har talat om världens hat och sanningens Ande som ska hjälpa dem och undervisa dem. Ja Anden ska påminna dem om allt som Jesus undervisat om.

Jag undrar hur de känner sig?

Troligen är de sorgsna, de kanske börjar förstå att det inte kommer att bli som de hoppats. Och när man är sorgsen så blir man lätt lite förvirrad de förstod inte vad han sa. Han tänkte lämna dem? De förstod ingenting och de tänkte febrilt för att försöka hitta någon förklaring De ville förstå!

Vad är det han säjer vi förstår inte ”En kort tid och ni ser mig inte längre ännu en kort tid och ni skall se mig igen.

Jesus säjer att han ska gå till Fadern. De kommer att sörja men sorgen ska vändas i glädje.

Jesus talar om kvinnan som ska föda det är plågsamt och svårt men när barnet är fött så blir det stor glädje.

”En kort tid” Vad tänker Du vad är en kort tid? Hur reagerar du och jag på uttrycket ”en kort tid”.

För mig uppstår frågor. Hur länge är en kort tid? Ska jag skynda mig?

När jag väntade vårt första barn så blev jag så otroligt verksam den sista månaden. Snart var det dags och jag ville göra färdigt så mycket innan barnet föddes.

Men jag tror att det finns många fler sätt att reagera.

”En kort tid” är det någon idé att ens börja med något?

Vad säjer den här texten till oss idag?

Var med och fundera tillsammans med mig på söndag kl 17 00 Välkommen

Vänliga hälsningar May Åkerström

Använd länken ovan!