På gång

Gudstjänster april-juni

APRIL 2023

Söndag 2, kl 11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Fredag 7, kl 11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST May Åkerström, Christina Alstig

Söndag 9, 11.00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, May Åkerström. Sång av kören Audite under ledning av Sara Bjäde Jarl

Onsdag 12, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag 16, 11.00 GUDSTJÄNST Lotta Armanios, Larsåke W Persson. Sång Johanna Börjeson

Tisdag 18, 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 23, 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke Persson, Ewa Arnaryd. Sång Elisabeth Rahm

Onsdag 26, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag 30 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor

MAJ

Söndag 7 ANDAKT med Marie Jonsson och Joy Theda Björk

Söndag 14, 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd

Onsdag 17, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 21 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor

Tisdag 23, 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 28, 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, May Åkerström. Sång Joy Björk.

Onsdag 31, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

JUNI

Söndag 4, 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 7, 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 11, 11.00 ANDAKT med Hans Christensen

Söndag 18, 11.00 GUDSTJÄNST May Åkerström, Christina Alstig

Gudstjänster och samlingar februari och mars 2023

Februari

Söndag 5 kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard Larsåke W Persson, Lotta Armanios

Onsdag 8 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 12 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Tisdag 14 kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 19 kl 11.00 ANDAKT May Åkerström

Söndag 26 kl 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christina Alstig.

Årsmöte efter förstärkt kyrkkaffe.

Mars

Onsdag 11 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 5 Ingen gudstjänst i Lidakyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor.

Söndag 12 kl 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke. Sång av Johanna Börjeson

Onsdag 15 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter.

Söndag 19 kl 11.00 ANDAKT Ewa Arnaryd

Tisdag 21 kl 10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG. Gemenskap, arbete, fika och andakt.

Söndag 26 kl 11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson

Onsdag 29 kl 13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

KONTAKT:

Pastor Larsåke W Persson 070 761 40 90, mailadress larsake.w.persson@gmail.com.
Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74
Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 0528.
Församlingens pg 14 44 35 – 5 Swish 123 157 95 15
Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.
Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge www. lidakyrkan.se

mailadress: lidakyrkan@gmail.com

JULHÄLSNING

Julhälsning till Lidakyrkans församling och vänner 2022.

I Lukasevangeliet berättas det:

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.  I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” 

Herdarnas fick ta emot budskapet först och sedan har det fortplantat sig till alla människor runt hela vår jord. Idag ljuder det fortfarande ”Var inte rädda”. Frälsaren finns här mitt ibland oss!

På samma sätt som herdarna och de vise männen för länge sedan möttes i Betlehem, vid barnet i krubban, får vi fortfarande samlas i Jesu namn till gudstjänst och andakt i Lidakyrkan. För mig som er pastor känns det både som en glädje och ett ansvar att stå i predikstolen och försöka göra rättvisa åt det budskap som föddes i Betlehem och sedan har spritts över världen.  Tillsammans med er vill jag lyssna till Guds ord in i vår egen situation, både som enskilda och som gemenskap, med en förhoppning att något av samma förundran som fanns både vid krubban, vid korset och vid den tomma graven, ska drabba oss.  

Med detta julbrev vill jag önska er alla en välsignad jultid och ett gott nytt år 2023 med tillit och förtröstan att våra liv ligger i Guds händer även när det ser mörkt och hotfullt ut i världen. Vi får ta fasta på orden att ”ljuset lyser i mörkret och mörker har inte övervunnit det” (Joh 1:5)

Som församlingsföreståndare vill jag (May) instämma i julhälsningen och hoppas att vi kan ses i vår kyrka men kom också ihåg att vi är inte längre ifrån varandra än ett telefonsamtal vare sig du är i Haninge, någon annanstans i Sverige eller t o m i ett annat land.

Gå inte och känn dig ensam, slå en signal till någon du har förtroende för och varför inte till mig, jag blir glad när någon ringer.

Larsåke W Persson                     May Åkerström

070-7614090                             073 640 06 27

Gudstjänster och andra samlingar december 2022 och januari 2023.

                  

DECEMBER 2022

Söndag          4                    Ingen gudstjänst denna söndag.

Tisdag           6                    10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          11                  11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke w Persson, May Åkerström,  Sång av Anna Lundell

                                          

Onsdag         14                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          18                  11.00 ANDAKT med Christina Hanke

Söndag          25                  11.00 GUDSTJÄNST PÅ JULDAGEN. Larsåke W Persson, Christina Alstig

JANUARI 2023

Söndag           1                   11.00 GUDSTJÄNST PÅ NYÅRSDAGEN med nattvard. Larsåke W Persson, Christina Hanke

                                          

Tisdag            4                    13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          8                    11.00 GUDSTJÄNST med insamling till Equmeniakyrkans Internationella arbete. May Åkerström, Ewa Arnaryd. Sång av Joy Theda Björk

Tisdag           10                  10.00 TRÄFFPUNKT TISDAG med gemenskap, arbete, fika och andakt

Söndag          15                  11.00 GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Tisdag           18                  13.00 SAMTAL tillsammans med pastorn utifrån söndagens texter

Söndag          22                  Ingen gudstjänst denna söndag

Söndag          29                  11.00 ANDAKT med Christina Alstig       

KONTAKT: Pastor Larsåke W Persson 070 761 40 90, mailadress larsake.w.persson@gmail.com.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 3813074                                                                                                                                          Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 6960528.                                                                   

Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15.                                          

Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge                                                                                        

www. lidakyrkan.se                         

Gudstjänster

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

Vi närmar oss oktober månad och då är det dags för ett nytt programutskick från Lidakyrkan. Det omfattar oktober och november månad. Du får det i bilaga till detta brev. Vid besök i kyrkan kan du hämta ett program i pappersform.

Vi välkomnar dig till:

·       Söndagarnas gudstjänster och andakter (obs! ingen gudstjänst den 30 oktober)

·       Några onsdagar med samtal utifrån söndagens texter.

·       Daglediga, en onsdag/månad.

·       Träffpunkt tisdag vid två tillfällen

·       HÖSTBASAR den 29 oktober

Vi möts i kyrkan för att dela tro och liv med varandra. I höst gläds vi åt att ha en pastor, Larsåke W Persson, i tjänst på deltid. 

Vi är tacksamma över gåvor som på olika vägar ges till församlingen. Liksom vi alla, får även församlingen ökande kostnader, när priser stiger. Detta märks särskilt på utgifter för energi där vi inte vet hur vet hur hösten och vintern blir.  Kom ihåg vår församling genom pg 14 44 35 – 5, Lidakyrkan eller Swish 123 157 95 15! 

Varmt välkommen till Lidakyrkan!

Med en önskan om Guds välsignelse

/Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Brev från nya pastorn i Lidakyrkan

LARSÅKE

Jag heter Larsåke W Persson och är redan bekant för en del av er genom tidigare besök i Lidakyrkan under de två senaste åren när jag bott i Österhaninge. Idag har en ny epok börjat i mitt liv när jag gått in i en projekttjänst som pastor i Lidakyrkans församling.

Kära medlemmar i Lidakyrkans församlingoch alla ni andra som är intresserade av vad som händer där.

I dagens gudstjänst välkomnades jag både som medlem och pastor i församlingen. Tack för förböner, förtroende och välgångsönskningar.

Det är med en positiv förväntan jag ser fram emot de kommande sex månaderna. Den tjänst som styrelsen och jag har kommit överens om uppgår till 25%. Under denna period kommer jag att ansvara för två gudstjänster varje månad. Därutöver räknar jag med att vara i kyrkan på onsdagarna. Ungefär varannan onsdag vill jag inbjuda dem som vill och kan till gruppsamtal omkring min senaste predikan – och om annat som kan vara aktuellt i församlingen. Jag hoppas att det då ska vara möjligt för några av er att samlas för att dela varandras tankar och reflektioner vid en kopp kaffe/té och en skorpa. Man är välkommen någon enstaka gång eller varje gång. De onsdagar när det är dagledigträff ansluter vi till de samlingarna. Se mitt schema sist i detta brev.

Övriga onsdagar finns jag till förfogande för enskilda samtal enligt överenskommelse. Hör av dig om du önskar detta i samband med någon samling när vi möts, per telefon eller mail. Jag kommer också gärna på hembesök om någon så önskar. För mig är ju sådana besök ett sätt att lära känna församlingen och dess medlemmar.

Här är schemat för min närmaste tid i församlingen:
Onsd 31 aug kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 7 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Sönd 11 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 14 sept kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 21 sept – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 25 sept kl 11.00 Gudstjänst
Onsd 28 sept kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 5 okt kl 13.00 Samtalsgrupp
Onsd 12 okt kl 13.00 Träff för daglediga
Onsd 19 okt – tid för enskilda samtal/hembesök
Sönd 23 okt kl 11.00 Gudstjänst
Sönd 26 okt kl 13.00 Samtalsgrupp

Med tillönskan om Guds välsignelse över oss alla när hösten närmar sig
Larsåke W Persson

Jag kommer inte att ha någon regelbunden expeditions- eller telefontid, men är som regel nåbar på
Tel: 070 -761 4090
eller Mail: larsake.w.persson@gmail.com

Gudstjänster i augusti och september

AUGUSTI

Söndag 21 Kl. 16.00

Sommarandakt och enkel måltid. May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 28 kl. 11.00

GUDSTJÄNST med välkomnande av pastor. Larsåke W Persson, May Åkerström

SEPTEMBER

Söndag 4

Ingen gudstjänst

Onsdag 7 kl. 13.00

DAGLEDIGA ”Min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela” Pia Blad

Söndag 11 kl. 11.00

GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Söndag 18 kl. 11.00

ANDAKT med Christina Alstig

Söndag 25 kl. 11.00

GUDSTJÄNST med nattvard Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 28 kl. 13.00

DAGLEDIGA

KONTAKT:

Lidakyrkan tel. 070 598 43 65. Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74 Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 696 05 28. Församlingens pg 14 44 35 – 5 Swish 123 157 95 15. Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge. Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge www. lidakyrkan.se

Sommaren i Lidakyrkan

LIDAKYRKAN                                               

Från 19 juni t.o.m. 14 augusti hänvisar vi till gudstjänst i andra kyrkor.

AUGUSTI

Söndag 21 aug. 16.00              Sommarandakt och enkel måltid.                                                                                May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 28 aug. 11.00              GUDSTJÄNST med välkomnande av                                          Larsåke W Persson, May Åkerström

SEPTEMBER

Söndag 4 sept.                          Ingen gudstjänst

Onsdag 7 sept. 13.00               DAGLEDIGA

 ”Min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela”   Pia Blad

Söndag 11 sept. 11.00             GUDSTJÄNST Larsåke W Persson, Christer Eggefors

Söndag 18 sept. 11.00             ANDAKT med Christina Alstig

Söndag 25 sept. 11.00             GUDSTJÄNST med nattvard                   Larsåke W Persson, Christina Hanke

Onsdag 28 sept. 13.00             DAGLEDIGA

KONTAKT: Lidakyrkan tel. 070 598 43 65.

Ordförande Ewa Arnaryd 070 381 30 74                                                                                                                                                                                        Kassör, uthyrningar Anders Öhlander 070 6960528.                                                                   Församlingens pg 14 44 35 – 5  Swish 123 157 95 15                                                             Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge.

Postadress: Box 114, 137 22 Västerhaninge                                                                                         www. lidakyrkan.se                          

Gudstjänster och samlingar Juni

JUNI 2022

Söndag 5 juni kl 11.00

GUDSTJÄNST på pingstdagen med Larsåke W Persson May Åkerström

Söndag 12 juni kl 11.00

GUDSTJÄNST med nattvard May Åkerström, Ewa Arnaryd. Sång av Joy Björk

Tisdag 14 juni kl 10 – 13

TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Onsdag 15 juni 19.00

KONSERT i Lidakyrkan Fahlstedts4Vocals

Varmt välkomna