Sommar

Från midsommar och fram till mitten av augusti så hålls inga gudstjänster och samlingar i Lidakyrkan. Vi hänvisar då till andra kyrkor i vår kommun.

Söndag 18 augusti kl. 16.00  ANDAKT och enkel måltid. Christina Alstig

Söndag 25 augusti kl. 11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. Larsåke W Persson, Lotta Armanios.