Välkommen till Gudstjänst 5 sept kl 1100

INBJUDAN                                        Västerhaninge 18/8 2021

Kära medlemmar och vänner, Lidakyrkans församling!

Vår församling befinner sig vid en viktig brytpunkt i sin utveckling.

Sedan våren 2020 har vår verksamhet påverkats av corona-pandemins restriktioner. Pastor Hellen Tolf Dahl har avslutat sin anställning i vår församling.

Utgångspunkt för Lidakyrkans arbete är det goda samtalet. Styrelsen inbjuder därför till 

SÖNDAG DEN 5 SEPTEMBER 11.00

GUDSTJÄNST OCH SAMLING, efter kaffet, med temat

ENHET ELLER ENIGHET I GUDS FÖRSAMLING.

Under gudstjänsten denna söndag kommer Larsåke W Persson att predika. Söndagens bibeltexter har rubriken Enheten i Kristus. Efter gudstjänsten kommer Larsåke att dela tankar på temat Enhet eller Enighet Guds församling. I anslutning till presentationen ges vi tillfälle till samtal, reflektioner och synpunkter runt detta tema inför vår församlings framtid.

Vi bygger vår församling tillsammans. Dina tankar, påverkan och synpunkter är viktiga. Vi ser fram emot att mötas i denna samling den 5 september. Samtalet ska sedan fortsätta på olika sätt i höst. 

Fortfarande följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra samlingar! 

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Lidakyrkans församling

Gudstjänst, andakt o Daglediga juli-september

JULI

Söndag   4 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 25 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

AUGUSTI

Söndag 15 augusti 16.00    ANDAKT och grillning Ewa Arnaryd

Söndag 22 augusti 11.00    GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Söndag 29 augusti 11.00    GUDSTJÄNST Per-Johan Rahm, Christina Alstig

SEPTEMBER

Söndag 5 sept. 11.00  GUDSTJÄNST med samling inför hösten                

Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd                                                                        

Efter kyrkkaffet så fortsätter vi med en samling tillsammans med Larsåke W Persson ”Enhet eller enighet i Guds församling”.

Onsdag 8 sept. 13.00         DAGLEDIGA ”Vad har världens konflikter med oss att göra?” Joakim Wohlfeil, policyrådgivare på Diakonia.

Söndag 12 sept. 11.00        GUDSTJÄNST Lotta Armanios m.fl.

Söndag 19 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Christina Hanke

Tisdag 21 sept. 10.00 – 13.00 TRÄFFPUNKT TISDAG Gemenskap, andakt, arbete och fika.

Onsdag 22 sept. 13.00       DAGLEDIGA ”Den avsmalnande demokratin” Erik Amnå, professor i statskunskap

Söndag 26 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med delvis digital medverkan från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Predikan av bitr. kyrkoledare Joakim Hagerius, avskiljning av pastorer och diakoner.                                              Gudstjänstledare i Lidakyrkan är Ewa Arnaryd        

Lidakyrkan kontakt:                               

Vakans på pastorstjänsten från 1 juli 2021.                                                          

May Åkerström och Cecilia Brorsdotter ansvarar för församlingsvård och diakonal omsorg. Hör gärna av dig med det du funderar över eller behöver hjälp med.             

May Åkerström tel.  073 640 0627, Cecilia Brorsdotter tel. 070 715 4673.

Församlingens mailadress och telefon är fortsatta aktuella och bevakas av någon i styrelsen. Tel till Ewa Arnaryd, ordförande 070 381 3074                                

Kom också ihåg församlingen i ditt givande genom

Swish 123 157 9515 eller                          Plusgiro 14 44 35-5.

Gudstjänst på söndag 6 juni!

Medlemmar och vänner!

Varmt välkomna till

GUDSTJÄNST I LIDAKYRKAN SÖNDAG 11.OO. 

Ca 12.30 Församlingsmöte

Ny tolkning av gällande restriktioner pga. Covid-19 ger oss möjlighet att ta emot fler besökare i kyrkan än vad vi skrev i förra utskicket. 35 personer fungerar bra i vår lokal. Detta gläds vi åt! 

Så tveka inte att komma till Lidakyrkan på gudstjänst. Välkommen!

Lidakyrkan/Ewa Arnaryd

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan söndagen 30 maj

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan!

Här får du ta del av May Åkerströms tankar inför denna söndag. Först några ”pålysningar”:

·       Träffpunkt tisdag TISDAG 1 JUNI 10.00 – 13.00.                                      

Välkommen att mötas för samtal, fika, praktiskt arbete eller för att ”bara vara”. Andakt med Hellen Tolf Dahl. Ta med egen smörgås/annat ätbart. Kaffe och kaka bjuds du på. 

·       Gudstjänst i kyrkan söndag 6 juni 11.00. Christina Alstig m.fl. Deltagarantalet är begränsat till 18 personer + medverkande. Blir vi fler så kan man delta från cafeterian.  Enkelt kyrkkaffe.

Ca 12.30 Församlingsmöte                         

Lidakyrkans styrelse/Ewa Arnaryd

Jag vill hälsa till alla som läser det här brevet med Guds frid!

Nu äntligen verkar det ljusna lite när det gäller att få träffas fysiskt eller ska vi säja ”in real life ”som ungdomarna säjer, fritt översatt ”på riktigt”!

Det börjar kännas hoppfullt.

Temat den här söndagen är HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Jag vill att Du som läser ska sätta Dej ner gärna bekvämt och läsa bibelberättelsen långsamt och fundera över vad den här texten säger till Dig. Vad betyder den för Dig? Sen kan du om du vill läsa vad jag upplevt när jag läst texten.

Jag har valt en text som talar särskilt till mig och det är inte den föreslagna texten för den här söndagen utan 2: a årgångens gammaltestamentliga läsning.

Andra Mosebok 3:1–15

En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. 

Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.« 

Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade: »Ja, här är jag.« Herren sade: »Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« Och han fortsatte: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.« 

Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.

Herren sade: »Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare – ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung, det land där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer och jevuseer. 

Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem.

Så gå nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.« Mose invände: »Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten?« Gud svarade: »Jag skall vara med dig, och detta är tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta berg.« 

Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?« Gud sade: »Jag är den jag är. 

Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.« Och Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

En stilla stund! Vad säger texten till Dig?

Mina tankar:

Jag tänker på Mose som befann sig i Midjans land som flykting. Han hade flytt undan Farao pga. att han dödat en slavdrivare i Egypten.

En av hans egna landsmän hade sagt att de visste vad han gjort. Mose trodde att ingen sett att han dödat och begravt mannen i sanden. Mose flydde för sitt liv.

Nu hade han vaktat sin svärfar Jetros får i många år. Ett ensamt liv ute i markerna.

Men Gud talar till Mose och på ett uppseende väckande sätt. I en brinnande buske, som inte förtärs av elden.

Tänk att Gud vänder sig till honom? Skulle jag ha gjort det?

Trots Moses tidigare liv så talar Gud till honom och ger honom uppdrag.

Uppdraget är stort och Mose har så många invändningar men Gud fortsätter att tala och utrustar honom också.

Gud hade omsorg om Mose, och Gud hade omsorg om sitt folk, deras lidande är svårt och Gud vill befria dem och föra dem till ett land som flyter av mjölk och honung.

Gud har omsorg om Dig och Mig och om sin församling (vår församling).

Vem är Gud?

’Jag är’ 

Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. 

Detta skall vara mitt namn för all framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 

GUD ÄR ALLT!

Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Rom 11:36

Du och Jag är trygga i hans omsorg. Gud vill tala till oss och leda oss, både som individer och som församling.

Herren välsignar dig och bevarar dig 

Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig.

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. 

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen

May Åkerström

Betraktelse sönd 16 maj av Per Johan Rahm

Guds frid vänner!

Jag vill inför den kommande söndagen dela några tankar utifrån söndagens psaltartext från psalm 33 v18 – 22.

I denna psalm hittar jag några nyckelord att ta med sig in i vår fortfarande annorlunda vardag. Många med mig gläds åt vaccin som ger hopp om att åter kunna mötas till fysiska gudstjänster.

Det första ordet jag vill lyfta är respekt. Ja, du hittar inte just det ordet i texten men däremot står det ”frukta honom”. När det står frukta Gud så innebär det inte att vi ska vara rädda för Gud utan att vi ska respektera och visa vördnad för honom. Gud tar hand om dem som ger honom respekt och vill följa honom.

Nästa ord jag stannade inför var hoppas. Hoppas på Gud är att visa tillit till honom, att han ska på något sätt ska möta det vi hoppas på. Jag tror att vi hoppas på Gud varje dag i stort som smått. Vi reflekterar inte ens över att vi hoppas på Gud. Inte heller att han svarat på vår bön, för det är en del av vårt vardagsliv med Gud, med Anden, hjälparen, som vi kommer att lyfta under nästa helg Pingsten. Att ha Gud och den heliga anden med oss i vardagen blir det vanliga för oss. Något vi vänjer oss vid, så att det inte känns annorlunda.

Min Pappa predikade en gång i ett litet kapell en liten bit utanför Örnsköldsvik. Efter Gudstjänsten fick han berättat för sig att ett par personer i samlingen hade sett två änglar som stod bredvid honom när han predikade. De var alldeles till sig och undrade om det inte känts alldeles speciellt denna kväll. Men pappa hade inte känt något särskilt, så han konstaterade att det speciella var inte att de var där, det var de nog alltid, men det speciella var att de som sett dem hade fått göra det.

 Längre ner i texten står att vi ställer vårt hopp till honom för att han är vår hjälp och sköld. Han är vårt beskydd.

Nästa ord jag tänker på är nåd. Ett centralt och viktigt ord i hela vår bibel. Gud beskrivs som nådig och barmhärtig. Nåd kan man aldrig förtjäna. När israeliska barn går och köper sitt lördagsgodis idag använder de det hebreiska ordet för nåd. De vill ha lite extra på toppen när man väger in godiset för pengen de har. Det extra som försäljaren inte behöver ge är nåd. Gud ger inte nåd på grund av vad vi gör utan för att han älskar oss!

”Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid” även i pandemitider behöver vi i vår del av värden inte svälta. Däremot har bristen på sociala kontakter för många varit en sorts svält som tärt på många. Men Gud håller oss vid liv. Vi får sätta vårt hopp till nådens Gud.

Till sist vill jag lyfta orden förtröstan och glädje. Känna förtröstan gör man när man har tillit. Visst känns det tryggt med en Gud vars signum är nåd och barmhärtighet. Att ha sin förtröstan till honom ger en glädje som bär även i sorgens och bekymrens tid.

Jag slutar med den sista versen i psalm 33 och önskar er alla en välsignad helg. Herre låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.”                                                

Per-Johan Rahm

Brev från styrelsen genom Ewa Arnaryd


Medlemmar i Lidakyrkans församling!                                                                                
14 maj 2021

Inför söndag den 16 maj får du här i bilaga ta del av en betraktelse av Per-Johan Rahm, som är en välkänd och uppskattad gästpredikant i Lidakyrkan. Se bilaga! Några veckor till får vi mötas till gudstjänst på detta sätt, i tacksamhet och förbön för varandra och vår församling. 

Styrelsen vill här informera om vad som händer i Lidakyrkan utifrån nya regeringsbeslut den 12 maj. Nuvarande restriktioner fortsätter framöver. Vissa lättnader kommer den 1 juni. Då får vi möjlighet att mötas 50 personer inomhus. Fortfarande gäller då anvisade sittplatser och vikten att hålla avstånd.

1.      SÖNDAG DEN 23 maj är sista söndagen i tjänst för vår pastor Hellen Tolf Dahl. Vi hade förstås hoppats på möjlighet att då mötas till en fin avslutningsgudstjänst och festligt kyrkkaffe. Då detta nu inte går så vill vi ändå göra det bästa av situationen och nu gäller följande:

·       Genom mail och brev får vi alla ta del av Hellens betraktelse.

·       Hellen firar gudstjänst i Lidakyrkan tillsammans med några få från församlingen. Då delas förbön för Hellen och för församlingens väg framåt. Vi som inte är fysiskt med i kyrkan får hemifrån stilla oss i bön.

·       Församling och församlingens vänner inbjuds till att i små grupper om 8 personer komma till kyrkan för kyrkkaffe och ett möte med Hellen. Då får vi säga vårt tack och ”hej-då”. Detta sker på eftermiddagen samma dag, kl 13.00, 14.00 eller 15.00. Behövs fler tider så försöker vi ordna det. För att detta ska fungera så måste anmälan göras senast torsdag den 19 maj. Du gör det genom mail till Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com eller tel. 070 3813 074. Skriv ev. önskemål om tid även om vi inte kan utlova att du/ni får den tid ni helst önskar. 

2.      Församlingsmöte som vi kallat till den 25 maj flyttas till SÖNDAG DEN 6 JUNI efter kyrkkaffet. Ändring görs då vi i juni får mötas i kyrkan. På dagordningen står information om och samtal omkring pastorsfrågan och Lidakyrkan hösten 2021.

3.      Fr.o.m. söndag den 6 juni 11.00 får vi möjlighet att fira gudstjänst tillsammans i Lidakyrkan. I juni är följande planerat:

·       6 juni            GUDSTJÄNST 11.00               Lovisa Skoglund och Christina Alstig. Församlingsmöte efter kaffet.

·       13 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Cecilia Brorsdotter m.fl.

·       20 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Nattvard; May Åkerström m.fl.

4.      Från midsommar och fram till 15 augusti har vi inga gudstjänster söndagar 11.00. Däremot kommer vi att inbjuda till några sommarandakter i Lidakyrkan. Mer info kommer!

 Hälsningar från styrelsen/Ewa Arnaryd

Brev från Lidakyrkan Hellen Tolf Dahl

 Femte söndagen i påsktiden 2 maj 2021

Att växa i tro

Här är en hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl, som också påminner om att vi har bibelstudier varje onsdag kl 11.00-12-00 digitalt. 

Sänd din e-postadress till hellen.tolf.dahl@gmail.com senast tisdagen innan så får du länk och texter.

Återstående datum:

Onsdagen den 5 maj, 12 maj, 19 maj samt 26 maj.

Här är en påminnelse om söndagens texter och att vi är i gudstjänst med varandra.

Lidakyrkan hänvisar också till www.equmeniakyrkan.se där många församlingar lägger ut sina gudstjänster som sänds digitalt från hela landet.

Texter:

Hosea 11:1–4

När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son.
Men ju mer jag kallar på dem,
desto mer går de bort från mig.
De offrar åt baalsgudarna
och tänder offereld åt belätena.
Ändå var det jag som lärde Efraim gå
och jag som tog dem i mina armar,
men de förstod inte att jag botade dem.
Med trofasthetens band drog jag dem,
med kärlekens rep.
Jag var som den
som lyfter upp ett barn till kinden.
Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Första Johannesbrevet 4:10–16

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannesevangeliet 16:5–11

Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren 98:1–8

En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

Betraktelse ” Att växa i  tro”

Tro är så mycket mera än en uppfattning om hur och vad något är.

Tro är en relation som alltid kan växa, utvecklas och bli djupare.

Texterna idag handlar om Guds kärlek till sitt folk och om hur vi ska växa i tro och kärlek genom den Helige Andens hjälp. Vi går mot pingsten och en Hjälpare och Vägledare för våra liv är på väg till oss. Vi behöver den hjälpen och en fördjupad relation med Gud. Den här söndagen kallas också för ” Cantate”. Det är första ordet i Psalm 98 på latin. ” Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång”. Texterna pekar mot pingst och vi får lovsjunga vår Gud som aldrig överger sitt folk trots olydnad.

Profeten Hosea levde i Nordriket från mitten av 700-talet f.Kr. Han fick symbolisera Guds kärleksfulla handlande mot de otrogna folket, genom sitt äktenskap med en otrogen kvinna. I textens sammanhang liknas Israel vid en olydig son som Gud ändå alltid visar en faderlig kärlek.

Episteltexten förtydligar att Gud är kärlek. Kärleken har sitt ursprung i Gud.

Jesus Kristus har förkroppsligat kärleken genom sitt liv, död och uppståndelse. Detta kan ses som en handling av kärlek som måste få konsekvenser för hur vi lever våra liv tillsammans med församling, den kristna kyrkan och människor i samvaro. Inget är enkelt men att växa i tro är att växa i mötet med varandra. Vi kan tillsammans fördjupa vår relation med varandra och Gud.

Evangelietexten är hämtad från Jesu avskedstal. Han talar om att Han kommer att lämna sina lärjungar. Först ska detta ske genom döden på Golgata och efter sin uppståndelse skall Han visa sig för dem, men sedan återvända till Fadern. Här tar Han upp att Hjälparen skall komma och leda dem efter att detta har skett. Hjälparen är levande och skall trösta och stärka deras tro.

Psaltartexten visar på att Herren har sitt välde och är störst. Texten beskriver symboler för styrka och det gudomliga. Till och med havet och bergen skall vara med i lovsången och ”klappa händer” till Guds ära.

Lärjungarna får ta emot mycket och ny information som ingen tidigare hade fått ta del av. Det var svårbegripligt. Jesus kommenterar att de inte frågar vart Han ska ta vägen utan de försöker att ta in vad som sägs. Det är inte lätt att känna glädje när man kommer att bli lämnad, även om det blir klart att allt kan bli bättre för både den som lämnar en och för den som blir kvar. När allt sker efter Guds vilja.

Jesus fullbordade lagen. Han visar livets rättfärdighet på ett sätt som ingen tidigare har kunnat. Detta är unikt i mänsklighetens historia. Han går till Fadern. Detta är rättfärdighet. Ordet  för rättfärdighet innefattar också betydelsen av fullbordan av Guds rike, välsignelse och plan. Den handlar om Guds kärlek. Rättfärdighet är Guds rättvisa.

 Synden skapar ett avstånd till Gud genom att vi inte tror på Honom. Världens härskare är dömd. Vi har genom Kristus sluppit domen så som vi har fått den förklarat för oss. Jesus Kristus har tagit våra synder på sig som ett försoningsoffer. Han visar oss också livet självt.

Detta är vår befrielse.

Vi får leva med Herren och vi får ledning genom den Ande som Gud själv har sänt oss. Denna Ande hjälper oss att stärka tron, Han svarar när vi söker Honom och den kärleken kommer från Gud. Den har en kraft som är starkare än allt annat.

Vi som församling får vara ett språkrör för denna Ande. Vi får möjlighet att föra detta budskap till världen. Tillsammans ger vi varandra mod, hopp och tro. Vi kan få en möjlighet att utveckla hörseln för vad den Helige Ande vill för våra liv.

Vi får först ta emot Guds kärlek och sedan kan vi älska tillbaka. När vi möter den kärleken så finns inga ord som kan beskriva detta.

Kristus och den kärleken beskrivs som Ordet som blir levande. Allt börjar med att ”Gud sade” något och så blev det till. Vi kan också skapa tro, relationer och ett gott liv för andra när vi använder ord av kärlek.

Älska varandra och säg det så ofta ni kan så skickar vi vidare direkt från Gud själv.

Träffpunkt tisdag!

TRÄFFPUNKT TISDAG

Vi har tidigare informerat om TRÄFFPUNKT TISDAG den 4 maj och 1 juni kl. 10 -13. Då möts vi för samtal, en enkel fika och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i och utanför kyrkan att ta tag i. Det finns mycket som behöver göras. Kyrksalen finns öppen för stillhet o bön. Vår pastor leder en andakt. Du tar del av just det som du vill.        

Nu den 4 maj hoppas vi på att bli 8 personer som möts! Blir det fler som önskar komma så ordnar vi också en tid på eftermiddagen.                                                                                                      Du måste höra av dig om du vara med den 4 maj! Maila arnarydewa@gmail.com eller ring Ewa Arnaryd 070 381 3074. 

Fem samtal om söndagens bibeltexter

Välkomna till fem samtal om veckans bibeltexter genom digitala möten, som leds av Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan.

Ni som önskar att delta, mejla senast tisdagen innan till hellen.tolf.dahl@gmail.com så får ni länk till mötet och bibeltexten. Ni väljer själva vilka onsdagar ni deltar i. Ni kan också meddela om ni vill ha alla texterna redan från början.

Följande tider:

Onsdagen den 28 april    kl. 11.00-12.00

Onsdagen den 5 maj        kl  11.00-12.00

Onsdagen  den 12 maj     kl  11.00-12.00

Onsdagen den 19 maj      kl  11.00-12.00

Onsdagen den 26 maj      kl  11.00-12.00

Hälsningar Hellen Tolf Dahl