Träffpunkt tisdag!

TRÄFFPUNKT TISDAG

Vi har tidigare informerat om TRÄFFPUNKT TISDAG den 4 maj och 1 juni kl. 10 -13. Då möts vi för samtal, en enkel fika och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i och utanför kyrkan att ta tag i. Det finns mycket som behöver göras. Kyrksalen finns öppen för stillhet o bön. Vår pastor leder en andakt. Du tar del av just det som du vill.        

Nu den 4 maj hoppas vi på att bli 8 personer som möts! Blir det fler som önskar komma så ordnar vi också en tid på eftermiddagen.                                                                                                      Du måste höra av dig om du vara med den 4 maj! Maila arnarydewa@gmail.com eller ring Ewa Arnaryd 070 381 3074. 

Fem samtal om söndagens bibeltexter

Välkomna till fem samtal om veckans bibeltexter genom digitala möten, som leds av Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan.

Ni som önskar att delta, mejla senast tisdagen innan till hellen.tolf.dahl@gmail.com så får ni länk till mötet och bibeltexten. Ni väljer själva vilka onsdagar ni deltar i. Ni kan också meddela om ni vill ha alla texterna redan från början.

Följande tider:

Onsdagen den 28 april    kl. 11.00-12.00

Onsdagen den 5 maj        kl  11.00-12.00

Onsdagen  den 12 maj     kl  11.00-12.00

Onsdagen den 19 maj      kl  11.00-12.00

Onsdagen den 26 maj      kl  11.00-12.00

Hälsningar Hellen Tolf Dahl

Lidakyrkans medlemmar och vänner! Var med på Zoom

Inför söndagen den 25 april får du här ta del av en betraktelse av May Åkerström. Läs nedan

Söndag kl.17.00 är du varmt välkommen att ta del av ett digitalt samtal och andakt utifrån Mays betraktelse. 

Använd länken nedan. Den öppnas 16.45 så att vi får ordning på tekniken före 17.00.

Ewa Arnaryd is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ewa Arnaryd’s Zoom Meeting
Time: Apr 25, 2021 04:45 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87073633656?pwd=RnBtVUNUODZuQTRJR2JDb3Zzb094Zz09

Meeting ID: 870 7363 3656
Passcode: 504716

Hälsningar Lidakyrkan/Ewa Arnaryd
    

Betraktelse över Johannes ev 16:16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.« Då sade några av lärjungarna till varandra: »Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?« De sade: »Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.«

Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: »Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.

När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen.

Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Den här händelsen utspelar sig ungefär i mitten av det som vi kallar Jesu avskedstal han har talat om Vägen till Fadern som går genom Jesus. Han har berättat om den heliga Anden som ska komma. Han har undervisat om vinstocken, uppmanat dem att älska varandra, han har talat om världens hat och sanningens Ande som ska hjälpa dem och undervisa dem. Ja Anden ska påminna dem om allt som Jesus undervisat om.

Jag undrar hur de känner sig?

Troligen är de sorgsna, de kanske börjar förstå att det inte kommer att bli som de hoppats. Och när man är sorgsen så blir man lätt lite förvirrad de förstod inte vad han sa. Han tänkte lämna dem? De förstod ingenting och de tänkte febrilt för att försöka hitta någon förklaring De ville förstå!

Vad är det han säjer vi förstår inte ”En kort tid och ni ser mig inte längre ännu en kort tid och ni skall se mig igen.

Jesus säjer att han ska gå till Fadern. De kommer att sörja men sorgen ska vändas i glädje.

Jesus talar om kvinnan som ska föda det är plågsamt och svårt men när barnet är fött så blir det stor glädje.

”En kort tid” Vad tänker Du vad är en kort tid? Hur reagerar du och jag på uttrycket ”en kort tid”.

För mig uppstår frågor. Hur länge är en kort tid? Ska jag skynda mig?

När jag väntade vårt första barn så blev jag så otroligt verksam den sista månaden. Snart var det dags och jag ville göra färdigt så mycket innan barnet föddes.

Men jag tror att det finns många fler sätt att reagera.

”En kort tid” är det någon idé att ens börja med något?

Vad säjer den här texten till oss idag?

Var med och fundera tillsammans med mig på söndag kl 17 00 Välkommen

Vänliga hälsningar May Åkerström

Använd länken ovan!

Betraktelse den 11april Andra sönd i Påsktiden

Andra Söndagen i Påsktiden    Evangelietext  Joh 21;1-14

The Miraculous Draft of Fishes (Witz) - Wikipedia, the free encyclopedia

Temat för andra söndagen i påsktiden är Påskens Vittnen. Det är fortfarande påsktid. De dramatiska händelserna i Jerusalem ligger oss ännu nära.  Bland de första av påskens vittnen finner vi två lärjungar som möter den uppståndne på väg till byn Emmaus. Svaren på Jesu frågor om vad de talar om är upplysande. ”Du måste vara den ende i hela Jerusalem som inte hört talas om vad som hänt här de senaste dagarna” säger en av lärjungarna. Påskens händelser, det centrala i den kristna tron skedde inte i skymundan. ”Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel” fortsätter samtalet. I det svaret hörs kanske en besvikelse för de har ju sett Mästaren torteras och dödas. Men ändå är de fortsatt engagerade i Jesus och berättar vidare att några av kvinnorna beskrivit att de funnit graven tom och sett änglar som förklarat att Han lever. Efteråt, när de förstått vem som följt dem på vägen till Emmaus, säger de till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss?”

Jag tänker ofta på just deras uttalade ”Voro icke våra hjärtan brinnande i oss?” som det heter i en äldre översättning. Längtan, hopp, mening, nåd, död och uppståndelse, allt ställs på sin spets de där dagarna en påsktid för så länge sedan, en påsk som jag ändå uppfattar utspelas nu och här i mitt liv.

Påsktiden fylls med andra vittnen. Tomas tvivlaren som vi så väl kan förstå och även behöver som förebild i våra tvivel. Tänk på de elva som en gång varit tolv som Han möter i måltid, eller kvinnorna vid graven.

I dagens evangelietext får vi möta lärjungarna som mitt i kaoset återgått till sina jobb och en bräcklig trygghet, att fiska.  Petrus och flera av de andra är där. Deras ansträngningar har varit fruktlösa. Jesus möter dem på stranden i deras vardag. Men från och med nu skulle allt bli annorlunda genom mötet med Honom som var Uppstånden. Nya uppdrag, ny styrka och ny insikt.

Vad innebär det att vara Påskens vittnen idag? Hur handlar dessa berättelser fortfarande om oss? Hur kan vi identifiera oss med påskens första vittnen som Maria Magdala, Tomas, Petrus, lärjungarna på väg mot Emmaus och alla de andra? Frågorna är många.

Jag hoppas att vi kan mötas digitalt kl. 17 nu på söndag den 11 april och delta i detta samtal på väg till Emmaus och vid Tiberias strand som fortfarande pågår.

Hälsningar Christina Hanke

Du kan delta i ett Zoom samtal kl 1700 på söndagen den 11 april Välkommen!

Möjlighet att delta i ett samtal via Zoom på söndag den 11 april kl 1700

Betraktelsen i ett eget inlägg !

Medlemmar och vänner i Lidakyrkan

På söndag 11 april är det Andra söndagen i påsktiden. Christina Hanke delar här sina tankar inför bibeltexten med oss. Se bilaga!

Kl 17.00 är du varmt välkommen till ett digitalt samtal och andakt utifrån Christinas betraktelse. Använd länken här nedan. Den öppnas 16.45 så att vi får ordning på tekniken före 17.00.

Lidakyrkan is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ewa Arnaryd’s Zoom Meeting
Time: Apr 11, 2021 04:45 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87364352461?pwd=TEhGZTVUcmF6UUQzY3hsTVVnY01Udz09

Meeting ID: 873 6435 2461
Passcode: 755059

Väl mött!

Lidakyrkan gm Ewa Arnaryd

En önskan om en Glad Påsk från Lidakyrkan och Hellen Tolf Dahl

PÅSKBREV 2021                              (3 sidor)

Kristna och judar firar påsk. Judarna firar påsk till minne av att de tågade ut ur Egypten efter lång fångenskap. Jesus och hans vänner firade den judiska påsken. Den helgen blev Jesus korsfäst, dog och uppstod. Kristna firar påsken till minne av Jesu uppståndelse. Påsken är kristendomens största helg.

Världshistorien förändras för att en enda person vågade gå kärlekens väg fullt ut. Jesus Kristus är Guds Son, men också den som känner oss bättre än någon annan och som fullt ut kan känna vår smärta. Han bar sin egen smärta för att vi skulle bli befriade och kunna leva för evigt. Den kärleken firar vi vid påsken. Jesus Kristus segrade över döden och tar emot oss där vi befinner oss i livet, går med i våra prövningar och ger oss hopp och tro.  Veckan där påsken infaller kallas Stilla veckan eller Den heliga veckan. Tills vi åter ses i vår kyrka, får vi i gemenskap och i omsorg om varandra läsa och begrunda påskens fantastiska budskap.

 ( Läs gärna i era egna biblar de texter som stilla veckan berättar om, så blir betraktelsen en påminnelse om dessa händelser och sammanhanget begripligt. Vi behöver ta tid för Guds ord. Texthänvisning finns efter varje dagrubrik. Palmsöndagen har varit när detta brev sänds ut, men är medtaget för helhetens skull i påskveckan. Psalmförslagen är några av många för dessa helgdagar)

Palmsöndagen (2 Mos 13:6-10, Hebr 2:14-18,Markus 11:1-11, Ps 118: 19-29)

Vägen till korset

Hosianna är ett hebreiskt uttryck som betyder “Herre, hjälp oss!” eller “Herre, ge oss seger!” men också användes som ett hyllningsrop likt vårt “Leve!”. De folkskaror som mötte Jesus då han kom till Jerusalem hälsade honom med ropet “Hosianna, Davids son!” i övertygelse eller förhoppning om att han var den väntade Messias som skulle besegra och driva ut de romerska ockupanterna. Det hebreiska namnet/ordet Y’shua är en förkortad form av Yehoshua/Jehoshua och betyder “Jehova (Jahve) räddar”, dvs “Herren räddar” eller “Gud är räddningen”.Namnet “Josua” är samma namn som på grekiska blir Iesous, på latin Iesus – och därav på svenska “Jesus”. Josua och Jesus hade alltså egentligen samma namn, Y’shua. Detta är inte bara ett namn utan en identitet. Människor går ut och sjunger, rycker av palmblad och lägger sina kläder på gatan. Det är inte det som de vanligtvis gör. De är till sig av glädje och gör något ovanligt för att försöka uttrycka denna känsla. Vi kan uttrycka glädje utåt. Det finns också en inre, själslig glädje som inte alltid uttrycks på samma sätt. Det är när vi, som är skapade av Gud upplever ett gudomligt möte och när vår ande och Gud möts, när allt stämmer, så är det som om kroppen inte riktigt kan hantera det på det sätt vi är vana vid. Upplevelsen vi har inom oss går inte riktigt att uttrycka i ord och handling. Den är större och berör oss på ett särskilt sätt. Vi blir berörda av att möta Gud. Guds Son är på väg att fira påsk. Jesus vet nog vad som väntar men låter folket jubla och fira. Vi går upp till Jerusalem. Påsken handlar om befrielse. Gud ger oss sin frälsning. Fastan gör oss medvetna om det som binder oss och gör oss ofria. Gud sänder befriaren till oss. Vi hälsar Kristus välkommen till våra liv.

Psalmförslag: 38 För att du inte tog det gudomliga, 135 Se, vi går upp till Jerusalem,

                        498 Dig vare pris och ära

—————————————————————————————————————

Skärtorsdagen (2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Markus 14:12-26, Ps 111:1-5) 

 Det nya förbundet

Vi får tänka på den kväll när Jesus åt tillsammans med sina lärjungar för sista gången. Jesus, en jude som firade påsk. Han såg fram emot högtiden och där liksom tidigare blir denna måltid ett minne och ett firande för frihet. Jesus är på den här kvällen nära korset. Det är spänning i luften men lärjungarna kan nog inte greppa vad som håller på att ske. Att de är mitt i det mest dramatiska som ska ske i historien. En stund som kommer att förändra människoliv världen över. Jesus visar här sin identitet när han tar brödet och vinet och efter tackbönen säger att ” detta är min kropp”, ” detta är mitt blod”. Evangelierna skiljer sig åt. I Lukas 22: 19 säger Han ” Gör detta till minne av mig”. Jesus visste hur allt skulle ske för att Guds plan ska kunna verka. Här visar Jesus sin sanna identitet. Han visade en auktoritet som ingen annan skulle kunna ta. I den sista måltiden ser vi vittnesbördet om befrielse. Han fullbordar sitt uppdrag. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. ( fr sv kyrkans kyrkoårsförklaring).Getsemane, en trädgård öster om Kidrons flodbädd. På sluttning av Oljeberget. Getsemane betyder just oljepress. Kungarna smordes och kröntes med olja.

Han smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden ur Psalm 23. Jesus pressas själv på det yttersta och den olja han smörjer oss med är att han gör oss heliga. Vi får tillhöra honom men det är han som pressas på livet. Genom Hans blod och svett, Hans tårar för oss. Genom Hans övertygelse att följa Gud i döden. Han ger oss liv. Vi ska glädjas åt korset och den befrielse som vi får. Världen krymper men Guds rike består. Just idag tänker vi på den avgörande stund där vi får liv genom Honom, när Han kämpar och ber Fadern själv om att orka igenom detta för oss.

Psalmförslag: 74 Du som gick före oss, 139 Den stunden i Getsemane,

45 Jesus för världen givit sitt liv

————————————————————————————————————————-

Långfredagen (Jes 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Markus 15:21-41, Ps 22)   

 Korset

Något händer i mötet med Jesus. För det är just i mötet med Jesus som vi blir varse om livet utanför oss och det förändrar vårt inre. Idag är den dag på året vi får tänka på vad som behövdes för att vi skulle få liv. En riktig död och en riktig uppståndelse.

Djävulen kan inte bygga upp något – bara förstöra det som redan finns. Det visar vem som fanns först. Vem som skapar. Bara en Gud och hans avbilder kan skapa och bygga upp något. Livet reser sig och döden kan bara hugga. Men nåden gör att det är möjligt för anden att tränga in i det värsta mörker. Detta är människans hopp. När Jesus gav upp andan var det så tydligt vem det var som slutade att andas att de jordiga tingen inte kunde låta bli att skrika. Förhänget brast i templet och vädret förändrades. Naturen, jorden, individer stod inte ut för något berörde deras innersta kärna, Kristus, Guds närmaste. Hade Gud med hela sin kraft kommit så hade vi alla sprängts. Kristus kärlek är inte av denna jord, men den var tvungen att komma till jorden för att vi skulle förstå den. Han väntar på oss. Han gick hela vägen i verkligt lidande.

Psalmförslag:141 Han på korset, han allena 144 O huvud blodigt sårat, 501 Han gick den svåra vägen

———————————————————————————————————————

Påsknatten ( Daniel 3:19-25, 2 Tim 2:8-13, Markus 16: 1-8, Ps 114)  

Genom död till liv

Dagens texter handlar alla om befrielse. Gud har livet i sina händer. Getsemane blir symbolen för vår kamp i livet. Våndan när vi kämpar. När mörkret är som störst finns vägen till ljuset. Vi går från död till liv.

Psalmförslag: 137 Den kärlek du till världen bar, 506 Den tunga dagen går mot natt, 155 Herren lever,

————————————————————————————————————————–

Påskdagen ( 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21, Markus 16: 1-14, Ps 118:15-24)       

 Kristus är uppstånden

Idag är den dag som vi firar den märkligaste nyheten i historien.

Kristus är uppstånden. Vi påminns om att livet, när det är som mest sårbart, har ett hopp som inte tillhör denna världen.  Jesus Kristus sändes till världen för oss. Hans kärleksbudskap om hur vi skall behandla varandra och dela liv skulle räcka långt för en total världsfred. Men han gjorde något mera. Han visade att om vi än dör så får vi leva. Han vann över döden och gav oss hopp. Vi kan vara rädda för döden och det okända. Vi undrar ibland var Gud är när vi drabbas. Det är just där han är, vid dödens port. Han fångar upp oss när vi är nära att gå under. Synden skiljer oss från Gud. Vi har en gud som inte vill något annat än att leva i gemenskap med oss. Kristus ställer allt till rätta. Han tog våra synder på sig, dog för oss men visade att om vi följer honom så får vi leva. Vi kan sörja våra krossade drömmar men Kristus vill att vi ska våga ta för oss av livet och följa den frihet han skänker. Det är viktigt att njuta av livet mera, av det vi får och av det vi har. Att dela glädje när vi har möjlighet. Låt oss tacka för det vi har. Vi ställer oss till förfogande till vår Herre som vill att vi ska be och vara en utsträckt hand till andra och varandra. Jesus Kristus lever. Graven är tom. Låt oss möta Honom.

 Psalmförslag:146 Vad ljus över griften, 153 Livet vann, dess namn är Jesus,

                         520 Uppstått har Jesus

————————————————————————————————————————–

Annandag påsk ( Hesekiel 37:1-10, Apg 10:34-43, Lukas 24:13-35, Ps 16:6-11)  

Möte med den uppståndne

” Hur vet du att Jesus lever?” Frågan kommer ständigt. Hur kan vi förklara det annat än med att förutom hänvisa till Bibeln berätta och vittna om våra möten med Honom? Det är i det personliga mötet som vi verkligen lär känna någon. Lärjungarna fick Jesus uppenbarat för sig. Först hade de inte känt igen Honom. På skriftens ord och i anden känner vi igen sanningen. Därför är det viktigt att vara förankrad i Bibeln och dess berättelser. Detta är en dag med möjligheten att reflektera över våra egna möten med vår Herre. Vilken vandring har vi gjort när Han har tagit följe med oss?  Vi i vår kyrka och församling får göra följe med vår Frälsare. Han kommer till oss, går med oss och går före oss.

Vi kan känna igen oss i lärjungarna att vi inte alltid upptäcker hur nära Gud själv är.

Låt oss nu vila i detta. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Vi får vara med.

Psalmförslag: 45 Jesus för världen givit sitt liv, 189 Bliv kvar i mig, 313 Min frälsare lever

Glad påsk önskar pastor Hellen Tolf Dahl

Planering av digitala och fysiska möten april o maj

LIDAKYRKAN 2021

Medlemmar och vänner!

Perioden utan möjlighet att mötas till gudstjänst har varit lång. Vi längtar efter att få öppna upp Lidakyrkan igen! Utifrån ev. ändringar i beslut om restriktioner är vi beredda att öppna upp för gudstjänster i Lidakyrkan under våren. Mer information kommer så snart det är möjligt.

Här vill vi delge er vår planering för gudstjänster/andakter på Youtube eller Zoom/betraktelser i brev för perioden april och maj 2021.

Vi vill också informera om att vår pastor Hellen Tolf Dahl beslutat sig för att, efter nästan åtta år, avsluta tjänsten i vår församling. Vid gudstjänsten den 23 maj får vi möjlighet till avtackning av Hellen. Naturligtvis hoppas vi att kunna mötas i kyrkan denna söndag.

Hälsningar från styrelsen/ Ewa Arnaryd

APRIL 1          Skärtorsdag 13 – 15 Öppen kyrka med nattvard                 Hellen Tolf Dahl, Christina  Hanke   15.00-17.00. Möjlighet till fika utomhus.                                 

           2 – 4    Påskbetraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           11         Betraktelse i brev  Christina Hanke

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.                                   

           18         Betraktelse i brev  Hellen Tolf Dahl

           25         Betraktelse i brev May Åkerström

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.             

MAJ   2           Betraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           9             Betraktelse på Youtube Lotta Armanios

          16           Betraktelse i brev Per-Johan Rahm

         23         Pingstdagen gudstjänst med avtackning av vår pastor        Hellen Tolf Dahl

         30          Betraktelse i brev May Åkerström

Årsmöteshögtid m nattvard Hellen Tolf Dahl

Nattvardsgudstjänst

 Årshögtid                 Palmsöndagen Vägen till korset

Söndagen den 28 mars 2021

Välkomna till en annorlunda samling. Vi befinner oss på olika ställen men Guds folk har en gemenskap som sträcker sig långt bortom vanliga gränser. Vi får be och tacka Gud för de beslut som har fattats igår och vi får be om en framtid i det nya verksamhetsåret och tacka för de möjligheter vi får. Vi ser fram emot att fira nattvard med varandra.

 Vi inleder påskveckan.

Dagens texter

Texternas sammanhang:

1. Den judiska påsken firas till minne av att Gud befriade israeliterna i Egypten från slaveriet. Mose har          fått instruktioner om hur detta skall firas.

2.Hebreerbrevets författare svarar på varför Kristus sändes till världen.

3-Jesus och hans lärjungar skall fira påsk. Vi läser om hur de tar sig an själva intågandet i staden.

Andra Moseboken 13:6–10 (text 1)

i sju dagar skall du äta osyrat bröd, och den sjunde dagen skall det hållas en fest till Herrens ära. Alla de sju dagarna skall du äta osyrat bröd, ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land.Den dagen skall du säga till din son: ’Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten.’ Som ett märke på handen och ett tecken på pannan skall detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. Du skall följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden.

Hebreerbrevet 2:14–18 (text 2)

Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder .Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

Markusevangeliet 11:1–11 ( text 3)

När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.” De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.

Betraktelse

Hosianna är ett hebreiskt uttryck som betyder “Herre, hjälp oss!” eller “Herre, ge oss seger!” men också användes som ett hyllningsrop likt vårt “Leve!”. De folkskaror som mötte Jesus då han kom till Jerusalem hälsade honom med ropet “Hosianna, Davids son!” i övertygelse eller förhoppning om att han var den väntade Messias som skulle besegra och driva ut de romerska ockupanterna. Det hebreiska namnet/ordet Y’shua är en förkortad form av Yehoshua/Jehoshua och betyder “Jehova (Jahve) räddar”, dvs “Herren räddar” eller “Gud är räddningen”.Namnet “Josua” är samma namn som på grekiska blir Iesous, på latin Iesus – och därav på svenska “Jesus”. Josua och Jesus hade alltså egentligen samma namn, Y’shua. Detta är inte bara ett namn utan en identitet.

Människor går ut och sjunger, rycker av palmblad och lägger sina kläder på gatan. Det är inte det som de vanligtvis gör. De är till sig av glädje och gör något ovanligt för att försöka uttrycka denna känsla.

Vi kan uttrycka glädje utåt. Det finns också en inre, själslig glädje som inte alltid uttrycks på samma sätt. Det är när vi, som är skapade av Gud upplever ett gudomligt möte och när vår ande och Gud möts, när allt stämmer, så är det som om kroppen inte riktigt kan hantera det på det sätt vi är vana vid. Upplevelsen vi har inom oss går inte riktigt att uttrycka i ord och handling. Den är större och berör oss på ett särskilt sätt.

 Gamla testamentets profetior uppfylls en efter en. Gud har en tidsplan på när han visar sig i historien på ett särskilt sätt. Vi möter honom därför att han söker upp oss. Han rider in i Jerusalem. Folket väntar sig seger, men det kommer att dröja innan de förstår. Jesus själv visste nog vad som väntade men hur ska vi kunna förstå detta fullt ut. Vi är på väg till korset och ett avgörande för hela världen. Vi får möta Honom igen efter Hans död och uppståndelse och vi får se Honom den dagen allt skall återställas till det som det var tänkt från början. Jesus Kristus kommer ridande på en åsna. Stridsvagnar var hästar som var i krigets tjänst.  Höga herrar kom till häst, men de som är ringa, enkla och andras tjänare använde åsnan. De visar en del om budskapet om vem människosonen var. Detta är också en del av Hans identitet. Hans gärningar visar vem Han var och är.

Judarna skulle fira påsk och det var mycket folk i rörelse. De romerska soldaterna skulle se till att det var lugnt i staden. När Jesus kom på en åsna så såg det inte så hotfullt ut. Kristus bar dock på Guds kraft och den syns inte alltid utanpå. Den kraften är dock så stark att den kan förändra hela universum. Det finns en plan om upprättelse. Jesus Kristus själv ingår i denna gudomliga plan och vi får vara med. Vi är med i de utvalda som Han kommer till.  Vi sitter här och hämtas in.

Jesus Kristus är vår räddning. Han ger oss liv i överflöd. När vi prövas så tar Han emot oss.

Vägen till korset är lång och svår, men den vägen är också vägen genom korset och från korset.

Dagens psaltartext beskriver den som bygger sitt rike där vi får bo. Låt oss alla tillsammans idag tacka Herren.

Psaltaren 118:19–29

Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!
Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd

Junfru Marie bebådelsedag Hellen Tolf Dahl

LIDAKYRKAN

Jungfru Marie bebådelsedag söndagen den 21 mars 2021

Guds mäktiga verk

En skriftlig betraktelse i väntan på att vi åter får samlas i större grupper i kyrkan på gudstjänst

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: 08- 500 296 30, pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

Psalmförslag för denna söndag:

1  Gud vår Gud, vi lovar dig

15 Halleluja sjung om Jesus

37 Kristus är världens ljus

164 På tröskeln till Marias hem

205 Vila i din väntan

530 Alla källor springer fram i glädje

532 Salig du och högt benådade

  

Söndagens ämne:

Jungfru Marie bebådelsedag har som helgdag firats sedan slutet av

600-talet. Själva festdagen har firats redan på 400-talet.

I vår tid firas den på någon av de söndagar som infaller mellan den 22 och den 28 mars, om dessa söndagar inte är palmsöndagen eller påskdagen. Vi är i fastan och denna söndag blir som en liten fest mitt i den.

I vissa traditioner är detta en av årets stora Mariafester. Vi firar Guds mäktiga verk genom Maria. Vi firar att Gud har utvalt Maria som bärare av Guds Son.

Vi firar att Maria vågade svara ja till Guds kallelse. Gud ger oss genom Maria urbilden av kyrkan och vi lär oss här att leva med överlåtelse. VI firar också att bebådelser sker även i vår tid. Varje dag i våra liv kan vi få möta Gud i ett pågående mäktigt verk. Gud är med oss varje dag och besöker oss där vi befinner oss.

Bön: (hämtad ur ”kyrkokalendern 2020-2021)

O Gud, som utvalde Maria att bära och föda Jesus till världen.

Tack, för hennes ja och mod att överlåta sig åt din vilja.

Hjälp oss idag att säga vårt ja till dig,

så att du kan fortsätta ditt mäktiga verk genom oss.

I Jesu Kristi namn, Amen.

Läs gärna texterna för dagen:

Jesaja 7:10–14

Vidare sade Herren till Achas: ”Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” Men Achas svarade: ”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.” Då sade Jesaja: ”Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.

Romarbrevet 8:1–4

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.

Lukasevangeliet 1:26–38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Betraktelse:

Var inte rädd säger budbäraren till Maria om vad som kommer att ske. Budbäraren ställer ingen fråga om Maria är med på detta, utan budbäraren med sina ord bekräftar Marias inre egen uppfattning om vad som är meningen med hennes liv. Orden överraskar men hon tar emot dem. Livet har förberett henne på något sätt. Hon ställer däremot frågor om hur detta ska kunna ske. Där kan vi kanske känna igen oss från våra egna tillfällen i livet när vi har prövningar. Vi ställer frågan ” hur ska detta kunna ske?”

Tro är en förvissning om det vi inte kan se och ta på.  Det finns en andlig dimension som vägleder oss. Därför ska vi också pröva det som kommer till oss och inte hänge oss åt allt. Vi har ett förnuft. Ingen annan ska leda oss utan att vi har prövat det. För den gudomliga logiken är av annat slag.

Var hälsad du högt benådade! Säger budbäraren. ”Högt benådade!” Det är inte så vi brukar hälsa varandra men vi kanske skulle tänka så när vi möter varandra. Den grekiska grundtexten kan betyda ”den som har blivit utvald”.  Detta utmanar oss. Gud väljer oss var och en för ett visst uppdrag.

 Maria var den som fick bära Jesus och vi går efter henne och vittnar om honom. Vem vill byta med henne? Bli en flykting som flyr för sitt liv med soldater efter sig, som har i uppdrag att döda hennes barn. Att vara den som får se sin son upphängd, torterad och dödad på ett kors. Vi delar hennes tro och tillit på att vi får leva om än vi dör, men vägen dit är inte enkel.

Hur hittar vi det hoppet i vardagen? Ja vi kan börja med att när vi ser oss själva i morgonspegeln så kan vi utropa till oss själva och till varandra där hemma ” god morgon du högt benådade! Det är en verklig påminnelse om hur viktiga och hur utvalda vi är av Gud. Han som har skapat allt liv.

Var lyhörda, kloka och lite lagom. Det finns en tid för allt. Med budskap liksom ”gudskap” så ska det ske i samband med undervisning.

Det gäller att fördjupa sig i det vi får tag i. Annars blir det flyktigt, något som fladdrar förbi. Hos Maria gick det på djupet. Paulus skriver i Romarbrevet Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.
Detta ska vi komma ihåg. Gud håller sina löften. Det gjorde han långt före Maria och långt före profeterna. Han gör det nu och han gör det långt efter att vi har levt. Han gör det för det är pågående alltid. Han är A och O, början, slutet och evig.

Världens nyheter blir allt värre upplever vi och allt blir hårdare. Kom då ihåg Guds löften. För slutet blir desto bättre. Det eviga slutet i evig frid.

Mycket är bättre än det var tidigare. Vi måste se möjligheterna och de goda sakerna. Gud har en plan och vi finns mitt i den. Vi skall hjälpa varandra. Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud!

Var inte rädda alla ni som har funnit nåd hos Gud!

Vila i mig säger Herren, jag för dig dit du finner ro.

Det är gott att leva.

Gud vill er väl, ni högt benådade. Amen.

Hellen Tolf Dahl