Vi öppnar upp – Ny Information ang Corona Covid 19

Vi startar försiktigt upp nu i mitten av augusti 2020. Klicka här och se mer information. Formen kan vara lite enklare, men lika innehållsrik som ”vanliga” gudstjänster.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.  Personer över 70 år bör helt undvika samlingar och kontakter som man inte delar hushåll med.    

Här kan du läsa om våra samlingar i augusti.

Varmt välkomna!

Juni-Juli höll vi stängt på grund av pandemin Corona Covid 19 gudstjänster och samlingar.

En hälsning i skymningen från pastorn

Lidakyrkan har inte låtit sig tystas fastän vi inte ses som vanligt.

Det är måndag kväll och det skymmer lite, så lite lagom det kan göra så här i slutet av juni och i början på kommande ledighet.

Kyrkan har haft några besökare idag och tillsammans har de fått del av den bön och omsorg vi står för. Psalmer och sånger har givit av sina ord och melodier.

Brasset spelar för fullt och det låter härligt.

Det händer något i mötet med andra även om vi får hålla avstånd med hänsyn till rådande världssituation. Ordet har talat. Kristus själv finns här.

Jag står i kyrkan en stund vid ljusbäraren. Någon böjer knä. Kyrksalen ljuder av sång och brassmusiken hittar sitt komp till orden fastän det borde vara omöjligt. Två olika rum men under samma tak.

Jag tittar och läser orden som någon har slagit upp på nattvardsbordet.

Det är psalm 139. Någon har valt just de sidorna. Kanske det blev så, kanske var det någon som städade kyrkan sist eller någon som letade något helt annat.

Jag önskar er alla en fin tid nu när allt grönskar. Vi får tänka på varandra och be. Det är ett sätt att vara kyrka.

Psalm 139

1 För körledaren. Av David, en psalm.
Herre, du rannsakar mig och känner mig.

2 Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

3 Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.

4 Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.

5 Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

6 Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.

7 Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?

8 Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

9 Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,

10 skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.

11 Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,

12 så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.

13 Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.

14 Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,

15 min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.

16 Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.

17 Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.

18 Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Gud välsigne Er alla!
Pastor Hellen Tolf Dahl

Samlingar Mars 2020

Söndag 1 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Prövningens stund May Åkerström, Cecilia Brorsdotter Sång av Martin Claesson

Onsdag 4 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 8 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Den kämpande tron” Hellen Tolf Dahl, Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Marie Jonsson, dans

Söndag 15 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Kampen mot ondskan” Gun och David Olson, Christina Alstig Sång av Lotta Armanios

Onsdag den 18 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 22 mars kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Guds mäktiga verk” Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke. Sång av Torbjörn Åkesson

Lördag 28 mars

Vårbasar

Söndag 29 mars kl 18.00

Sång- och musikgudstjänst Hellen Tolf Dahl, May Åkerström, Lotta Armanios

Daglediga start 19 februari

Varannan onsdag kl 13:00-15:00

Hjärtligt välkomna till första träffen:

“Livet värt att leva” Livsberättargrupper för ökad kvalitet
Marie-Louise Söderberg, Verksamhetsutvecklare, Stockholms Stadsmission
Värd: Anders och Ilona.

Samlingar februari 2020

Söndag 2 februari kl 11.00

Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus” Hellen Tolf Dahl, Cecilia Brorsdotter Ensamble ur Södertörns Brass

Söndag 9 februari kl 11.00

Gudstjänst ”Nåd och tjänst” Per-Johan Rahm, Christer Eggefors

Lördag 15 februari kl 16.00

Församlingens årsmöte

Söndag 16 februari kl 11.00

ÅRSHÖGTID Gudstjänst med Nattvard ”Det levande ordet”. Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios Jenny Horn, gitarr och Anna Roos, sång

Onsdag 19 februari kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 23 februari kl 11.00

Gudstjänst ” Kärlekens väg” Lotta Armanios, May Åkerström

Samlingar Januari 2020

Söndag den 5 januari kl 11.00

Gudstjänst med insamling till mission i andra länder ”Till jordens yttersta gräns” Hellen Tolf Dahl, Ewa Arnaryd Efter gudstjänsten: En liten julfest där vi äter gröt och smörgås samt umgås på ett lekfullt sätt.

Söndag den 12 januari kl 11.00

Gudstjänst ”Jesu dop” Lotta Armanios, Cecilia Brorsdotter Sång av Torbjörn Åkesson

Söndag 19 januari kl 11.00

Gudstjänst med Nattvard ”Livets källa” Hellen Tolf Dahl, May Åkerström. Sång av Chatarina Ekeberg Ferm.

fortsättning Söndag 19 januari ca 12. 45

Församlingsmöte med förberedelse inför årsmötet

Söndag 26 januari kl 11.00

Gudstjänst ”Jesus skapar tro” Suzanne Molin, May Åkerström
Marie Jonsson, dans

Välkommen i Juldagarna

Söndag 22 december 11.00

Gudstjänst med samling kring krubban. Hellen Tolf Dahl

Torsdag den 26 december 11.00,

ANNANDAG JUL Gudstjänst ”Martyrerna” Hellen Tolf Dahl, Marie Jonsson

Söndag den 29 december kl 11.00

Gudstjänst ”Guds barn” May Åkerström

22 januari Bibelläsning och Samtal

omkring kommande söndagens texter.

Onsdagar kl.11.00–12.00.

Vi börjar åter 22 januari 2020. 10 samlingar fram till påsk. (ej vecka 9 och vecka 14).

Ingen anmälan eller förkunskap behövs.

Varmt välkommen

Samlingar December 2019

Söndag 1 december kl 11.00

FÖRSTA ADVENT Gudstjänst ”Ett nådens år”. Hellen Tolf Dahl, Ewa Arnaryd Sång av Lotta Armanios

Söndag 8 december kl 11.00

Gudstjänst ”Guds rike är nära” Birgitta Andersson, May Åkerström. Sång av Gunilla Sundh

Söndag 15 december kl 11.00

Gudstjänst med Nattvard ”Bana väg för Herren” Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke Sång: Fahlstedts flickor Ca 12.45 Församlingsmöte

Söndag 22 december kl 11.00

Gudstjänst med samling kring krubban. Hellen Tolf Dahl

Torsdag den 26 december kl 11.00

ANNANDAG JUL Gudstjänst ”Martyrerna” Hellen Tolf Dahl, Marie Jonsson

Söndag den 29 december kl 11.00

Gudstjänst ”Guds barn” May Åkerström

Samlingar november 2019

Söndag 3 november kl 11.00

Gudstjänst ”Vårt evighetshopp” May Åkerström, Cecilia Brorsdotter. Marie Jonsson, dans

Söndag 10 november kl 11.00

Gudstjänst ”Samhällsansvar” Hellen Tolf Dahl, Ewa Arnaryd Elisabeth Rahm, sång

Onsdag 13 november kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 17 november kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Till jordens yttersta gräns” Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios. Sång av Elvine och Guillaume Kapell.

Söndag 24 november kl 11.00

Gudstjänst ”Kristi återkomst” May Åkerström, Anders Öhlander Lotta Armanios, sång

Onsdag 27 november kl 13.00

Dagledigträff