Samlingar augusti 2020

Söndag 16 augusti kl 16.00

Sommarandakt, Hellen Tolf Dahl

Söndag 23 augusti kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Tro och liv” Hellen Tolf Dahl m.fl

OBS! Ingen gudstjänst söndag den 30 augusti

Bild: Joy Theda Björk