Samlingar Mars 2020

Söndag 1 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Prövningens stund May Åkerström, Cecilia Brorsdotter Sång av Martin Claesson

Onsdag 4 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 8 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Den kämpande tron” Hellen Tolf Dahl, Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning. Marie Jonsson, dans

Söndag 15 mars kl 11.00

Gudstjänst ”Kampen mot ondskan” Gun och David Olson, Christina Alstig Sång av Lotta Armanios

Onsdag den 18 mars kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 22 mars kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Guds mäktiga verk” Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke. Sång av Torbjörn Åkesson

Lördag 28 mars

Vårbasar

Söndag 29 mars kl 18.00

Sång- och musikgudstjänst Hellen Tolf Dahl, May Åkerström, Lotta Armanios