Samlingar februari 2020

Söndag 2 februari kl 11.00

Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus” Hellen Tolf Dahl, Cecilia Brorsdotter Ensamble ur Södertörns Brass

Söndag 9 februari kl 11.00

Gudstjänst ”Nåd och tjänst” Per-Johan Rahm, Christer Eggefors

Lördag 15 februari kl 16.00

Församlingens årsmöte

Söndag 16 februari kl 11.00

ÅRSHÖGTID Gudstjänst med Nattvard ”Det levande ordet”. Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios Jenny Horn, gitarr och Anna Roos, sång

Onsdag 19 februari kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 23 februari kl 11.00

Gudstjänst ” Kärlekens väg” Lotta Armanios, May Åkerström