Samlingar Januari 2020

Söndag den 5 januari kl 11.00

Gudstjänst med insamling till mission i andra länder ”Till jordens yttersta gräns” Hellen Tolf Dahl, Ewa Arnaryd Efter gudstjänsten: En liten julfest där vi äter gröt och smörgås samt umgås på ett lekfullt sätt.

Söndag den 12 januari kl 11.00

Gudstjänst ”Jesu dop” Lotta Armanios, Cecilia Brorsdotter Sång av Torbjörn Åkesson

Söndag 19 januari kl 11.00

Gudstjänst med Nattvard ”Livets källa” Hellen Tolf Dahl, May Åkerström. Sång av Chatarina Ekeberg Ferm.

fortsättning Söndag 19 januari ca 12. 45

Församlingsmöte med förberedelse inför årsmötet

Söndag 26 januari kl 11.00

Gudstjänst ”Jesus skapar tro” Suzanne Molin, May Åkerström
Marie Jonsson, dans