Samlingar september 2020

Söndag 6 september kl 11.00

Gudstjänst ”Medmänniskan” Hellen Tolf Dahl m.fl.

OBS! Ingen gudstjänst söndag 13 september

Söndag 20 september kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Ett är nödvändigt” Hellen Tolf Dahl, Lotta Armanios

Söndag 27 september kl 11.00

Gudstjänst ”Döden och livet” Per-Johan Rahm m.fl Sång av Elisabeth Rahm