Brev från styrelsen augusti 2020

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

En stor del av sommaren 2020 har passerat. Den har för oss alla blivit annorlunda än alla andra somrar. Mitt i det annorlunda har livet ändå innehållit det livet alltid gör – både tacksamhet, glädje och fina upplevelser men också smärta, oro och stor sorg.

I allt detta har vi löftet med oss:
”Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning” Ps. 68:20
Annorlunda denna vår och sommar har också varit att församlingens styrelse haft fler styrelsemöten än tidigare. Dessutom har vi fått mötas digitalt. Även om vi saknar de fysiska mötena så är vi tacksamma för tekniken där vi kunnat se och samtala med varann. I samtal och i bön har vi mötts för att fatta beslut om vår församling.

För några dagar sedan togs följande beslut som gäller augusti och september:

  • Vi startar i mitten av augusti upp med gudstjänst/andakt på söndagarna. Observera att det inte gäller alla söndagar. Se bilaga med program!
    Formen kan vara lite enklare, men lika innehållsrik som ”vanliga” gudstjänster.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Personer över 70 år bör helt undvika samlingar och kontakter som man inte delar hushåll med.
  • För Daglediga, bibelsamtal och andra grupper har beslut om startdatum ännu inte fattats. Vi återkommer om detta i nytt utskick i mitten av september.
  • När vi inte möts till gudstjänst där insamling till församlingen är ett givet inslag så får vi hjälpas åt att bära församlingens ekonomi på annat sätt. Använd dig Lidakyrkans pg-konto 14 44 35 -5 eller SWISH 123 157 9515. Varje gåva, liten som större, är ett viktigt bidrag till vår församlings fortsatta möjlighet att verka i vår bygd.

Så önskar vi dig/er en god fortsättning på sommaren. Gud välsigne dig!
Styrelsen i Lidakyrkan / Ewa Arnaryd