Daglediga

Vi startar klockan 13.00 med vårt program och gäst. Ca klockan 14.00 serveras ”smörgåsfika” i cafeterian. Vi tar en ”entréavgift” på 50 kronor per person som betalas innan programmet börjar. I det priset ingår också ”fikat” efter pro­grammet. Var och en avgör ju själv om man vill fika eller inte men självklart hoppas vi att alla stannar kvar till gemenskap och samtal.

Om det finns frågor kring arrangemang, material, lokal eller annat så finns det en person som fungerar som värd varje gång

Swish: 123 157 9515

Telefon till Lidakyrkans Exp: 070-5984365
E-post: lidakyrkan@telia.com

Övriga frågor: Anders Öhlander 0706-96 05 28, anders.ohlander@outlook.com

7 september

”Min pilgrimsvandring i Santiago de Compostela”

Pia Blad, vandrare

El Camino är en pilgrims led som leder till Santiago de Compostela.
El Camino betyder ”vägen”. Människor vandrar leden av många olika
orsaker. Det kan vara naturupplevelsen, en paus från stress eller en
andlig upplevelse. Det kan vara att utmana sig själv. Att möta en kontrast
till vardagen. En del söker ”gränser” mentalt och fysiskt.
Pia Blad berättar i detta program om hennes spännande upplevelser
och vad denna vandring gav henne för erfarenheter.
Kom och ta del av dessa.

28 september

”Svenskarnas öden i katastrofen med det nybyggda fartyget Titanic”

Claes Göran Wetterholm, författare, etnolog och forskare

Detta program handlar bland annat om 14 åriga Severin Svensson och en
rad av andra svenskar som fanns ombord på Titanic den ödesstigna resan
till Amerika. Totalt fanns 123 svenskar ombord, endast 34 av dessa överlevde.
Däribland unga Severin. Claes Göran Wetterholm har försökt pussla ihop
alla dessa människoöden och skildrar dem i en nyss utkommen bok
”Svenskarna på Titanic”. Säkert inte en lätt uppgift.

Denna spännande, men förskräckliga händelse, kan du inte missa att lyssna till.

12 oktober

”Modiga pionjärer bland kvinnliga studenter”

Signe Rudberg Selin, musiker och journalist

I detta program får vi möta Betty, Hildegard, Johanna, Charlotte,
Cecilia och Elin. De allra första kvinnorna som tog studenten
och sedan studerade vidare på universitet i Sverige. Detta hände
i Uppsala. Mellan åren 1872 – 1875.Dessa livsödens bakgrund m m
får vi lyssna till.

Du som gillar kulturhistoria och människoöden – detta är något för dig.

9 november

”Sång och musik i en härlig blandning, klassiskt, visor och schlager”

Johanna Martell och Michael Weiter, sångare och musiker

Vi avslutar dagledigprogrammet för hösten med härlig sång och musik.
Vi möter ännu en gång det musikaliska paret, som uppskattats tidigare
så många gånger.

Något för sång- och musikälskare.

Programidé

Det är deltagarnas egna önskemål som ständigt ligger till grund för innehållet i vårt program. Vi vill skapa en otvungen gemenskap till något som berör alla, som skapar trivsel och meningsfullhet. Alla är vi olika, har olika behov och olika intressen.

Programupplägg

Vi startar direkt i normalfallet kl 13.00 med vårt program och vår gäst. Vi håller till i Skeppet (del av kyrkorummet). Gemensam avslutning.

Ca kl 14.00 serveras ”smörgåsfika” i cafeterian

Flera tycker att det efter ett programinslag så öppnas goda möjligheter till samtal och reflexioner kring det vi hört och sett. Det hindrar oss inte från att naturligtvis prata om annat som känns angeläget.

Kostnad

Vi eftersträvar bra programkvalitet till ett rimligt pris. Vi har hittills finansierat vårt programutbud med de pengar vi får in på serveringen.
Följaktligen har vi följande upplägg.

Vi tar en ”entréavgift” på 50 kr per person som betalas innan programmet börjar.

I det priset ingår också ”fikat” efter programmet. Var och en avgör ju själv om man vill fika eller inte men självklart hoppas vi att alla stannar kvar till gemenskap och samtal.

Värd

Om det finns frågor kring arrangemang, material, lokal eller annat så finns det en person som fungerar som värd varje gång.

Inledning/Avslutning

I Lidakyrkans dagledigträffar ingår att någon håller i inledning och/ eller avslutning.

Programmet vi hade i våras

19 Januari 2022

En okänd svensk hjälte i det kalla krigets Berlin.
Gäst: Ingrid Thörnqvist, tidigare utrikeskorrespondent för SVT Nyheter
Värd: Ewa A

16 Februari 2022

En månads resa i Antarktis is.
Från Rio de Laplata till Shackletons infrusna skepp i sydpolens isar.
Gäst: fd chef inom Svenska Bostäder, reseledare, Ove Andersson
Värd: Christer

16 Mars 2022

Världens väder i förändring.
Gäst: Madeleine Westin, chef för Vädret på TV 4, meteorolig, föreläsare, författare och journalist
Värd: Anders

27 april 2022

Landets fordonsflotta fossilfri 2030, är detta möjligt?
Gäst: Robert Collin, motorjournalist på Aftonbladet, krönikör
Värd: Anders

25 Maj 2022

En musikalisk resa i tid och rum.
Gäst: Gunilla Sundh, sångsolist, pedagog, rektor
Värd: Anders