Gudstjänst, andakt o Daglediga juli-september

JULI

Söndag   4 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

Söndag 25 juli 18.00           SOMMARANDAKT May Åkerström, Ewa Arnaryd

AUGUSTI

Söndag 15 augusti 16.00    ANDAKT och grillning Ewa Arnaryd

Söndag 22 augusti 11.00    GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Cecilia Brorsdotter

Söndag 29 augusti 11.00    GUDSTJÄNST Per-Johan Rahm, Christina Alstig

SEPTEMBER

Söndag 5 sept. 11.00  GUDSTJÄNST med samling inför hösten                

Larsåke W Persson, Ewa Arnaryd                                                                        

Efter kyrkkaffet så fortsätter vi med en samling tillsammans med Larsåke W Persson ”Enhet eller enighet i Guds församling”.

Onsdag 8 sept. 13.00         DAGLEDIGA ”Vad har världens konflikter med oss att göra?” Joakim Wohlfeil, policyrådgivare på Diakonia.

Söndag 12 sept. 11.00        GUDSTJÄNST Lotta Armanios m.fl.

Söndag 19 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med Nattvard May Åkerström, Christina Hanke

Tisdag 21 sept. 10.00 – 13.00 TRÄFFPUNKT TISDAG Gemenskap, andakt, arbete och fika.

Onsdag 22 sept. 13.00       DAGLEDIGA ”Den avsmalnande demokratin” Erik Amnå, professor i statskunskap

Söndag 26 sept. 11.00        GUDSTJÄNST med delvis digital medverkan från Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Predikan av bitr. kyrkoledare Joakim Hagerius, avskiljning av pastorer och diakoner.                                              Gudstjänstledare i Lidakyrkan är Ewa Arnaryd        

Lidakyrkan kontakt:                               

Vakans på pastorstjänsten från 1 juli 2021.                                                          

May Åkerström och Cecilia Brorsdotter ansvarar för församlingsvård och diakonal omsorg. Hör gärna av dig med det du funderar över eller behöver hjälp med.             

May Åkerström tel.  073 640 0627, Cecilia Brorsdotter tel. 070 715 4673.

Församlingens mailadress och telefon är fortsatta aktuella och bevakas av någon i styrelsen. Tel till Ewa Arnaryd, ordförande 070 381 3074                                

Kom också ihåg församlingen i ditt givande genom

Swish 123 157 9515 eller                          Plusgiro 14 44 35-5.