Gudstjänst 20 juni och andakter i juli den 4 o 25

Den 20 juni samlas för att fira gudstjänst med nattvard Ewa Arnaryd och May Åkerström kl 11 00

Andakterna hålls kl 18 00 och leds av Ewa Arnaryd o May Åkerström

Alla är hjärtligt Välkomna!