Brev från styrelsen genom Ewa Arnaryd


Medlemmar i Lidakyrkans församling!                                                                                
14 maj 2021

Inför söndag den 16 maj får du här i bilaga ta del av en betraktelse av Per-Johan Rahm, som är en välkänd och uppskattad gästpredikant i Lidakyrkan. Se bilaga! Några veckor till får vi mötas till gudstjänst på detta sätt, i tacksamhet och förbön för varandra och vår församling. 

Styrelsen vill här informera om vad som händer i Lidakyrkan utifrån nya regeringsbeslut den 12 maj. Nuvarande restriktioner fortsätter framöver. Vissa lättnader kommer den 1 juni. Då får vi möjlighet att mötas 50 personer inomhus. Fortfarande gäller då anvisade sittplatser och vikten att hålla avstånd.

1.      SÖNDAG DEN 23 maj är sista söndagen i tjänst för vår pastor Hellen Tolf Dahl. Vi hade förstås hoppats på möjlighet att då mötas till en fin avslutningsgudstjänst och festligt kyrkkaffe. Då detta nu inte går så vill vi ändå göra det bästa av situationen och nu gäller följande:

·       Genom mail och brev får vi alla ta del av Hellens betraktelse.

·       Hellen firar gudstjänst i Lidakyrkan tillsammans med några få från församlingen. Då delas förbön för Hellen och för församlingens väg framåt. Vi som inte är fysiskt med i kyrkan får hemifrån stilla oss i bön.

·       Församling och församlingens vänner inbjuds till att i små grupper om 8 personer komma till kyrkan för kyrkkaffe och ett möte med Hellen. Då får vi säga vårt tack och ”hej-då”. Detta sker på eftermiddagen samma dag, kl 13.00, 14.00 eller 15.00. Behövs fler tider så försöker vi ordna det. För att detta ska fungera så måste anmälan göras senast torsdag den 19 maj. Du gör det genom mail till Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com eller tel. 070 3813 074. Skriv ev. önskemål om tid även om vi inte kan utlova att du/ni får den tid ni helst önskar. 

2.      Församlingsmöte som vi kallat till den 25 maj flyttas till SÖNDAG DEN 6 JUNI efter kyrkkaffet. Ändring görs då vi i juni får mötas i kyrkan. På dagordningen står information om och samtal omkring pastorsfrågan och Lidakyrkan hösten 2021.

3.      Fr.o.m. söndag den 6 juni 11.00 får vi möjlighet att fira gudstjänst tillsammans i Lidakyrkan. I juni är följande planerat:

·       6 juni            GUDSTJÄNST 11.00               Lovisa Skoglund och Christina Alstig. Församlingsmöte efter kaffet.

·       13 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Cecilia Brorsdotter m.fl.

·       20 juni          GUDSTJÄNST 11.00               Nattvard; May Åkerström m.fl.

4.      Från midsommar och fram till 15 augusti har vi inga gudstjänster söndagar 11.00. Däremot kommer vi att inbjuda till några sommarandakter i Lidakyrkan. Mer info kommer!

 Hälsningar från styrelsen/Ewa Arnaryd