Planering av digitala och fysiska möten april o maj

LIDAKYRKAN 2021

Medlemmar och vänner!

Perioden utan möjlighet att mötas till gudstjänst har varit lång. Vi längtar efter att få öppna upp Lidakyrkan igen! Utifrån ev. ändringar i beslut om restriktioner är vi beredda att öppna upp för gudstjänster i Lidakyrkan under våren. Mer information kommer så snart det är möjligt.

Här vill vi delge er vår planering för gudstjänster/andakter på Youtube eller Zoom/betraktelser i brev för perioden april och maj 2021.

Vi vill också informera om att vår pastor Hellen Tolf Dahl beslutat sig för att, efter nästan åtta år, avsluta tjänsten i vår församling. Vid gudstjänsten den 23 maj får vi möjlighet till avtackning av Hellen. Naturligtvis hoppas vi att kunna mötas i kyrkan denna söndag.

Hälsningar från styrelsen/ Ewa Arnaryd

APRIL 1          Skärtorsdag 13 – 15 Öppen kyrka med nattvard                 Hellen Tolf Dahl, Christina  Hanke   15.00-17.00. Möjlighet till fika utomhus.                                 

           2 – 4    Påskbetraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           11         Betraktelse i brev  Christina Hanke

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.                                   

           18         Betraktelse i brev  Hellen Tolf Dahl

           25         Betraktelse i brev May Åkerström

Kl. 17.00 inbjuds du till andakt och samtal, på Zoom, med utgångspunkt i dagens betraktelse. Länken sänds ut tillsammans med betraktelsen samt kommer att finnas på Lidakyrkans hemsida.             

MAJ   2           Betraktelse i brev Hellen Tolf Dahl

           9             Betraktelse på Youtube Lotta Armanios

          16           Betraktelse i brev Per-Johan Rahm

         23         Pingstdagen gudstjänst med avtackning av vår pastor        Hellen Tolf Dahl

         30          Betraktelse i brev May Åkerström