En önskan om en Glad Påsk från Lidakyrkan och Hellen Tolf Dahl

PÅSKBREV 2021                              (3 sidor)

Kristna och judar firar påsk. Judarna firar påsk till minne av att de tågade ut ur Egypten efter lång fångenskap. Jesus och hans vänner firade den judiska påsken. Den helgen blev Jesus korsfäst, dog och uppstod. Kristna firar påsken till minne av Jesu uppståndelse. Påsken är kristendomens största helg.

Världshistorien förändras för att en enda person vågade gå kärlekens väg fullt ut. Jesus Kristus är Guds Son, men också den som känner oss bättre än någon annan och som fullt ut kan känna vår smärta. Han bar sin egen smärta för att vi skulle bli befriade och kunna leva för evigt. Den kärleken firar vi vid påsken. Jesus Kristus segrade över döden och tar emot oss där vi befinner oss i livet, går med i våra prövningar och ger oss hopp och tro.  Veckan där påsken infaller kallas Stilla veckan eller Den heliga veckan. Tills vi åter ses i vår kyrka, får vi i gemenskap och i omsorg om varandra läsa och begrunda påskens fantastiska budskap.

 ( Läs gärna i era egna biblar de texter som stilla veckan berättar om, så blir betraktelsen en påminnelse om dessa händelser och sammanhanget begripligt. Vi behöver ta tid för Guds ord. Texthänvisning finns efter varje dagrubrik. Palmsöndagen har varit när detta brev sänds ut, men är medtaget för helhetens skull i påskveckan. Psalmförslagen är några av många för dessa helgdagar)

Palmsöndagen (2 Mos 13:6-10, Hebr 2:14-18,Markus 11:1-11, Ps 118: 19-29)

Vägen till korset

Hosianna är ett hebreiskt uttryck som betyder ”Herre, hjälp oss!” eller ”Herre, ge oss seger!” men också användes som ett hyllningsrop likt vårt ”Leve!”. De folkskaror som mötte Jesus då han kom till Jerusalem hälsade honom med ropet ”Hosianna, Davids son!” i övertygelse eller förhoppning om att han var den väntade Messias som skulle besegra och driva ut de romerska ockupanterna. Det hebreiska namnet/ordet Y’shua är en förkortad form av Yehoshua/Jehoshua och betyder ”Jehova (Jahve) räddar”, dvs ”Herren räddar” eller ”Gud är räddningen”.Namnet ”Josua” är samma namn som på grekiska blir Iesous, på latin Iesus – och därav på svenska ”Jesus”. Josua och Jesus hade alltså egentligen samma namn, Y’shua. Detta är inte bara ett namn utan en identitet. Människor går ut och sjunger, rycker av palmblad och lägger sina kläder på gatan. Det är inte det som de vanligtvis gör. De är till sig av glädje och gör något ovanligt för att försöka uttrycka denna känsla. Vi kan uttrycka glädje utåt. Det finns också en inre, själslig glädje som inte alltid uttrycks på samma sätt. Det är när vi, som är skapade av Gud upplever ett gudomligt möte och när vår ande och Gud möts, när allt stämmer, så är det som om kroppen inte riktigt kan hantera det på det sätt vi är vana vid. Upplevelsen vi har inom oss går inte riktigt att uttrycka i ord och handling. Den är större och berör oss på ett särskilt sätt. Vi blir berörda av att möta Gud. Guds Son är på väg att fira påsk. Jesus vet nog vad som väntar men låter folket jubla och fira. Vi går upp till Jerusalem. Påsken handlar om befrielse. Gud ger oss sin frälsning. Fastan gör oss medvetna om det som binder oss och gör oss ofria. Gud sänder befriaren till oss. Vi hälsar Kristus välkommen till våra liv.

Psalmförslag: 38 För att du inte tog det gudomliga, 135 Se, vi går upp till Jerusalem,

                        498 Dig vare pris och ära

—————————————————————————————————————

Skärtorsdagen (2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Markus 14:12-26, Ps 111:1-5) 

 Det nya förbundet

Vi får tänka på den kväll när Jesus åt tillsammans med sina lärjungar för sista gången. Jesus, en jude som firade påsk. Han såg fram emot högtiden och där liksom tidigare blir denna måltid ett minne och ett firande för frihet. Jesus är på den här kvällen nära korset. Det är spänning i luften men lärjungarna kan nog inte greppa vad som håller på att ske. Att de är mitt i det mest dramatiska som ska ske i historien. En stund som kommer att förändra människoliv världen över. Jesus visar här sin identitet när han tar brödet och vinet och efter tackbönen säger att ” detta är min kropp”, ” detta är mitt blod”. Evangelierna skiljer sig åt. I Lukas 22: 19 säger Han ” Gör detta till minne av mig”. Jesus visste hur allt skulle ske för att Guds plan ska kunna verka. Här visar Jesus sin sanna identitet. Han visade en auktoritet som ingen annan skulle kunna ta. I den sista måltiden ser vi vittnesbördet om befrielse. Han fullbordar sitt uppdrag. Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. ( fr sv kyrkans kyrkoårsförklaring).Getsemane, en trädgård öster om Kidrons flodbädd. På sluttning av Oljeberget. Getsemane betyder just oljepress. Kungarna smordes och kröntes med olja.

Han smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden ur Psalm 23. Jesus pressas själv på det yttersta och den olja han smörjer oss med är att han gör oss heliga. Vi får tillhöra honom men det är han som pressas på livet. Genom Hans blod och svett, Hans tårar för oss. Genom Hans övertygelse att följa Gud i döden. Han ger oss liv. Vi ska glädjas åt korset och den befrielse som vi får. Världen krymper men Guds rike består. Just idag tänker vi på den avgörande stund där vi får liv genom Honom, när Han kämpar och ber Fadern själv om att orka igenom detta för oss.

Psalmförslag: 74 Du som gick före oss, 139 Den stunden i Getsemane,

45 Jesus för världen givit sitt liv

————————————————————————————————————————-

Långfredagen (Jes 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Markus 15:21-41, Ps 22)   

 Korset

Något händer i mötet med Jesus. För det är just i mötet med Jesus som vi blir varse om livet utanför oss och det förändrar vårt inre. Idag är den dag på året vi får tänka på vad som behövdes för att vi skulle få liv. En riktig död och en riktig uppståndelse.

Djävulen kan inte bygga upp något – bara förstöra det som redan finns. Det visar vem som fanns först. Vem som skapar. Bara en Gud och hans avbilder kan skapa och bygga upp något. Livet reser sig och döden kan bara hugga. Men nåden gör att det är möjligt för anden att tränga in i det värsta mörker. Detta är människans hopp. När Jesus gav upp andan var det så tydligt vem det var som slutade att andas att de jordiga tingen inte kunde låta bli att skrika. Förhänget brast i templet och vädret förändrades. Naturen, jorden, individer stod inte ut för något berörde deras innersta kärna, Kristus, Guds närmaste. Hade Gud med hela sin kraft kommit så hade vi alla sprängts. Kristus kärlek är inte av denna jord, men den var tvungen att komma till jorden för att vi skulle förstå den. Han väntar på oss. Han gick hela vägen i verkligt lidande.

Psalmförslag:141 Han på korset, han allena 144 O huvud blodigt sårat, 501 Han gick den svåra vägen

———————————————————————————————————————

Påsknatten ( Daniel 3:19-25, 2 Tim 2:8-13, Markus 16: 1-8, Ps 114)  

Genom död till liv

Dagens texter handlar alla om befrielse. Gud har livet i sina händer. Getsemane blir symbolen för vår kamp i livet. Våndan när vi kämpar. När mörkret är som störst finns vägen till ljuset. Vi går från död till liv.

Psalmförslag: 137 Den kärlek du till världen bar, 506 Den tunga dagen går mot natt, 155 Herren lever,

————————————————————————————————————————–

Påskdagen ( 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21, Markus 16: 1-14, Ps 118:15-24)       

 Kristus är uppstånden

Idag är den dag som vi firar den märkligaste nyheten i historien.

Kristus är uppstånden. Vi påminns om att livet, när det är som mest sårbart, har ett hopp som inte tillhör denna världen.  Jesus Kristus sändes till världen för oss. Hans kärleksbudskap om hur vi skall behandla varandra och dela liv skulle räcka långt för en total världsfred. Men han gjorde något mera. Han visade att om vi än dör så får vi leva. Han vann över döden och gav oss hopp. Vi kan vara rädda för döden och det okända. Vi undrar ibland var Gud är när vi drabbas. Det är just där han är, vid dödens port. Han fångar upp oss när vi är nära att gå under. Synden skiljer oss från Gud. Vi har en gud som inte vill något annat än att leva i gemenskap med oss. Kristus ställer allt till rätta. Han tog våra synder på sig, dog för oss men visade att om vi följer honom så får vi leva. Vi kan sörja våra krossade drömmar men Kristus vill att vi ska våga ta för oss av livet och följa den frihet han skänker. Det är viktigt att njuta av livet mera, av det vi får och av det vi har. Att dela glädje när vi har möjlighet. Låt oss tacka för det vi har. Vi ställer oss till förfogande till vår Herre som vill att vi ska be och vara en utsträckt hand till andra och varandra. Jesus Kristus lever. Graven är tom. Låt oss möta Honom.

 Psalmförslag:146 Vad ljus över griften, 153 Livet vann, dess namn är Jesus,

                         520 Uppstått har Jesus

————————————————————————————————————————–

Annandag påsk ( Hesekiel 37:1-10, Apg 10:34-43, Lukas 24:13-35, Ps 16:6-11)  

Möte med den uppståndne

” Hur vet du att Jesus lever?” Frågan kommer ständigt. Hur kan vi förklara det annat än med att förutom hänvisa till Bibeln berätta och vittna om våra möten med Honom? Det är i det personliga mötet som vi verkligen lär känna någon. Lärjungarna fick Jesus uppenbarat för sig. Först hade de inte känt igen Honom. På skriftens ord och i anden känner vi igen sanningen. Därför är det viktigt att vara förankrad i Bibeln och dess berättelser. Detta är en dag med möjligheten att reflektera över våra egna möten med vår Herre. Vilken vandring har vi gjort när Han har tagit följe med oss?  Vi i vår kyrka och församling får göra följe med vår Frälsare. Han kommer till oss, går med oss och går före oss.

Vi kan känna igen oss i lärjungarna att vi inte alltid upptäcker hur nära Gud själv är.

Låt oss nu vila i detta. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Vi får vara med.

Psalmförslag: 45 Jesus för världen givit sitt liv, 189 Bliv kvar i mig, 313 Min frälsare lever

Glad påsk önskar pastor Hellen Tolf Dahl