Julandakt juldagen 2020

Kära vänner

Dan före dan hoppas jag att Du är vid gott mod!  Trots det märkliga och alldeles speciella år vi har upplevt!

Jag lånar några rader från vår kyrkoledare Lasses julbrev:

”Men även under ett år präglat av en pandemi har det funnits stunder av glädje och ögonblick av lycka, även om mycket har präglats av covid-19 och oron, smärtan och sorgen som följt i dess spår”.

Vi får hoppas och bedja om att det vaccin som nu snart kan börja användas ska ha god effekt så att vi kan återgå till litet mer vanliga umgängesvanor och kanske få ge varandra en kram ibland. 

Profeten Jesaja skriver i kap 9 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram

På Juldagens morgon kommer en länk att kunna öppnas upp. Du får den här:

(OBS går inte att öppna förrän på juldagens morgon)

Det är Larsåke W Persson som spelat in en andakt med hjälp av Charlotte Persson

Inför Nyårsdagen kommer jag att sända ett brev med några tankar inför det nya året!

Jag önskar Er alla en FRIDFULL JULHELG

May Åkerström