Julhälsning från styrelsen

Medlemmar i Lidakyrkans församling!   

                                                                                                                                                                                      Inför kommande helger vill Lidakyrkan ge dig hälsningar och utskick på olika sätt       

            ·       Den 20/12 hör vi Lotta Armanios. Klicka på länken  https://www.youtube.com/watch?v=sDNIEddRNb0

·       På Juldagen får vi en betraktelse av Larsåke W Persson över länk. Den skickas nästa vecka.

·       Vår pastor Hellen Tolf Dahl ger oss en skriftlig betraktelse inför Annandagen.

·       Till nyår kommer May Åkerström att ge oss en skriftlig hälsning.

·       Trettondagen, den 6 januari, blir det ”Öppen kyrka” utomhus. Mer info kommer!

Detta tillsammans med personliga kontakter, bl.a. per telefon, får vara församlingens sätt att förmedla julens budskap till medlemmar och vänner.

”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna pris och ära! Vår konung är nu nära.”                              Psalm 104:4

En följd av pandemin har, förutom inställda gudstjänster och andra mötesplatser, också varit att vi under 2020 inte haft något församlingsmöte efter årsmötet i februari. Information har vi nått ut med men samtalet och gemensamma beslut har saknats. Detta behövs för att demokrati och delat ansvar ska fungera. Då restriktionerna verkar hålla i sig ett bra tag framöver så har styrelsen beslutat:

·       ÅRSMÖTET 2021 kommer att hållas lördag den 27 mars 16.00.

·       Form för årsmötet meddelas senare. Det kan bli ett digitalt möte med möjlighet till ”närvaro” i beslut genom brev/telefon. 

·       Valberedningen påminner om att eventuella avsägelser från uppdrag ska meddelas till dem, Lisbeth Eggefors 070 8631528 och Bo Alstig 070 7293443. Annars utgår vi från att du fortsätter med din uppgift även under 2021. 

Ytterligare en följd av pandemin är oro över församlingens ekonomi. Tacksamheten är stor över trogna generösa givare. Men nu när situationen pågått så länge har kassan gröpts ur. Vi har uteblivna intäkter p.g.a. inställda gudstjänster (kollekt och kyrkkaffe), Dagledigträffar och två basarer. Vi har avbokade uthyrningar och Iglesia Betania har sagt upp sitt hyreskontrakt.                                                                                                                                                                      Vi har ansökt om bidrag men först i februari/mars får vi besked om vi får ta del av det statliga Coronastöd som kyrkorna fått att fördela. Läget i vår kassa är nu på en kritisk nivå! Vi behöver vara fler som delar också på det ekonomiska ansvaret. Har du möjlighet att ge? Alla gåvor, liten som stor, har betydelse för församlingens möjlighet att verka i vår bygd framöver. 

Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5.                       

                                                                                                                                                                                      Kom också ihåg Equmeniakyrkans Internationella insamling!                                                             

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i handling och i ord.

Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om.

GÅVA: Swish 900 32 86; Bankgiro 900-3286. Märk med ”Internationellt”

Mer info på equmeniakyrkan.se/Internationella insamlingen

Med en önskan om en god och innehållsrik jul!                                                                    

Styrelsen, Lidakyrkans församling