Hälsning från pastor Hellen

En hälsning från pastorn inför Annandagen 26 december 2020

Vi har precis firat Guds Son Jesus Kristus som har kommit till jorden.  Gud sänder sin Son Jesus Kristus. Emanuel – Gud med oss. Fridsfurste – en identitet och ett namn. Orden är rikt formulerade och det berättar om vem han är, som sänts till oss för att visa vad livet handlar om. Gud visar härmed själv att han vill vara delaktiga i våra liv. Utan Gud i våra liv så uppstår en tomhet. Det har att göra med hur vi är skapade och varför. Vi fanns med i Guds plan ändå från början och vi är med till slutet. Vi har våra namn skrivna i livets bok och vi har en särskild plats i himlen. 

Dagens psaltartext ger oss förvissning om styrkan i Gud. Psaltaren 46:1–8

Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

Här är en flod vars strömmar

ger glädje åt Guds stad,

som den Högste har helgat till sin boning.

Därinne bor Gud, den skall aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

Slå gärna upp och läs dagens texter. Jag har valt att skriva ut den sista meningen i varje text. Detta visar vem Gud är. Han ger sig tillkänna i sin styrka. Han kom som ett barn. Han blev en martyr, men segrade över döden. Vi får dricka från livets källa. Nära döden finner vi livet. 

Jeremia 1: 17-19 …jag är med dig, säger Herren och jag skall rädda dig.

Apg 6:8–15… rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.

Matteusevangeliet 10:16-22…den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Det här med Martyrerna är svåra texter. Jesus förtydligar vad följderna blir mellan oss när vi inte tillsammans tar emot Guds budskap om frälsning och om kärlek till varandra. Stefanos, som stod fast vid Guds budskap ger oss den starka repliken när han stenas och ropar ” Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Han hade sett Guds sanna Ande och han hade förstått innebörden. Endast en sådan kunskap kan uttrycka den kärleken han visade för sina medmänniskor, liksom Jesus Kristus i sitt martyrskap hade förstått att genom den uppoffringen kunna besegra döden. Vi kanske inte orkar ända fram men när vi håller fast vid vår Herre Jesus Kristus så får vi den nåden. Jesus ropade på korset i Luk 23:34 ” Fader förlåt dem, för de förstår inte vad de gör.” Det var den kärleken som Stefanos tog på allvar. Guds rike är verkligt. Kristus själv är här. Om Jesus hade kommit i full kraft tror jag inte att vi hade klarat av att ta emot honom. För när han väl döps med vatten och Herrens eld kommer över honom, frigörs den kraft som bara Guds verklige Son kan ha. Kraften som segrar över döden. 

Nåden är inte förhandlingsbar. Han är sanningen som består när allt annat faller. Vi drabbas av den drabbade själv. Jesus Kristus vill visa oss meningen med våra liv. Guds Ande bor i Honom och han ger den till oss.

Bibeln visar oss livets berättelse och vi får vara där mitt i den stora nyheten om att nu har räddningen kommit. Låt oss ta emot den tillsammans.  Den är en dyrbar gåva. Just för dig och mig. Gud är en personlig Gud som har letat upp oss där vi befinner oss. Låt oss fortsätta ta emot allt Gud ger oss. Nåd och sanning är fina julklappar. Kan någon hitta en tillräckligt stor förpackning att slå in den med? Om inte så har ni uppfattat värdet på gåvan rätt. Allt gott till er alla denna julhelg och ett gott nytt år. 

Pastor Hellen Tolf Dahl, Lidakyrkan