Hälsning inför 2:a Advent o gudstjänst

Kära vänner

Jag hoppas att ni alla har det någorlunda bra, att ni står ut och håller ut, i vår mycket speciella tid. En tid som inte liknar någon som vi tidigare varit med om.

Kommande söndags tema är ”Guds rike är nära” och texten handlar om den sista tiden

Larsåke W Persson har spelat in en predikan inför Andra advent där han delar texten och sina tankar omkring den. 

Du och jag kan ta del av den genom att öppna en länk 

https://youtu.be/mJyS6YjQVRc

Den fungerar inte förrän på söndag kl 10 00

Larsåke är pastor i Equmeniakyrkan, S:t Lukas terapeut och själavårdare, han har också skrivit ett antal böcker. Den senaste heter ”Mina steg” Den här söndagen skulle Larsåke ha predikat i Lidakyrkan och jag skulle ha lett gudstjänsten Vi hoppas att Ni ska kunna ta del av predikan och Gudsordet, bli berörda och välsignade.

Herren välsigne Dej och bevare Dej 

Herren låte sitt ansikte lysa över Dej och vare Dej nådig 

Herren vände sitt ansikte till Dej och give Dej frid 

I Faderns, Sonens Och den heliga Andens namn 

AMEN

På församlingens uppdrag May Åkerström

Evangeli texten är hämtad ur Luk 21:25-36

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. 

Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. 

Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. 

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.«

Liknelsen om träden som knoppas

Han gav dem en liknelse: »Se på fikonträdet och alla andra träd

När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. 

På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. 

Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Var på er vakt

Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen 

som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. 

Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«