Inställda gudstjänster o samlingar i november o december

 

Lidakyrkans medlemmar och vänner!                                               19 nov. 2020

Veckorna går. Vi har bett om och hoppats på att se en situation med mindre smittspridning i vårt samhälle. Så är inte fallet. Måndagen den 16 november informerade vår regering om den mycket allvarliga situation som vi befinner oss i. Detta gör att vi får ännu skarpare restriktioner att förhålla oss till. Var och en av oss ska göra allt vi kan för att minimera fysiska kontakter med personer utanför vårt eget hushåll.

I Lidakyrkan gäller följande:

  • Inga gudstjänster eller andra samlingar hålls nu. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fram till 22 december. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
  • Pastor Hellen Tolf Dahl är i tjänst (halvtid) och kan nås för samtal och stöd på telefon 070 598 43 65
  • Vill du komma till kyrkan för enskild andakt o bön så hör av dig till pastorn eller till Ewa Arnaryd, 070 38 13 074.
  • Församlingen tar inte paus även om våra gemensamma samlingar måste göra det ännu ett tag. Diakonin och omsorgen om varandra behövs på ett särskilt sätt just nu. Det finns någon som väntar på just ditt samtal! Det finns någon som behöver din förbön.
  • Tack för att du också tar ansvar för församlingen genom att ge din gåva till Lidakyrkan                 Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5.

Hälsningar från styrelsen i Lidakyrkan/Ewa Arnaryd

————————————————–