Nationell bönedag den 22 november

Ett trettiotal ledare i de flesta kristna kyrkor i vårt land inbjuder till nationell bönedag söndag den 22 november. Mer info: www.nationellbonedag.com                                                          

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön. Välkommen att vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

Vi är i behov av 

 ett stopp för pandemins framfart

botemedel för smittan

styrka och ork till alla som drabbas

tröst till de som sörjer 

att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Söndagen den 22/11 vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag. Vi uppmanar dig som kan att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Gud välsigne dig!