Samlingar i September-Oktober

SEPTEMBER

Söndag 27 september

11.00 Gudstjänst 

”Döden och livet”          

Per-Johan Rahm, Ewa Arnaryd

Sång av Elisabeth Rahm

Tisdag 29 september och tisdag 20 oktober 

TRÄFFPUNKT TISDAG kl. 10.00 – 12.00 med en pratstund, 

praktiskt arbete och en enkel fika. Kyrksalen är hela tiden öppen för andakt.

OKTOBER  

Söndag 4 oktober                 

11.00 Gudstjänst

”Änglarna”                  

May Åkerström

Textruta: Lördag 10 oktober 
11 – 12.30 BRUNCH             Vi äter tillsammans                 (på coronasäkert sätt) och lyssnar till sång av Barbershopgruppen Mixed4.
Kostnad 60 kr. Anmälan till Lotta Armanios 073-938 1450 senast 7/10 (för planering av maten).

Söndag 11 oktober                           

11.00 Gudstjänst med nattvard 

och insamling till Equmenia

”Lovsång”                     

Hellen Tolf Dahl, Christina Hanke 

Söndag 18 oktober                           

11.00 Gudstjänst                                

”Trons kraft”                   

Lotta Armanios, Karin Claesson

Söndag 25 oktober 

11.00 Gudstjänst

Hellen Tolf Dahl m.fl.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och krav på att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.  Personer över 70 år uppmanas till extra försiktighet.