Brev till Lidakyrkans medlemmar och vänner

Lidakyrkans församling och nära vänner!                Västerhaninge sept. 2020

Nu har det gått ett halvår sedan Covid19-pandemin hastigt förändrade vårt egna liv men också församlingens möjlighet att mötas och verka. Vi har fått söka nya vägar. Vi har mitt i detta fått påminna oss själva och varandra om löftet om att Gud är densamme och kommer så att vara framöver. 

Ett steg i taget vill vi i Lidakyrkan ta för att ge möjlighet till möten av olika slag. Från oktober planerar vi att inbjuda till gudstjänst varje söndag 11.00Se separat kalendarium! Gudstjänsterna kan se lite olika ut då många fortfarande har begränsningar i möjligheten att delta och medverka. Ett enkelt kyrkkaffe räknar vi med att kunna erbjuda. 

Lördag den 10 oktober ordnas Brunch i kyrkan. Se Kalendariet!

Några tisdagar i höst vill församlingen erbjuda en mötesplats på dagtid. Tisdag den 27 september och tisdagen den 20 oktober 10.00 – 12.00 möts vi för att samtala med varann och för den som orkar och vill finns praktiska uppgifter i kyrkan att ta tag i. En kopp kaffe går alltid att få och kyrksalen finns öppen för andakt o bön.

I allt vi gör håller vi fast vid Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande avstånd, handhygien, att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och särskild försiktighet för alla över 70 år.

Daglediga, Bibelsamtal, Samtalsgrupp och Basar får vi återkomma till längre fram.

Med stor tacksamhet kan styrelsen konstatera att generositeten och troheten i offrande och gåvor just nu är högre än budget. Stort och varmt tack för det! Fasta utgifter, för främst pastorstjänst och fastighet, gör att vi alltfort är beroende av att kontinuerligt fylla på kassan. Varje gåva, liten som stor, är ett viktigt bidrag till vår församlings fortsatta möjlighet att verka i vår bygd. Precis som i våras kan den som vill ge en speciell ”basargåva” då vi inte kan ordna någon basar i oktober.                                                                                                                                       Använd dig av pg-konto 14 44 35 -5 eller SWISH 123 157 9515.

Ny medlemslista finns att få i kyrkan.

Den 18 – 27 september håller Equmeniakyrkan digital kyrkokonferens. Gudstjänster den 20 och 27 september 11.00 och en del annat kan du följa genom equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/live

Med önskan om en fin höst!

Styrelsen gm Ewa Arnaryd