Brev till Lidakyrkans medlemmar och vänner

22 oktober 2020 

Kära vänner! 

Vi har kommit en bit in på hösten nu. Vi har levt med Corona Covid-19 och fått förändra en hel del i hur vi verkar och beter oss. Vi försöker att vara kyrka i en tid med nya utmaningar. Det glädjande är att i allt detta så har vi lyckats öppna upp kyrkan för gudstjänster och några samlingar. Många har uttryckt saknad efter att få träffas och en längtan efter att tillbe tillsammans. Vi har hittat ett sätt att fira nattvard som fungerar i dessa tider. Vi håller avstånd i vår kyrksal, men inte i våra hjärtan. Vi hjälps åt när vi träffas. Vi ber om tålamod och styrka att hålla ut tills världen har hittat någon lösning på detta. Det kommer att ta tid. 

Den tjugonde söndagen efter trefaldighet har temat ” Att leva tillsammans”. Vi får komma ihåg att fastän vi måste hålla lite avstånd just nu så lever vi med och för varandra. Tveka inte att höra av er till församlingen eller pastorn för gemenskap och en påminnelse om att ingen av oss är ensam i detta.  Det kan kännas tungt men vi har Jesus egna ord som säger ” Jag är ljuset som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.” Joh 12:46. Vi får tända våra ljus för oss själva och andra, se bortom horisonten och tro på att Fridens Gud är med oss alla. 

Tack till alla er som ger ekonomiskt stöd så att vi kan fortsätta vara kyrka i en tid som detta. Vi fortsätter att hålla öppet med de resurser vi har och ber om ny glädje och hopp. Allt gott till er alla. 

Pastor Hellen 

Från styrelsen i Lidakyrkan vill vi ge en hälsning. 

Vi tackar Gud för den generositet och trohet i omtanke om vår församling som bl.a. syns i ett offrande som ligger över budget för perioden. För resten av året vill vi tro på ett fortsatt gott givande. 

Lidakyrkans församling: Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5.

Styrelsen arbetar på med frågor som bl.a. rör vår uppgift att vara församling i denna speciella tid. Cafeterian är ommöblera så att det blir lättare att hålla nödvändigt avstånd. 

FHM: s rekommendationer om avstånd, handtvätt och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom fortsätter gälla!

Vi arbetar också med mer långsiktiga frågor rörande Lidakyrkans framtid. Om ett tag börjar vi summera år 2020 och förbereda nästa verksamhetsår. Vad gör vi för att vara en levande kyrka och församling i vår bygd? 

TRÄFFPUNKT TISDAG är en mötesplats som nu prövats två gånger. Vi har inte varit så många hittills men vill tro att några fler hittar vägen till kyrkan vid samlingarna den 17/11 och den 15/12. Praktiskt arbete, t.ex. laga en trasig tröskel eller städa ett förråd, kan vara aktivitet för några. Andra kan välja ett bibelsamtal eller att sitta ner för att få en pratstund. Kanske är detta något för dig?                                                      

Se programmet för november och  december! 

Med önskan om Guds välsignelse                     styrelsen/ Ewa Arnaryd