Midsommarhälsning från Lidakyrkan

Midsommarhälsning

Skapelsen är i fokus i bibeltexterna när vi kommer till midsommardagen. Guds skapelse som människan får uttrycka sin förundran och tacksamhet för. Vi får dela livet med varandra med omsorg och vi hittar vår plats och ansvar för att ta hand om varandra och det som finns runt omkring oss. Vi kan också läsa om regnbågen som Gud gav som ett tecken på att Gud har ett förbund med oss och att vår skapare aldrig överger oss.

Första Moseboken kapitel 9, vers 8-17

Gud sade till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.” Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.” 

Gud visar sig i var och ens liv på olika sätt. Vi kan se omsorgen när vi möter varandra och vi kan hjälpas åt på olika sätt. Den tid som vi inte har kunnat mötas i vår kyrka så har många hållit kontakt på andra sätt. Vi har var och en fått vara en utsträckt hand och en regnbåge har funnits i våra hjärtan. Vi har kunnat sända mat och annat till de som inte kunnat gå ut själva, vi har kunnat mötas över telefon eller dator. Det är inte på samma sätt och många längtar efter ett riktigt möte med sång och bön. Det kommer. Under tiden får vi hjälpas åt att hålla ut. Jesus Kristus ger oss löftet om att aldrig bli övergivna och idag får vi tillåtelse att vila och ta emot hans ord om frid, fred och kraft. Låt oss njuta av det goda i skapelsen. 

Psaltaren psalm 104, vers 1-13

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. 

Trevlig Midsommar önskar pastor Hellen i Lidakyrkan

Hellen.tolf.dahl@gmail.com