Hälsning från pastor Hellen

Hälsning från pastor Hellen 2020-06-10

Det är annorlunda att vara församling och inte ses i verkligheten med jämna mellanrum.

Vi är vana att kunna gå på gudstjänst och i dessa tider som är fortsatt osäkra på grund av en pandemi som väntar på ett vaccin eller annan lösning så får vi göra på annat sätt.

www.equmeniakyrkan.se och www.svenskakyrkan.se har båda länkar och hänvisningar till många församlingar som sänder gudstjänster på internet. Det finns flera om man gör en sökning på gudstjänster på någon sökmotor och webbsidor.

I övrigt söker församlingen ett par cyklar till våra hyresgäster. Om någon har en cykel de inte längre behöver, hör gärna av er. Vi hoppas och planerar just nu på att återuppta våra samlingar den 16 augusti.

————————————————————————————————————–

Vad är då en församling

Enligt Filipperbrevet 2:1-4 finns några väsentliga tankar om just detta.

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.”

(Brevet anses skrivet av Paulus under fångenskap ca 50-60-talet e Kr.)

Församling är den gemenskap som vår Herre Jesus Kristus kallar till.  

1.Det uppmuntrande Ordet.

2. Det tröstande tilltalet.

3. Gemenskap genom den Helige Ande.

4. Enhet, enhetligt jubel och tillbedjan.

5. Hjärtligt medlidande. 

När vi kan leva i detta och sätta Kristus i vår gemenskap och i mitten av våra hjärtan, då kan vi vittna om Guds rike. 

En församling är levande och ger möjlighet till evangelisation, bön, ger näring till att växa i tro, gemenskap. Tjäna, ta del av och lära känna. Vi ser varandra. Gud ser oss. Vi ser Gud i varandra. 

Låt oss vila i att Gud själv bär oss till Honom och till varandra. 

Be att ni ska få ledning för just ert uppdrag. Tillsammans har vi varsitt för att just tillsammans kunna tjäna varandra och vara just församling.

Gud välsigne er alla!

hellen.tolf.dahl@gmail.com