Sommarbrev från församlingens ordför. och styrelse

Lidakyrkans medlemmar och nära vänner!

Våren övergår i sommar och det med besked. Det grönskar och blommorna kantar stigen där jag går. Detta fyller mig med så´n glädje. Men inte kunde jag tro att glädjen skulle grumlas av att Coronaviruset fortfarande sätter begränsningar för vårt sätt att mötas och röra oss i samhället. Nu prövas vår uthållighet och nu behöver vi stötta varandra för att kunna fatta kloka beslut. Det gäller både i våra privata liv och i vår församling.

Styrelsen i Lidakyrkan vill här informera om några beslut om kommande månader i församlingen. 

  • JUNI MÅNAD 

Inget har förändrats avseende rekommendationer sedan vi senast skrev till er.  Därför har vi beslutat att inga gudstjänster hålls i kyrkan i juni.  Liksom tidigare så finns Hellen Tolf Dahl i tjänst. Du kan kontakta henne eller någon i styrelsen för enskilt samtal, bön eller bara för att vara i stillhet i vår kyrka. 

  • JULI och AUGUSTI

Vår pastor har semester 29 juni – 9 augusti. Under denna tid hålls inga gudstjänster i Lidakyrkan. Så har vi haft det i många år. 

Hela sommaren kan du komma i kontakt med pastor May Åkerström, tel 073 640 0627 och församlingens ordförande Ewa Arnaryd, tel. 070 381 3074. Du är alltid välkommen med ett samtal!

Enligt tidigare planering ska samlingar/gudstjänster starta upp igen söndag den 16 augusti. Just nu kan vi inte ge klara besked om hur det kommer att se ut då. Vi återkommer alldeles i början av augusti. 

  • PASTORSTJÄNSTEN 50 % från den 1 juli.

Enligt församlingsmötesbeslut, grundat på församlingens ekonomi, kommer Hellen Tolf Dahl att arbeta 50 % av heltid från den 1 juli 2020. Alltså en minskning från 75 %. Detta kommer att innebära att pastorns arbetsuppgifter anpassas till denna minskning av tjänsten. Det gäller gudstjänster, övriga samlingar, kontakter o enskilda samtal mm. Vi hjälps åt för att få denna nya situation att fungera.

  • FÖRSAMLINGENS EKONOMI

Med stor tacksamhet kan vi se att troget offrande, även i Coronatid, gör att vi klarat våra kostnader hittills. Fasta kostnader, främst för pastorstjänsten, men också för våra lokaler fortsätter även under sommaren. Vi ber om att både små och större gåvor ska få församlingen att klara sommaren. Tack för att du gör vad som är möjligt!

Lidakyrkans församling är vår tillsammans.  Så är det även nu i en märklig tid med begränsningar i vårt sätt att mötas. I förbön, tankar och gärna ett telefonsamtal behöver vi få ge varandra omsorg.                  

I det får vi alla vara med. Också när vi åter kan mötas i kyrkan igen. Den dagen kommer!

På sid 2 i detta brev får du ta del av en betraktelse från May Åkerström, som skulle ha predikat i vår kyrka kommande söndag den 7 juni. 

Med önskan om en fin sommar och framför allt en önskan om Guds rika välsignelse! 

Styrelsen gm Ewa Arnaryd

Joh 11:18-27 Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg,och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma.Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.«  Jesus sade: »Din bror kommer att uppstå.« 

Marta svarade: »Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« 

Hon svarade: »Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.«

När jag läser om Marta och Maria kan jag känna igen mig i känslan och troligen du också. De allra flesta har varit med om att en älskad vän, en make eller ett syskon, kanske en förälder har dött. Vi försöker att se det som att vännen gått hem till Gud och det är sant och visst men för den som är kvar är det sorg. 

Känslan av att Gud är långt borta, han kom inte, svarade inte på min bön. Om Gud hade varit här brytt sig så hade inte min älskade dött.

Marta går ut för att möta Jesus hon har ingen ro måste göra något och när hon möter honom så förebrår hon honom ”om du varit här…. ” Om du varit här…. Marta är sorgsen och förtvivlad, hennes vän och Mästare kom inte i tid. Om han hade varit där så hade inget ont kunnat hända.

Nu vädjar hon till honom: jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« 

Hon tror att Jesus kan göra under, men kanske inte att uppväcka hennes bror från döden. Istället uttrycker hon tro på uppståndelsen vid den sista dagen. Sen kommer den underbara versen från Jesu mun

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,Och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Vår död är inte slutet utan en övergång till det eviga livet hos Gud. Kan du och jag instämma i Martas trosbekännelse?

”Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen”

Vågar vi tro att Gud kan bevara oss i en levande tro och att församlingen kan överleva i en tid som den vi lever i nu, när vi lever ett liv i avskildhet?  När vi inte kan samlas till gudstjänst i kyrkan? 

Jag tänker på de första kristna som fick samlas i hemlighet. Lärjungarna stängde in sig och bad och Jesus kom. Plötsligt stod han där mitt ibland dem och välsignade dem.

Tappa inte modet, Gud som ser i det fördolda är nära oss var och en med tröst och välsignelse. Tag emot välsignelsen han ger dej varje dag 

BÖN: Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens tillgivenhet Omsluter er under dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Amen

Vänliga sommar hälsningar May Åkerström