Hälsning från pastor Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanios

Lidakyrkan vecka 20 maj 2020

Det är tomt i kyrkan när vi inte firar gudstjänst som vi är vana vid här i kyrkan. Vi ska dock komma ihåg att Guds rike och vår församling sträcker sig långt borta och utöver våra fysiska avstånd.

Jesus Kristus når oss var och en just där vi befinner oss. Under veckan finns det alltid möjlighet att kontakta församlingens styrelse, pastorn, be om förbön och samtala. Vi ber ständigt och vi är många som både ber och lovsjunger, läser bibeln och delar tankar över telefonen och i brevform.

Hör gärna av dig om du vill ha förbön. 

Allt gott till alla i vår krets här på jorden. Vi ska vara tålmodiga säger Herren. Därför ska vi fortsätta att offra till vår församling, det vår ekonomi klarar, be för varandra och göra allt för att vår församling skall vara kvar. Det kommer en tid efter denna isolering, det kommer en tid efter denna Coronapandemi och Gud är med oss i detta. Vi skall inte tappa modet. Vi har en glädje i Herren. Vi har ett uppdrag att stötta varandra och tro på det Gud själv har givit oss.

Jag har glädjen att här dela Lotta Armanios tankar och text från söndagen som var.

Allt gott för denna vecka hälsar pastor Hellen.

———————————————————–

Dagens bön hämtad ifrån psalmboken

Kärlekens Gud,

Du som sände din Son till världen,

bevara oss i din kärlek,

så att vår glädje blir fullkomlig,

genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Temat för förra söndagens bibeltexter var att växa i tro. 

Evangelitexten var hämtad ifrån den bön som Jesus bad för sina lärjungar innan han lämnade dem. Joh 17:9-17 Jesus bad för de som följde honom, för de som trodde. Han bad därför att han visste att när han inte längre skulle gå synligt på jorden, skulle hans efterföljare behöva tron på allvar.

Ordet tro i Bibeln har en djupare betydelse än när vi på svenska säger: ”Jag tror det” När vi säger så uttrycker vi ett mått av osäkerhet. Ordet tro i Bibeln betyder handlar om en fullständig tillit till Gud, en övertygelse om att han finns, att man kan lita på Guds omsorg och frälsning. 

Jesus visste att svårigheter skulle drabba hans efterföljare, därför bad han för dem. Han bad om att de skulle bli bevarade i tron. Att bli bevarad i tron på Jesus, att växa i tron på honom handlar om att våga lita på att Jesus är den han har lovat, oavsett hur omständigheterna ser ut och trots att tvivel av olika slag ibland dyker upp.

I gemenskapen med Jesus Kristus och i församlingens gemenskap får vi växa i tron. Vi behöver varandra för att tillsammans kunna finnas för varandra, precis som Kristus hela tiden finns för oss.

Tillsammans får vi läsa Guds Ord, reflektera över det och stötta varandra på vår livsvandring. Vi får dela glädje och sorg, fest och vardag. Mitt i allt som finns runt omkring oss vill Gud visa sin kraft och omsorg. Han vill vara närvarande i våra liv. Då växer vår tro, vår tillit till honom. När vi närmar oss Gud, kommer han också att närma sig oss. Jak 4:8//Lotta Armanios

Ansvarig för texter: Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanius

Ansvarig för distributionen: Anders Öhlander