Till medlemmar och vänner

Medlemmar och vänner i Lidakyrkans församling!

Söndag den 5 april 11.00 hålls en samling för andakt o bön i Lidakyrkan. Söndag den 12 april 11.00, PÅSKDAGEN, blir det en enkel påskdagsandakt.

Dessa två samlingar blir de enda i april och vår pastor Hellen Tolf Dahl håller i dessa.

Söndagarna 19 april och 26 april kommer vi att STÄLLA IN gudstjänsterna.

INSTÄLLT tills vidare är också Daglediga och Bibelsamtal. Vid fortsätter att vid besök i kyrkan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

– Vi uppmanar alla 70 år och äldre och andra i riskgrupper att stanna hemma.

– Har du minsta känning av förkylning så stanna hemma.

– Ytterst noggrann handtvätt vid besök i kyrkan.

– Vi hälsar INTE i hand eller med kramar.

– Vi håller avstånd mellan oss.

Det mesta i kyrkan har vi ställt in men församlingens utgifter finns kvar. Vår pastor är i tjänst och lönen ska betalas. Fastighetskostnader mm kommer varje månad. Vi utmanas till ansvar och trohet i offrande. Den utmaningen gäller också vår vädjan om en Basargåva när vi nu inte fick arbeta, baka skänka gåvor och handla. Tack för att du är med och vill fortsätta att vara med! Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5. Märk offer eller Basargåva.

Hälsningar styrelsen genom Ewa Arnaryd