Hälsning från pastor

Hälsning till församling och vänner i Lidakyrkan!

Vi har drabbats av en situation i vårt samhälle som gör att alla påverkas påtagligt. Coronaviruset som sprider ut sig skapar stort hot mot vår hälsa, sysselsättning och ekonomi.

Människor behöver kyrkan och den gemenskap församlingen ger. I dessa tider kan vi tyvärr inte fortsätta som vanligt under en tid, som vi inte riktigt ännu vet hur länge den kommer att vara. Som pastor gör jag inga hembesök just nu på grund av smittorisken. Jag finns tillgänglig för samtal via telefon. Jag försöker också minimera personliga samtal i kyrkan utan hänvisar till att använda telefon eller annan media. Än så länge träffas vi på gudstjänst och andakt men med särskilda säkerhetsföreskrifter. Vi fortsätter att be för alla och vi håller fast vid Guds löften. Psaltaren 121 är en påminnelse om vår Gud som alltid finns med oss i alla livets alla skeden.

”Jag ser upp emot bergen: Varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, som har skapat himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.”

Pastor Hellen, Lidakyrkan