Viktig information gällande Coronavirus

Fredag 13 mars 2020

I Lidakyrkans församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona – covid-19.

Du är välkommen till kyrkan men om du är det minsta sjuk så stanna hemma!

Gudstjänster och verksamhet fortsätter i stort sett som vanligt. Vi anpassar aktiviteter efter rådande omständigheter. Beslut om förändring kan tas med kort varsel.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en som har symtom, även lindriga, stannar hemma och avstår från att närvara vid samlingar i kyrkan.
Om du eller någon i din närhet har smitta ska du stanna hemma i enlighet med smittskyddslagen.

Vid alla samlingar och gudstjänster så avstår vi från kramar och handhälsning. Vi ser gärna att du tvättar händerna när du kommit till kyrkan.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Frågor                                                                                                                                       Har du frågor eller vill prata med någon tar du kontakt med pastor Hellen Tolf Dahl 070-598 4365 eller ordförande Ewa Arnaryd 070 381 3074.

Församlingen ber och var gärna med bön:                                         

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av Corona-viruset. Vi ber för sjukvården, för Folkhälsomyndigheten och för andra beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra. Led oss Gud! Du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

Hälsningar Ewa Arnaryd, ordförande