Tredje söndagen i påsktiden. Den gode herden

Dagens texter:

Hesekiel 34:11–16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg.Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Första Petrusbrevet 2:22–25

Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Johannesevangeliet 10:1–10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren 23:1–6

En psalm av David.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mi
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Betraktelse:

Vi läser bibeltexter och får ofta ett utdrag från ett sammanhang, som inte alltid är tydligt. Vissa berättelser känner vi till i sin helhet men när vi får en del av en större berättelse så saknas sammanhanget tydligt. Vi läser här tre texter. Jag beskriver här kort vilket sammanhang som texterna har hämtats ifrån. 

GT: Profeten Hesekiel fanns och verkade bland de judar som var deporterade i Babylonien före och efter Jerusalems fall år 587 f Kr. Han kritiserar folkets ledare som han anser inte har tagit sitt ansvar och har skuld till att folket lider. Gud kommer att ta sig an sitt folk för Herren är den gode herden. Folket skall få gå i vall på Israels berg. Här ser vi kopplingen till Psalm 23. 

Epistel: Aposteln Petrus behöver inte skämmas över sin Herre Jesus Kristus, Han som är utan synd. Petrus förnekade Jesus men har nu fått insikt om vem Kristus är. Tvivlet och vilsenheten är borta. Kristus är våra” själars herde och vårdare”. Denna beskrivning finns bara i den här texten i NT.

Evangelietexten: Johannes berättar om konflikten mellan Jesus och de judiska ledarna. Jesus berättar liknelsen om den gode herden och visar på dels sin egen uppgift i världen och samtidigt kritik mot de religiösa ledarna. Texterna hänger ihop. Den bild som beskrivs visar på folkets ledare som tjuvar och rövare, som inte går den väg genom grinden, dvs de som inte tror på att Guds utsände är Jesus. Jesus är den rätte herden som fåren lyssnar till och Han känner dem och de känner sin herde. Herren känner för sina får. Han älskar dem och för dem på rätta vägar och beskyddar dem. Vi får en erfarenhet av Jesus som kan likna en god herde som tar hand om de sina.

Den gode herden går ut för att hitta sina får. Så gör Gud med oss. Han söker oss och ropar på oss tills vi svarar. Vi har en Gud som kommer till oss. 

Vi söker meningen med livet. Då kommer själva livet till oss. Mening är att ha ett innehåll som ger frid. Ordet frid finns på över etthundratrettio olika ställen i Bibeln. Ordet fred som hänger ihop med friden finns i över trettio texter. 

I Johannes 14 i Jesus avskedstal så undervisar Jesus lärjungarna. Det är mycket som skall med och allt som sägs är i ett samtal i världen men berör hela universum. Friden är i mitten. I vers 27 säger Jesus ” Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Idag är temat ” den gode herden” och vi läser och kan upptäcka att vi har en ledare som älskar oss. En personlig Gud som är villig att offra sitt liv för våra liv. Jesus beskriver Hans uppdrag utifrån en liknelse som de skulle kunna förstå. Perspektivet är dock så stort men bara det kan öppna upp deras sinnen, så kan några frön bli sådda. En livsåker att titta tillbaka på när alla bitar faller på plats. Så är det också för oss. Det är ibland när vi tittar tillbaka och vi ser våra erfarenheter i ett sammanhang, som vi får perspektiv om att Gud har varit med oss under våra liv. 

Fåren går på bete på åkrar klädda i livets färg. Kristus själv vaktar och samlar in oss. Han lyssnar på våra rop och vill frid och fred.

Idag har vi detta hopp och sann glädje. Varje dag finns nya utmaningar men om vi försöker att välja att lyssna på vår särskilda herde så kan vi tills slut urskilja lockrop från andra varelser som vill förinta och förstöra. 

Om vi lär oss vad som är äkta så upptäcker vi vad som är falskt när det kommer i vår väg. Det sade en kassörska i USA när hon blev utsatt för falska sedlar. De var så välgjorda att till och med polisen blev lurad först. Det falska kommer i nya varianter hela tiden. Gud är alltid densamme. Lär vi oss att känna Gud och vår ledare så vet vi vem vi ska lyssna till. 

Frid! Pastor Hellen Tolf Dahl