Betraktelse den 11april Andra sönd i Påsktiden

Andra Söndagen i Påsktiden    Evangelietext  Joh 21;1-14

The Miraculous Draft of Fishes (Witz) - Wikipedia, the free encyclopedia

Temat för andra söndagen i påsktiden är Påskens Vittnen. Det är fortfarande påsktid. De dramatiska händelserna i Jerusalem ligger oss ännu nära.  Bland de första av påskens vittnen finner vi två lärjungar som möter den uppståndne på väg till byn Emmaus. Svaren på Jesu frågor om vad de talar om är upplysande. ”Du måste vara den ende i hela Jerusalem som inte hört talas om vad som hänt här de senaste dagarna” säger en av lärjungarna. Påskens händelser, det centrala i den kristna tron skedde inte i skymundan. ”Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel” fortsätter samtalet. I det svaret hörs kanske en besvikelse för de har ju sett Mästaren torteras och dödas. Men ändå är de fortsatt engagerade i Jesus och berättar vidare att några av kvinnorna beskrivit att de funnit graven tom och sett änglar som förklarat att Han lever. Efteråt, när de förstått vem som följt dem på vägen till Emmaus, säger de till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss?”

Jag tänker ofta på just deras uttalade ”Voro icke våra hjärtan brinnande i oss?” som det heter i en äldre översättning. Längtan, hopp, mening, nåd, död och uppståndelse, allt ställs på sin spets de där dagarna en påsktid för så länge sedan, en påsk som jag ändå uppfattar utspelas nu och här i mitt liv.

Påsktiden fylls med andra vittnen. Tomas tvivlaren som vi så väl kan förstå och även behöver som förebild i våra tvivel. Tänk på de elva som en gång varit tolv som Han möter i måltid, eller kvinnorna vid graven.

I dagens evangelietext får vi möta lärjungarna som mitt i kaoset återgått till sina jobb och en bräcklig trygghet, att fiska.  Petrus och flera av de andra är där. Deras ansträngningar har varit fruktlösa. Jesus möter dem på stranden i deras vardag. Men från och med nu skulle allt bli annorlunda genom mötet med Honom som var Uppstånden. Nya uppdrag, ny styrka och ny insikt.

Vad innebär det att vara Påskens vittnen idag? Hur handlar dessa berättelser fortfarande om oss? Hur kan vi identifiera oss med påskens första vittnen som Maria Magdala, Tomas, Petrus, lärjungarna på väg mot Emmaus och alla de andra? Frågorna är många.

Jag hoppas att vi kan mötas digitalt kl. 17 nu på söndag den 11 april och delta i detta samtal på väg till Emmaus och vid Tiberias strand som fortfarande pågår.

Hälsningar Christina Hanke

Du kan delta i ett Zoom samtal kl 1700 på söndagen den 11 april Välkommen!