Tankar inför Midfastosöndagen May Åkerström

Kära vänner

Jag vet inte hur Du har det. Om Du är vid gott mod eller om Du börjar misströsta.  Idag vill jag uppmuntra Dej att hålla ut. I dagens text får vi höra om ett stort under som vi kan hämta tröst ur men den ger oss också utmaningar när det gäller vårt sätt att leva och förhålla oss till våra medmänniskor.

Betraktelse söndagen den 14 mars Midfastosöndagen

Tema: Livets bröd

Texten är hämtad från Johannesevangeliet kapitel 6 verserna 1 – 15

Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid.

När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.

Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet

Jesus är på vandring och som så ofta kommer han till slut ut lång bort från bebyggelsen.

Det var så mycket folk att han begav sig över Tiberiassjön till den andra sidan. Där gick han upp på berget och satte sig tillsammans med lärjungarna.

Vilken upplevelse att få vara med där.

Människorna tränger sig på och han undervisar, samtalar och botar människor.

Så mycket människor är samlade och kanske ser Jesus på dem som får utan herde

Det står i Mark evangeliet att Jesus ser på folket med ömhet

Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.” Mark 6:34

Nu frågar han Filippos ”Var ska vi köpa bröd åt alla dessa?”

Filippos gör ett överslag och kommer fram till en enorm summa 200 denarer troligen 200 ordinära dagslöner, bara för att alla skulle få ett litet brödstycke vardera

Då kommer Andreas och berättar att en liten pojke gärna lämnar sin matsäck fem kornbröd och två fiskar…. Men det räcker inte långt.

Nu svarar Jesus att lärjungarna ska be alla sätta sig ner i gräset.  

Jesus tar bröden och fiskarna och bryter dem under det att han ber och tackar Gud. Alla människor, de var 5000 män + kvinnor och barn, äter och blir mätta och ändå blir det mat över

Jesus ber lärjungarna att de ska samla ihop det överblivna och det blir 12 korgar fulla.

Människorna blir förundrade och upprymda de vill göra honom till kung men Jesus drar sig undan.

Jag tror verkligen att det här hände men även om vi inte kan tro det utan vill förklara det på annat sätt så är det nästan omöjligt att förklara hur det gick till om det inte var ett under

Kanske var det så att alla började dela med sig så att det räckte till alla tusentals människor som var där, då tycker jag att det var ett under.

För hur svårt har vi inte att dela med oss. Vi tycker att vi har rätt till våra pengar och vårt välstånd, försöker ofta rättfärdiga att vi har i överflöd trots att så många människor i vår värld svälter. Säkert fanns det såna tankar hos människor på Jesus tid också.

Många blev säkert påminda om berättelsen om mannat i öknen. Det svältande Israels folk fick manna, Gud lär dem få manna det smakade som tunt bröd med honung. Varje morgon fanns det där och de fick plocka så mycket de ville men inte spara till kommande dagar. Gjorde någon det så var det oätligt dagen efter

De fick lita på Gud, lita på att de skulle få det de behövde för varje dag.

Vi påminns om det i Herrens bön Vår Fader ”Ge oss idag det bröd vi behöver”

Jag har läst att det fortfarande finns en växt med de här egenskaperna som mannat hade.

Jag blir så glad över att pojken får vara med. Tänk att Jesus tar emot hans gåva, välsignar den och det blir så mycket.

När du och jag ger det vi har till Gud så blir det mer. Jag skulle säja att då räcker det och blir till och med över. Vi kan vara frimodiga.

Gud ser på oss med ömhet idag, ser våra behov och vill fylla dem.

Alla söndagens texter talar om Guds kärleksfulla omsorg.

Gammaltestamentliga texten: Andra Kungaboken 4:42-44

Episteltexten: Andra Korinthierbrevet 9: 8 – 10

Psaltarpsalmen: 107:1 – 9

Ännu ett bibelord som talar om Guds kärlek.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre Rom 8:38-39

Herren välsignar dig och beskyddar dig.

Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.                   

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn Amen

I dag är det offerdag för våra utbildningar till pastorer och diakoner läs gärna nedan!

Du kan få vara med och ge en gåva! Jag är tacksam för att jag fick gå min utbildning där.

Varma hälsningar från May

Var med och utbilda nya pastorer och diakoner

Den 14 mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna i Equmeniakyrkan. En del av utbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt att finansiera den.

Ge framtida pastorer och diakoner chansen att bli sitt bästa jag och växa i Jesu efterföljd.  Var med och utbilda nästa generation medarbetare!

Din gåva & förbön betyder mycket!

Ge en gåva via Swish eller Bankgiro för att göra utbildningarna möjliga!

Märk betalningen ”POD”

Swish 900 32 86 Bankgiro 900 328 – 6

Tidningen ÅRSRINGAR ges varje år ut av eleverna på pastors- och diakonutbildningarna. I år har tidningen temat ”Kallad”. Den kostar minst 50 kr/st och då går 50% av summan till utbildning av pastorer och diakoner i Sverige och 50% till utbildning av pastorer i våra systerkyrkor ute i världen. Om du betalar mer än 50kr för tidningen så stöder du just detta.

Önskar du köpa tidningen så hör av dig till Ewa Arnaryd, arnarydewa@gmail.com eller tel. 070 381 3074. Vi beställer hem så att du kan hämta tidningen i kyrkan eller så ordnar vi att den kommer hem till dig.