Tankar inför 3:e söndagen i fastan. Eber Oldin

Lidakyrkans medlemmar och vänner!

Söndag den 7 mars är vi i kyrkoåret framme vid 3:e söndagen i fastan. En av församlingens äldre medlemmar, pastor Eber Oldin, vars predikningar vi många gånger lyssnat till under årens lopp, ger oss här sina tankar och reflexioner inför denna söndag. Ta gärna fram din Bibel och läs texterna! Nu tar Eber vid!

Kampen mot ondskan – fortsätt vandra med Honom I kyrkoåret befinner vi oss mitt i fastan.Jesus har samlat sina lärjungar på väg till Jerusalem.Det är kärlekens väg.

Den vägen går man inte bara för sig själv utan med och för varandra.Den går genom prövning och kamp ”varpå vår salighet hänger”.Här gäller det att hålla ihop.Dagens vägledande ord skall belysa Den kämpande tron. GT texten hämtad från 1 Sam 17: 40–50 talar om den yttre kampen mot ondskan.

Epistel från Ef. 5: 1 – 9 handlar om vår inre kamp mot ondskan inom oss.

I evangelietexten får vi följa med Jesus och hans lärjungar på vägen och dela kampen mot ondskan tillsammans med en stor folkhop där Jesus befriar en människa till kropp och själ.Vi behöver på allt sätt utrusta oss med trons kraft i den kampen.

Bli i stillhet och lyssna till orden-

Sitt en stund i eftertanke.

Och det finns möjlighet för delgivning. 

Kanske har du någon att dela dina tankar med.

Delgivning  

Välsignelse från Gud som skapar och bär, älskar och kämpar, förnyar och ger nytt liv

Må Gud omsluta oss till vila och trygghet Och utmana oss till äventyr och kamp.Amen.

Kampen mot ondskan.  

Det rent onda kan aldrig verka något gott. Det förmår bara fördärva det som Gud en gång har gjort. Mannen som befriats har däremot återställts till ursprungligt bruk av sin talförmåga.

Jesus gjorde uppenbart något gott! Ändå står han anklagad – igen som Djävulens hantlangare.

Sanningen är den att han inte skulle ha kunnat så övertygande befria en besatt varelse om han inte först besegrat den som gjort denne till träl.

Men just därför att Jesus är den ende segervinnaren och även klart uppvisat detta är det i längden omöjligt att stå neutral inför honom.

Många vill stå neutrala. Men nu uppmanar Jesus oss till val. Inför ondskan inom oss och omkring oss.

Antingen för eller emot.

”Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar.”

Valet är att kämpa i tro med honom och stå under hans beskydd eller vara helt restlöst utlämnad åt ondskans makter.

Jesus behövs inte bara för en första befrielse utan behövs också för den en gång befriade mot nya anlopp från demonin.

De onda andarna åstundar alltid nytt förkroppsligande i människosällskapet – de söker sig tillbaka till det fejade huset.

Lyckas de därmed kommer demonin åter med ohygglig växande kraft.

Därför behövs Jesus.  Beständigt. Och han utropar:” Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Bön: Tack Jesus, för att du har all makt i himmel och på jord.

Hjälp mig att se det du gör Och ge dig äran för det som sker.

Amen.

Eber Oldin